Informatievaardigheden in het onderwijs

Als docent wilt u uw studenten de weg leren vinden in hun zoektocht naar wetenschappelijke literatuur. De bibliotheek ondersteunt u graag in uw onderwijs met bijvoorbeeld trainingen en gidsen over informatievaardigheden.

Informatievaardigheden stellen uw studenten in staat om wetenschappelijke informatie te vinden, te evalueren en te verwerken. De bibliotheek biedt diverse hulpmiddelen op dit gebied.

Online trainingen

De online trainingen informatievaardigheden bieden uw studenten de mogelijkheid om zich zelfstandig en op interactieve wijze informatievaardigheden eigen te maken. In uw college kunt u vervolgens dieper ingaan op specifieke onderwerpen en vaardigheden die in uw vakgebied van belang zijn.

De Universiteitsbibliotheek biedt op dit moment drie modules aan:

Met de basismodule leren studenten zoeken naar, toegang krijgen tot, managen van, refereren naar en inzetten van wetenschappelijke informatie. In de module Historical sources leren studenten identificeren welke historische bronnen ze nodig hebben voor hun onderzoek en hoe ze die vervolgens kunnen vinden en inzien. De module Systematically searching for literature bereidt studenten voor op het opzetten en uitvoeren van een systematic review.

U kunt de trainingen klassikaal laten maken of thuis op individuele basis. De basismodule wordt in het Nederlands en in het Engels aangeboden, de aanvullende modules worden op dit moment alleen in het Engels aangeboden. 

LibGuides

LibGuides zijn online gidsen met uitgebreide informatie over het zoeken naar en zorgvuldig gebruik van bronnen in de wetenschap. U kunt uw studenten hiernaar verwijzen om ze te ondersteunen bij (het opzetten van) een onderzoek. De meeste libguides dienen als achtergrondinformatie, sommige studierichtingen maken gebruik van trainingslibguides.

Trainingen en advies op maat

Onze vak- en informatiespecialisten zijn er om u te adviseren over het gebruiken van informatievaardigheden in het onderwijs. Daarom bieden wij naast de Compass-training op verschillende manieren verdieping aan op dit gebied. Denk bijvoorbeeld aan:

  • workshops op maat voor vakspecifieke zoeksystemen
  • Q&A-sessies met een bibliotheekmedewerker
  • presentaties op maat over zoeken van literatuur voor scripties
Mail ons en vraag naar de mogelijkheden