Informatievaardigheden in het onderwijs

Als docent wil je je studenten de weg leren vinden in hun zoektocht naar wetenschappelijke literatuur. De bibliotheek ondersteunt je graag in jouw onderwijs met bijvoorbeeld trainingen en gidsen over informatievaardigheden.

Informatievaardigheden stellen je studenten in staat om wetenschappelijke informatie te vinden, te evalueren en te verwerken. De bibliotheek biedt diverse hulpmiddelen op dit gebied.

Online trainingen

De online trainingen informatievaardigheden bieden je studenten de mogelijkheid om zich zelfstandig en op interactieve wijze informatievaardigheden eigen te maken. In jouw college kun je vervolgens dieper ingaan op specifieke onderwerpen en vaardigheden die in jouw vakgebied van belang zijn.

De Universiteitsbibliotheek biedt op dit moment drie modules aan:

Met de basismodule leren studenten zoeken naar, toegang krijgen tot, managen van, refereren naar en inzetten van wetenschappelijke informatie. In de module Historical sources leren studenten identificeren welke historische bronnen ze nodig hebben voor hun onderzoek en hoe ze die vervolgens kunnen vinden en inzien. De module Systematically searching for literature bereidt studenten voor op het opzetten en uitvoeren van een systematic review.

Je kunt de trainingen klassikaal laten maken of thuis op individuele basis. De basismodule wordt in het Nederlands en in het Engels aangeboden, de aanvullende modules worden op dit moment alleen in het Engels aangeboden. 

  LibGuides

  LibGuides zijn online gidsen met uitgebreide informatie over het zoeken naar en zorgvuldig gebruik van bronnen in de wetenschap. Je kunt je studenten hiernaar verwijzen om ze te ondersteunen bij (het opzetten van) een onderzoek. De meeste libguides dienen als achtergrondinformatie, sommige studierichtingen maken gebruik van trainingslibguides.

  Trainingen en advies op maat

  Onze vak- en informatiespecialisten zijn er om je te adviseren over het gebruiken van informatievaardigheden in het onderwijs. Daarom bieden wij naast de Compass-training op verschillende manieren verdieping aan op dit gebied. Denk bijvoorbeeld aan:

  • workshops op maat voor vakspecifieke zoeksystemen
  • Q&A-sessies met een bibliotheekmedewerker
  • presentaties op maat over zoeken van literatuur voor scripties
   Mail ons en vraag naar de mogelijkheden