Google Scholar

Google Scholar is een algemene zoekmachine voor wetenschappelijke artikelen. De zoekmachine doorzoekt meerdere databases, levert relevante zoekresultaten op en is snel en gemakkelijk in het gebruik.

Zoeken in Google Scholar (met UBU-link)

Wat vindt u in Google Scholar?

 • verwijzingen naar artikelen
 • verwijzingen naar preprints en working papers
 • verwijzingen naar boeken (selectie uit Google Books)
 • kale verwijzingen ('CITATIONS') naar geciteerde artikelen of boeken
 • verwijzingen naar patenten en juridische documenten

Gebruik Google Scholar:

 • voor het vinden van een specifiek artikel waarvan u al de titel heeft
 • voor het relatief snel en makkelijk vinden van artikelen over een algemeen onderwerp
 • om ook artikelen uit niet-peer reviewed tijdschriften te vinden
 • om ook op zoek te gaan naar o.a. boeken, scripties of proefschriften en congresbijdragen (conference proceedings)

UBUlink

Gebruik Google Scholar met UBUlink. De UBUlink leidt u snel naar de full text.

Van Google Scholar naar full text

Er zijn verschillende manieren om de full text van een artikel te vinden. Klik op:

 • de titel
 • de PDF/HTML/Fulltext@UBUlink rechts van de titel
 • de UBUlink: te vinden op de blauwe regel met links, onder het icoontje van de twee pijltjes (mousover: 'more'). Als u deze optie onder het artikel niet ziet, kunt u deze zichtbaar maken met settings (pijltje rechtsboven op de startpagina). Vervolgens kunt u met Library links op “Universiteit Utrecht” zoeken en op save klikken. Met de UBUlink kunt u ook de papieren versie van het artikel vinden, als die er is.
 • Check ook “Alle x versies”. Hiermee kunt u andere versies van het artikel zien.

Als er een directe [PDF], [DOC] of [HTML] link naar de full text is, toont Google Scholar soms geen UBUlink.

Google scholar schema
In Google Scholar you will find the UBUlink per search result in the bottom row of links, under the two arrows to the right.

Handmatig de UBUlink toevoegen

 1. Ga naar https://scholar.google.com
 2. Klik linksboven op het hamburgermenu (de drie horizontale streepjes)
 3. U kiest Instellingen, en in Instellingen kiest u Bibliotheeklinks
 4. Zoek op Utrecht University en vink de volgende boxen aan:
  • Utrecht University Library-Fulltext @UBUlink
  • Open WorldCat – Library Search