Materiaal van andere bibliotheken lenen

Boeken of tijdschriften die niet in bezit van de Universiteitsbibliotheek Utrecht zijn kun je via ons lenen van een andere Nederlandse of buitenlandse bibliotheek. 

Je vraagt het materiaal aan via WorldCat, door een Interlibrary Request in te dienen. Om materiaal van een andere bibliotheek aan te vragen heb je een geldige lenerspas en (gast)Solis-id nodig.

Kosten van interbibliothecair leenverkeer

Er zijn kosten verbonden aan het aanvragen van materiaal uit ander bibliotheken als je geen medewerker bent van de UU of het UMC. Je vindt de kosten hieronder.

Let op:

Soms mag je materiaal uit het buitenland niet mee naar huis nemen, maar alleen inzien. Je kunt het inzien in de leeszaal Bijzondere Collecties in de Universiteitsbibliotheek Utrecht Science Park.

Leentermijn

Interlibrary Request -materiaal wordt drie keer automatisch verlengd. Het kan ook eerder worden teruggevraagd door de bezittende bibliotheek.

Kosteloos of met korting lenen bij andere bibliotheken

Als student of medewerker van de Universiteit Utrecht kun je zonder extra kosten lid worden van alle andere Nederlandse universiteitsbibliotheken en de bibliotheek van de Hogeschool Utrecht.
Studenten van de Universiteit Utrecht krijgen 50% korting op het lidmaatschap van de Koninklijke Bibliotheek.

Reglement Interbibliothecair Leenverkeer

Je vindt het Reglement Interbibliothecair Leenverkeer hier.