Zonder geschiedenis geen toekomst

De wetenschappers van het departement geschiedenis en kunstgeschiedenis bekijken het verleden met de nodige reflectie op actuele ontwikkelingen. De toekomst van Europa, de dreiging van terrorisme, de toenemende ongelijkheid, instituties gedreven door collectieve actie, nieuwe vormen van burgerschap, globalisering in de moderne wereld, de rol van kunst in identiteitsvorming en de omgang met cultureel erfgoed zijn voorbeelden van de thema’s waar wij ons op richten. De kennis die wij aanreiken wordt gevoed door een keur aan onderzoeksprojecten.

Nieuws

Gregoriusmis, schilderij onder het tekstbord. Montage van de opnamen met infraroodreflectografie (door Ige Verslype), Jacobikerk, Utrecht. Bron: verborgenschilderij.sites.uu.nl
20 juni 2017
Om hun jarenlange onderzoek naar een bijzonder schilderij in de Jacobikerk te kunnen weergeven in een boek, startten de onderzoekers een crowdfundingcampagne.
August Rodin photographed in his studio by Paul François Arnold Cardon a.k.a. Dornac (1858–1941). Bron: Wikimedia Commons
20 juni 2017
Leonard Rutgers bewondert in Parijs de kunst van beeldhouwer Auguste Rodin in een speciale tentoonstelling ter gedenking van Rodins honderdste sterfdag.
© iStockphoto.com/Mlenny
16 juni 2017
Om een groot archeologisch onderzoeksproject te kunnen afronden zijn de onderzoekers, onder wie Frank van den Eijnde, een crowdfundingscampagne gestart.
RSS

Agenda

© iStockphoto.com/jacktheflipper
23 juni 2017 16:15 - 17:30
In zijn proefschrift analyseert Jesper Verhoef hoe een Nederlands zelfbeeld gecreëerd werd in een tijd van Amerikanisering en mediatisering (1919-1989).
© iStockphoto.com/BraunS
23 juni 2017 18:00 - 19:15
Hanneke Tuithof verdedigt 23 juni haar proefschrift over vakdidactische kennis van Nederlandse geschiedenisdocenten in de context van een nieuw examenprogramma.
Klimaatsverandering © iStockphoto.com/fotojog
28 juni 2017 20:00 - 21:30
In zijn lezing zal Jan Golinski praten over klimaatsverandering en historische veranderingen aan het eind van de 18e eeuw.
RSS