Google Scholar

Google Scholar is een algemene zoekmachine voor wetenschappelijke artikelen. Het heeft grote dekking en is snel en gemakkelijk in het gebruik.

Wat vindt u in Google Scholar?

 • verwijzingen naar artikelen
 • verwijzingen naar preprints en working papers
 • verwijzingen naar boeken (selectie uit Google Books)
 • kale verwijzingen ('CITATIONS') naar geciteerde artikelen of boeken
 • verwijzingen naar patenten en juridische documenten

Gebruik Google Scholar voor zoeken en vinden van:

 • een specifiek artikel waarvan u de titel heeft
 • artikelen uit niet-peer reviewed tijdschriften
 • congresbijdragen (conference proceedings)
 • artikelen waarin uw onderwerp slechts zijdelings een rol speelt

UBU-link

Gebruik Google Scholar met UBU-link. De UBU-link leidt u snel naar de full text.

Geen UBU-link bij de artikelen?

 1. ga (terug) naar de homepage van Google Scholar
 2. klik rechtsboven op settings
 3. kies voor library links in het linker menu
 4. zoek op Utrecht
 5. vink Universiteit Utrecht aan en klik op Save 

Van Google Scholar naar full text

Er zijn verschillende manieren om de full text van een artikel te vinden. Klik op:

 • de titel
 • de PDF\HTML-link of de Fulltext @ UBUlink.
 • de UBU-link op de blauwe regel met links onder de link 'more'. Als u deze optie onder het artikel niet ziet, kunt u deze zichtbaar maken met settings (pijltje rechtsboven op de startpagina). Vervolgens kunt u met Library links op “Universiteit Utrecht” zoeken en op save klikken. Met de UBU-link kunt u ook de papieren versie van het artikel vinden, als die er is.
 • “Alle versies”. Hiermee kunt u andere versies van het artikel zien.

Als er een directe [PDF], [DOC] of [HTML] link naar de full text is toont Google Scholar soms geen UBU-link.

Google scholar schema