We bestuderen urgente maatschappelijke uitdagingen in een historisch perspectief

De groep Economische en Sociale Geschiedenis bestudeert wereldwijde economische en sociale ontwikkelingen, inclusief fundamentele transities en perioden van crises, vanaf de Middeleeuwen tot nu. We bestuderen urgente hedendaagse maatschappelijke uitdagingen zoals ongelijkheid, inclusieve instituties en de relatie tussen mens en milieu in een historisch perspectief. Daarbij maken we vergelijkingen in de tijd en tussen regio’s als Afrika, Azië, Europa en Latijns-Amerika.

Ons onderzoeksprogramma is onderverdeeld in drie clusters: Inequality and Development, Sustainability and Environmental Change en Innovation and Institutions.

Expertises: ongelijkheid | instituties | innovatie | bedrijfsgeschiedenis | burgerschap | duurzaamheid | genderverhoudingen |
financiële markten | arbeidsgeschiedenis