Boeteregeling

Bij overschrijding van de vastgestelde uitleentermijn wordt per geleend boek boete in rekening gebracht. De boetetarieven worden door de bibliothecaris vastgesteld.

Boeteregeling

De boeteregeling werkt als volgt:

  • Dag 1 na de vervaldatum word je in gebreke gesteld voor het overschrijden van de leentermijn. Je betaalt nog geen boete.
  • Dag 7 na de vervaldatum betaal je 1 euro boete per boek. Tot en met dag 13 blijft het bedrag per boek 1 euro.
  • Dag 14 na de vervaldatum wordt de boete verhoogd naar 3 euro per boek. Tot en met dag 20 blijft het bedrag per boek 3 euro.
  • Dag 21 na de vervaldatum wordt de boete verhoogd naar 15 euro per boek. Je wordt in gebreke gesteld voor het niet inleveren van het geleende materiaal. Je kunt het geleende materiaal alleen nog door de bibliotheek laten verlengen, tenzij het aangevraagd is.
  • Dag 36 na de vervaldatum betaal je vervangingskosten. Als je het boek alsnog inlevert, vervallen alleen de vervangingskosten. Je moet de openstaande boete nog wel betalen. Je pas wordt geblokkeerd en je kunt niet meer lenen of verlengen tot bovenstaande kosten zijn betaald.

Boete betalen

Je betaalt je boete bij de betaalautomaat in de bibliotheek of aan de servicebalie. De bibliotheek accepteert geen contant geld. Je kunt je boete ook overmaken: IBAN: NL38ABNA0484856898. Universiteitsbibliotheek/ADC, Postbus 80011, 3508 TA Utrecht. Betalingskenmerk: Boete UBU + lenerspasnummer (9 of 15 cijfers) of je studentnummer (7 cijfers).

Opvraagberichten 

Als extra service stuurt de bibliotheek je 4 opvraagberichten, vanaf dag 1, dag 7, dag 14 en dag 21 na de vervaldatum.

  •  Studenten ontvangen de opvraagberichten op hun Solis-mailadres.
  •  Wanneer je geen e-mailadres hebt, ontvang je de berichten per post.
  •  Aan het niet ontvangen van opvraagberichten kunnen geen rechten worden ontleend.

Overige bepalingen

  • Wanneer je een boete hebt staan, vervalt deze niet bij het inleveren of verlengen van het boek.
  • Bij een openstaande boete van 10 euro of meer kun je pas weer lenen of verlengen wanneer dit bedrag is betaald.