Media en Cultuur

Op deze pagina vindt u informatie van de Universiteitsbibliotheek Utrecht over het vakgebied en de collectie Media en Cultuur.

Vakspecialist

Contact

Wilt u meer weten over de collectie? Of wilt u meer weten over open accessopen scienceresearch data management en Digital Humanities?

Contactformulier (Solis-ID)
E-mail

Hoe zoek ik in de collectie?

  • Zie voor een overzicht de onderwerpsindeling.
  • Er is een collectie audio-visueel materiaal, met dvd's (speelfilms, documentaires, televisieseries), vindbaar in WorldCat.
  • Tips, achtergronden & training in het zoeken naar wetenschappelijke informatie vindt u in LibGuides.

Waar vind ik de collectie?

U vindt de collectie in de Universiteitsbibliotheek Binnenstad.

Aanschafwens?

U kunt een aanschafwens indienen via het formulier.