Met onze kennis onderzoeken we maatschappelijke uitdagingen op het gebied van taal en communicatie

Het Institute for Language Sciences is de thuisbasis van taal- en communicatieonderzoek aan de Universiteit Utrecht en streeft naar het vergroten van onze kennis over taal, en hoe taal functioneert in de samenleving. Als product van de menselijke geest en als communicatiemiddel.

We werken aan vragen als: Hoe ontdekt een baby welke klanken tot haar moedertaal behoren? Wat gebeurt er in het brein na een beroerte of bij kinderen met dyslexie? Hoe kunnen we de lees- en schrijfvaardigheid van schoolkinderen verbeteren? Hoe leren de talen van migranten ons iets over de mechanismen van taalverandering? En wat maakt taal begrijpelijk, interessant of overtuigend?

We gebruiken onze kennis om maatschappelijke uitdagingen op het gebied van meertaligheid (bijvoorbeeld NT2), effectieve communicatie (bijvoorbeeld vanuit de overheid, of door artsen), taalverwerving en taalstoornissen (TOS) aan te pakken. We werken samen met diverse sociale instellingen en bedrijven.

Expertises: meertaligheid | dialecten | baby- en kindertaal | dyslexie en afasie | tweetalig onderwijs | lees- en schrijfvaardigheid | syntaxis | semantiek | fonologie | fonetiek | grammatica | sociolinguistiek | neurolinguistiek | spraakklanken | NT2 | taalontwikkeling | taalcorpus | naamkunde