Hoe zijn sociale en economische verschillen tussen en binnen landen ontstaan?

De onderzoeksgroep Economische en Sociale Geschiedenis houdt zich bezig met lange termijn ontwikkelingen in de wereldeconomie en samenlevingen, inclusief fundamentele overgangen en crises, van de Middeleeuwen tot nu. We gebruiken vergelijkende en interdisciplinaire invalshoeken en brede geografische perspectieven (waaronder Afrika, Azië, Europa en Latijns-Amerika) om onze centrale onderzoeksvragen te beantwoorden: Hoe ontstaan sociale en economische verschillen tussen en binnen landen? Welke invloed hebben sociale en economische ontwikkelingen op duurzaamheid? Bij het beantwoorden van deze vragen trekken wij lering uit de mensen, bedrijven en beleidsmakers die de instituties van economie en samenleving vormgeven.

Expertises: ongelijkheid | instituties | innovatie | bedrijfsgeschiedenis | burgerschap | duurzaamheid | genderverhoudingen |
financiële markten | arbeidsgeschiedenis