Geschiedenis is de toekomst

De leden van het Departement Geschiedenis en Kunstgeschiedenis gebruiken kennis van het verleden om de uitdagingen van de hedendaagse samenleving beter te begrijpen. De toekomst van Europa, de dreiging van terrorisme, de toenemende ongelijkheid, nieuwe vormen van burgerschap, de ontwikkeling van globalisering, de omgang met cultureel erfgoed, de rol van de kunst in identiteitsvorming, kunst als politiek statement en de internationale dimensie van de Nederlandse kunst zijn voorbeelden van de thema’s waar wij ons op richten. Het onderzoek naar deze onderwerpen biedt wetenschappelijke verdieping, maar levert ook een bijdrage aan hedendaagse debatten over politieke en sociale uitdagingen, cultuur en internationale betrekkingen.

Nieuws

8 januari 2018
Het onderzoek verbindt het onderzoek voor de creatieve industrie met Digital Humanities-onderzoek en grootschalige digitale infrastructuren.
22 december 2017
Dat zitten het nieuwe roken is, wordt nu ook bewezen door een studie naar menselijke botresten door de eeuwen heen, vertelt Leonard Rutgers in het FD.
22 december 2017
Columbus en Vasco da Gama zijn misschien de bekendste zeevaarders, maar zeker niet de eerste. Een geschiedenislesje zeevaart in de column van Leonard Rutgers.
RSS

Agenda

23 januari 2018 16:15 - 18:00
Kate Rudy (University of St Andrews) geeft een lezing getiteld ‘Rubrics, Images and Indulgences in Late Medieval Netherlandish Manuscripts’.
Concentratiekamp Auschwitz Birkenau © iStockphoto.com/ewg3D
26 januari 2018 09:00 - 16:15
Tijdens de herdenking wordt er een viertal lezingen gegeven over ontkenning en bagatellisering van de Holocaust in Oost-Europa, gevolgd door discussie.
3 februari 2018 12:45 - 17:00
De jaarlijkse publieksdag van het Utrecht Centre for Early Modern Studies zal dit keer gaan over 'De macht van het woord'.
RSS