Geschiedenis is de toekomst

De leden van het Departement Geschiedenis en Kunstgeschiedenis gebruiken kennis van het verleden om de uitdagingen van de hedendaagse samenleving beter te begrijpen. De toekomst van Europa, de dreiging van terrorisme, de toenemende ongelijkheid, nieuwe vormen van burgerschap, de ontwikkeling van globalisering, de omgang met cultureel erfgoed, de rol van de kunst in identiteitsvorming, kunst als politiek statement en de internationale dimensie van de Nederlandse kunst zijn voorbeelden van de thema’s waar wij ons op richten. Het onderzoek naar deze onderwerpen biedt wetenschappelijke verdieping, maar levert ook een bijdrage aan hedendaagse debatten over politieke en sociale uitdagingen, cultuur en internationale betrekkingen.

Nieuws

Foto: Michael Kooren
19 november 2019
In de zeventiende eeuw droegen Nederlandse wetenschappers Japanse gewaden als symbool van intelligentie en status.
De communistische Rotfrontkämpferbund marcheert door Berlijn-Wedding, 1927. Bron: Wikimedia/German Federal Archive
12 november 2019
Ter gelegenheid van het eeuwfeest van de oprichting van de Weimarrepubliek maakte dr. Jochen Hung een radioshow over dit onderwerp voor de BBC.
Val van de Berlijnse Muur (1989)
12 november 2019
Op 9 november verscheen op Scientias.nl een interview met dr. Eleni Braat over de gevolgen van de val van de Berlijnse Muur.
RSS

Agenda

"De Grote Vier" tijdens de Vredesconferentie van Parijs (1919) (van links naar rechts, Lloyd George, Vittorio Emanuele Orlando, Georges Clemenceau, Woodrow Wilson). Bron: Wikimedia
29 november 2019 09:30 - 17:30
Op 29 november organiseert het Koninklijk Nederlands Historisch Genootschap een congres over de periode tijdens en na de Vrederconferentie in Parijs in 1919.
Rij werklozen in een stempellokaal (ca. 1933). Bron: Flickr/Nationaal Archief
5 december 2019 10:30 - 11:30
Gert den Bakker zal zijn proefschrift verdedigen in het academiegebouw.
11 december 2019 19:00 - 21:00
Het is de vijfde editie van een reeks lezingen georganiseerd door het Nederlands Genootschap voor Antieke Geneeskunde.
RSS