Hoe zijn sociale en economische verschillen tussen en binnen landen ontstaan?

De onderzoeksgroep Economische en Sociale Geschiedenis houdt zich bezig met lange termijn ontwikkelingen in de wereldeconomie en samenlevingen, vanaf de late Middeleeuwen tot nu. De centrale onderzoeksvraag is hoe sociale en economische verschillen tussen en binnen landen zijn ontstaan, hoe deze zich hebben ontwikkeld, en waardoor ze verklaard kunnen worden. 

Om hierop antwoord te kunnen geven, brengen we de lange termijnontwikkeling van verschillende delen van de wereld in kaart. Hierbij onderzoeken we verschillende indicatoren van ontwikkeling van economie en welzijn zoals: instituties, interactie op de wereldmarkt, geografie, cultuur en religie.

Vergelijkend perspectief

Kenmerkend voor onze onderzoeksmethode is het vergelijkend perspectief waarbij we verschillen en overeenkomsten analyseren door de ruimte en/of tijd. Terwijl onze expertise (regio’s in) Afrika, Azië en Europa omvat, houden veel van onze onderzoekers zich ook bezig met de Nederlandse casus. Nederland – of preciezer, ‘de Lage Landen’ – is bijzonder in wereldhistorisch perspectief. Al in de Middeleeuwen en Vroegmoderne Tijd beschikte Nederland over een sterke ‘civil society’, goed beschermde eigendomsrechten en perioden van snelle economische groei. Door analyse van de Nederlandse economie en samenleving te analyseren proberen we greep te krijgen op deze patronen van modernisering, en deze vervolgens te vergelijken met die van andere gebieden van de wereld.
 

Interdisciplinariteit

Een tweede kenmerk van de benadering van onze onderzoeksgroep is interdisciplinariteit; met kwalitatieve en kwantitatieve gegevens uit het verleden testen we theorieën uit de sociale en economische wetenschappen. Veel van het onderzoek gaat diep in op bepaalde aspecten van sociale en economische ontwikkeling: we kijken naar financiële markten, naar levensverwachting en de genderongelijkheid, naar duurzaamheid en hoe samenlevingen omgingen met rampen. Ook besteden we veel aandacht aan de recente bedrijfsgeschiedenis, in samenwerking met vertegenwoordigers van dat bedrijfsleven.
 

Expertises: ongelijkheid | instituties | innovatie | bedrijfsgeschiedenis | burgerschap | duurzaamheid | genderverhoudingen |
financiële markten | arbeidsgeschiedenis