Religiewetenschap

Op deze pagina vindt u informatie van de Universiteitsbibliotheek Utrecht over het vakgebied en de collectie Religiewetenschap.

Contactpersoon

Wat vind ik in de collectie?

U vindt bij collectie Religiewetenschap een aantal Laatlatijnse teksten.

De tijdschriftencollectie Missiologie en Oecumenica bevat vooral materiaal uit Afrika, Azië en Latijns Amerika.

alle zoeksystemen Religiewetenschap
zoeksystemen per vakgebied

Waar vind ik de collectie?

U vindt de collecties Missiologie, Oecumenica en Theologie in de Universiteitsbibliotheek Utrecht Science Park. De collecties Ethiek en Religiewetenschap staan in de Universiteitsbibliotheek Binnenstad.

Aanschafwens?

U kunt een aanschafwens indienen via het formulier.

Praktische vragen

Heeft u vragen over de dienstverlening van de bibliotheek? Vragen over lenen, verlengen, reserveren? Is er een storing? Heeft u een klacht of suggestie?

Heeft u een vraag over lenen? Vermeld dan uw lenerspasnummer.