Onderzoeksbeoordelingen

Het meeste Utrechtse onderzoek wordt "goed" tot "zeer goed" beoordeeld.

De Universiteit Utrecht hecht groot belang aan een goede kwaliteitstoets van haar onderzoek. Al het onderzoek wordt daarom periodiek beoordeeld door externe vakdeskundigen.

Het meeste onderzoek is goed tot zeer goed beoordeeld. Bij een negatieve onderzoeksbeoordeling treft de universiteit maatregelen.

SEP (Strategy Evaluation Protocol)

Deze beoordeling gebeurt op basis van het Strategy Evaluation Protocol for Public Research Organisations (SEP). Dit door KNAW, NWO en de Nederlandse universiteiten opgestelde SEP-protocol wordt gebruikt bij alle onderzoeksevaluaties die onder hun verantwoordelijkheid plaatsvinden. 

De Universiteit Utrecht laat conform dit protocol al haar onderzoeksinstituten iedere 6 jaar beoordelen door een externe visitatiecommissie van vakdeskundigen. Het in 2003 opgezette SEP-protocol is in 2009, in 2015 en in 2021 verder aangescherpt. 

Nieuw in het SEP 2021-2027 is de ruimere aandacht voor thema’s als Open Science, promovendibeleid, academische cultuur en diversiteit. Ook bestaat het eindoordeel van de visitatiecommissie niet langer uit een eindcijfer voor ieder van de deelonderwerpen, maar uit een kwalitatieve beoordeling inclusief aanbevelingen voor toekomstige verbeteringen.

Beoordelingen onderzoeksinstituten

De beoordelingsrapporten zijn openbaar. Meestal wordt een Utrechts onderzoeksinstituut gelijk met één of meerdere (inter-)nationale onderzoeksinstituten op hetzelfde vakgebied beoordeeld. Bij zo'n gezamenlijke beoordeling vragen de betrokken colleges van bestuur een onafhankelijke secretaris het visitatietraject te begeleiden.

Wanneer een gezamenlijke beoordeling niet mogelijk is, wordt de Utrechtse onderzoeksgroep apart beoordeeld. In onderstaand overzicht zijn de beoordelingsrapporten van alle instituten te vinden.

Overzicht SEP-onderzoeksbeoordelingen (pdf)

2024

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

  • Earth Sciences

2008

2007

2006

  • Theologie, Instituut voor Theologisch en Godsdienstwetenschappelijk Onderzoek (Integon)

2005

  • Letteren, Utrecht Instituut voor Linguistiek OTS (Uil OTS)