Huisregels

Huisregels van de Universiteitsbibliotheek Utrecht

De bibliotheek moet voor iedereen een prettige en rustige studeeromgeving zijn. Houd u daarom aan de huisregels van de Universiteitsbibliotheek.

Huisreglement

U wordt geacht op de hoogte te zijn van de inhoud van het huisreglement.

 1. U heeft in het weekend, op feestdagen en na 17.00 uur alleen toegang op vertoon van een geldig legitimatiebewijs: rijbewijs, paspoort, identiteitskaart of een (digitale) UU-collegekaart mét pasfoto. Beveiligingspersoneel kan u buiten deze perioden ook om uw legitimatiebewijs vragen wanneer zij daar aanleiding toe zien.
 2. Bibliotheek- of beveiligingsmedewerkers kunnen bezoekers die overlast geven verzoeken hun gedrag aan te passen, sommeren het gebouw te verlaten of de toegang voor lange termijn ontzeggen. Dit laatste wordt schriftelijk bevestigd.
 3. U mag jassen en tassen meenemen. Bibliotheek- en beveiligingsmedewerkers mogen jassen en tassen controleren. U kunt kluisjes gebruiken.
 4. U laat uw kluisje aan het eind van de dag open en leeg achter. De bibliotheek heeft het recht kluisjes na sluitingstijd van de bibliotheek te openen. Eventueel aangetroffen spullen vervallen aan de bibliotheek.
 5. U mag niet langer dan dertig minuten wegblijven van uw studieplaats. Hierna worden uw spullen weggelegd en mag een andere bezoeker uw plek innemen. Het is niet toegestaan studieplaatsen bezet te houden voor derden.
 6. De Universiteitsbibliotheek Utrecht is niet aansprakelijk voor schade aan en/of diefstal van persoonlijke bezittingen van bezoekers.
 7. Ga zorgvuldig om met bibliotheekmaterialen en -faciliteiten. Het is niet toegestaan om de stekkers uit de stekkerblokken en stopcontacten te trekken.
 8. Bij constatering van vernieling, misbruik van faciliteiten of diefstal kan u de toegang tot het gebruik van faciliteiten en/of de bibliotheek worden ontzegd. Bij vernieling en/of beschadiging zal de schade verhaald worden op de veroorzaker.
 9. De Universiteitsbibliotheek Utrecht gebruikt videobewaking ter bescherming van uw en onze eigendommen.
 10. De toegang tot de bibliotheken is niet toegestaan voor andere dieren dan blindengeleidehonden.
 11. Mobiel bellen is toegestaan, behalve in de leeszalen of tussen studieplekken, en alleen voor zover het geen overlast veroorzaakt voor anderen.
 12. Roken, drank en drugsgebruik is niet toegestaan.
 13. U mag niet filmen en fotograferen in de afdeling Bijzondere Collecties. Het fotograferen of filmen van bezoekers en medewerkers is zonder toestemming niet toegestaan.
 14. Verlaat bij een ontruiming het gebouw, volg aanwijzingen van hulpverleners en/of ontruimers, gebruik de dichtstbijzijnde (nood)uitgang en ga naar de verzamelplaats.