Scopus

Scopus is een zoeksysteem met abstracts van artikelen en boekhoofdstukken op alle vakgebieden. Het bevat tevens de verwijzingen uit en citaties van die artikelen en hoofdstukken.

Ga naar Scopus via databanken.library.uu.nl

Wat vind je in Scopus?

 • artikelen uit peer reviewed tijdschriften, incl. meer dan 5500 open access tijdschriften en artikelen (het oudste record is uit 1788, maar het meeste is vanaf 1969);
 • citaties van artikelen (vanaf 1970); 
 • boeken, boekenreeksen en boekhoofdstukken (maar geen boekbesprekingen);
 • congresverslagen (geen losse abstracts);
 • patenten.

Literatuur in alle disciplines, in het bijzonder:

 • health sciences (incl. de complete collectie van MEDLINE, verpleegkunde, tandheelkunde);
 • physical sciences  (incl. scheikunde, natuurkunde, techniek),
 • social sciences (incl. Arts & Humanities, psychologie, economie, bedrijfskunde)
 • life sciences (incl. neurowetenschappen, biologie, farmacie) 

Bekijk op www.elsevier.com de meest recente Scopus Content Coverage Guide.

Waarvoor gebruik je Scopus?

 • het zoeken naar o.a. wetenschappelijke artikelen, boekhoofdstukken en congresverslagen;
 • het vinden van en verder zoeken met citaties van artikelen;
 • het opzoeken van citatiescores van auteurs (h-index);
 • zien hoe vaak en door wie publicaties geciteerd worden;
 • het opzoeken van de impactmeting (CiteScore, SJR of SNIP) van tijdschriften.

UBUlink

Je vindt in Scopus informatie over de (full text) beschikbaarheid van digitale publicaties in de Universiteitsbibliotheek Utrecht via de UBUlink.