Open science universiteitsbibliotheek

Open science houdt in dat wetenschappers vanaf het begin van hun onderzoek hun onderzoeksproces en onderzoeksresultaten, inclusief data, zoveel mogelijk in alle openheid delen, zodat deze voor iedereen beschikbaar zijn. De wetenschapper creëert op die manier transparantie en versterkt de wetenschappelijke en maatschappelijke impact van haar of zijn onderzoek.

Onderzoekers zelf streven naar een meer open wetenschapsmodel vanuit het principiële oogpunt dat de samenleving meer, en directer, profiteert van onderzoek dat met publieke middelen is gefinancierd. Open science is dan ook een beweging die onder wetenschappers zelf is opgekomen. Van de andere kant wordt open science steeds meer een voorwaarde waaraan wetenschappers moeten voldoen. Financiers bijvoorbeeld stellen dit als een bepaling in het eisenpakket voor hun bijdrage aan een onderzoek.

Open science en open access worden de norm in wetenschappelijk onderzoek.

Op landelijk niveau is het Nationaal Platform Open Science opgezet. Op hun website is uitgebreide informatie te vinden over open science en de ontwikkelingen ervan.

Open science bij de Universiteit Utrecht

In haar strategisch plan 2016 – 2020 spreekt de universiteit de volgende ambities op het gebied van open science uit:

"De Universiteit Utrecht loopt binnen Europa voorop op het gebied van open science, vanuit de overtuiging dat wetenschappelijk onderzoek haar rol in het bijdragen aan oplossingen voor complexe problemen beter kan leveren als kennis zo veel en zo snel mogelijk gedeeld wordt."

en

"De Universiteit Utrecht maakt de resultaten van haar onderzoek publiek toegankelijk om zo beter bij te dragen aan de verspreiding en toepassing van deze kennis overal ter wereld."

Om bij te dragen aan het waarmaken van deze ambities heeft de rector van de Universiteit Utrecht een task force open science in het leven geroepen om open science beter op de kaart te zetten. Bekijk het open science programma 2018-2020 van de Universiteit Utrecht.

 

De rol van de universiteitsbibliotheek in open science

De universiteitsbibliotheek ondersteunt en faciliteert onderzoekers bij de realisatie van open science. Zij informeert, adviseert en levert diensten in iedere fase van de onderzoekscyclus, bijvoorbeeld door:

Andere onderwerpen zoals open peer review en altmetrics (alternatieve citatiemetingen) zijn ook sterk in ontwikkeling. De bibliotheek volgt de bewegingen binnen open science op de voet en gaat hier graag met onderzoekers over in gesprek. Voor vragen en contact over open science mailt u naar bibliotheek@uu.nl