Het Mathematisch Instituut draagt aan de ene kant bij aan de vermeerdering van wiskundige kennis op gelijk niveau met de beste universiteiten wereldwijd. Aan de andere kant zet het MI zich in voor sterke interdisciplinaire samenwerkingen die zich richten op urgente thema’s zoals klimaatverandering, de verspreiding van ziektes en duurzame economieën. Een geïntegreerde benadering van onderzoek en onderwijs vinden we hier van groot belang. Onderzoekers nemen studenten mee in de meeste recente wetenschappelijke ontwikkelingen en studenten dragen waar mogelijk bij aan lopend onderzoek.

Onderzoek

Onderwijs