Geschiedenis is de toekomst

De leden van het Departement Geschiedenis en Kunstgeschiedenis gebruiken kennis van het verleden om de uitdagingen van de hedendaagse samenleving beter te begrijpen. De toekomst van Europa, de dreiging van terrorisme, de toenemende ongelijkheid, nieuwe vormen van burgerschap, de ontwikkeling van globalisering, de omgang met cultureel erfgoed, de rol van de kunst in identiteitsvorming, kunst als politiek statement en de internationale dimensie van de Nederlandse kunst zijn voorbeelden van de thema’s waar wij ons op richten. Het onderzoek naar deze onderwerpen biedt wetenschappelijke verdieping, maar levert ook een bijdrage aan hedendaagse debatten over politieke en sociale uitdagingen, cultuur en internationale betrekkingen.

Nieuws

9 juli 2018
De opleiding Keltisch beantwoordt veelgestelde vragen van scholieren die een profielwerkstuk over het vakgebied willen schrijven.
4 juli 2018
De kloof tussen rijk en arm wordt groter en de macht van de superrijken groeit en groeit. Wat betekent dit voor onze kansen en de kansen van onze kinderen?
29 juni 2018
De derde lichting studenten van het Humanities Honours Programme is afgestudeerd. Hoe kijken de studenten terug op het programma?
RSS

Agenda

10 september 2018 20:00 - 21:00
De Koude Oorlog lijkt terug van weggeweest. Historicus dr. Laurien Crump-Gabreëls over infiltratie en diplomatie toen en nu.
19 september 2018 20:00 - 21:30
Ons ‘wij-gevoel’ bestaat uit een cultus van mythes, stelt historisch letterkundige prof. Lotte Jensen. Hoe veranderden wij-zij verhoudingen door de tijd?
8 oktober 2018 19:00 - 21:15
Wat vertelt de controversiële restauratie van een wereldberoemd schilderij ons over de identiteit van een kunstwerk? Met dr. Marjolijn Bol (UU).
RSS