Materiaal van andere bibliotheken lenen

Boeken of tijdschriften die niet in bezit van de Universiteitsbibliotheek Utrecht zijn kun je via ons lenen van een andere Nederlandse of buitenlandse bibliotheek. 

Je vraagt het materiaal aan via WorldCat, door een Interlibrary Loan Request in te dienen. Om materiaal van een andere bibliotheek aan te vragen heb je een geldige lenerspas en (gast)Solis-id nodig.

Vanaf 1 januari 2023 is het aanvragen van boeken en artikelen uit andere bibliotheken niet meer gratis voor studenten van de Universiteit Utrecht. Studenten betalen dan hetzelfde tarief als particuliere leners.

Let op:

Soms mag je materiaal uit het buitenland niet mee naar huis nemen, maar alleen inzien. Je kunt het inzien in de leeszaal Bijzondere Collecties in de Universiteitsbibliotheek Utrecht Science Park.

Leentermijn

IBL materiaal wordt drie keer automatisch verlengd. Het kan ook eerder worden teruggevraagd door de bezittende bibliotheek.

Materiaal aanvragen met Interlibrary Request

In WorldCat verschijnt onder Access options de knop Interlibrary Request waarmee je het materiaal kunt aanvragen. 

Schermopname van de knop waarmee je in WorldCat materiaal van andere bibliotheken kunt aanvragen.

NB:
Het systeem bepaalt naar welke bibliotheek de aanvraag wordt gestuurd. Je kunt dit proces niet beïnvloeden.

Kosten van interbibliothecair leenverkeer

Er kunnen kosten verbonden zijn aan het aanvragen van materiaal uit ander bibliotheken. Raadpleeg hiervoor de prijslijst.

Kosteloos of met korting lenen bij andere bibliotheken

Als student of medewerker van de Universiteit Utrecht kun je zonder extra kosten lid worden van alle andere Nederlandse universiteitsbibliotheken en de bibliotheek van de Hogeschool Utrecht.
Studenten van de Universiteit Utrecht krijgen 50% korting op het lidmaatschap van de Koninklijke Bibliotheek.

Reglement Interbibliothecair Leenverkeer

Je vindt het Reglement Interbibliothecair Leenverkeer hier.