Spaans

Op deze pagina vindt u informatie van de Universiteitsbibliotheek Utrecht over het vakgebied en de collectie Spaans.

Contactpersonen

De vakspecialisten helpen u met toegang tot literatuur en zoeksystemen, (systematisch) zoeken, en aanschafverzoeken.

Daarnaast bieden zij u ook advies en ondersteuning bij onderzoek en onderwijs, zoals bij: open accessopen scienceresearch data management en digital humanities.

Hoe zoek ik in de collectie?

Aanschafwens?

U kunt een aanschafwens indienen via het formulier.

Praktische vragen

Heeft u vragen over de dienstverlening van de bibliotheek? Vragen over lenen, verlengen, reserveren? Is er een storing? Heeft u een klacht of suggestie?

Heeft u een vraag over lenen? Vermeld dan uw lenerspasnummer.