Amendement Taverne

Open access publiceren is een speerpunt van de Universiteit Utrecht. Onderzoek moet zo breed mogelijk beschikbaar zijn voor andere onderzoekers, maar ook voor de maatschappij. Immers, veel onderzoek wordt met publieke middelen gefinancierd.

Er zijn verschillende opties om direct open access te publiceren, maar het kan ook voorkomen dat dit in eerste instantie niet mogelijk is. Bijvoorbeeld omdat er niet voldoende budget is om de APC-kosten te betalen, of omdat het gaat om een hoofdstuk in een boek. Om ook deze publicaties vrij beschikbaar te maken kan er gebruik gemaakt worden van het Taverne amendement op de auteurswet.

Taverne Amendement

In de auteurswet is het artikel 25fa opgenomen, ook wel het amendement “Taverne” genoemd, naar toenmalig kamerlid Joost Taverne. Op grond van dit artikel kunnen onderzoekers de gepubliceerde versie van hun wetenschappelijke publicaties open access beschikbaar maken na verloop van een redelijke termijn na de eerste publicatie. Nederlandse universiteiten hebben afgesproken dat deze termijn zes maanden is. Dit geldt ook als de uitgever zelf een langer embargo hanteert.

De bibliotheek maakt korte wetenschappelijke werken (artikelen, conference proceedings, publicaties in vaktijdschriften en hoofdstukken uit edited volumes) van onderzoekers van de Universiteit Utrecht die closed access gepubliceerd zijn automatisch open access op basis van het Taverne Amendement. Publicaties die zijn geregistreerd in Pure worden 6 maanden na publicatie open access gemaakt in de Utrecht University Repository. Dit wordt ook met terugwerkende kracht gedaan met publicaties vanaf publicatiejaar 2015. Dit is onderdeel van het Open Access beleid van de Universiteit Utrecht. Je kunt de regeling hier inzien.

Vindbaarheid

De publicaties worden opgenomen in de Utrecht University Repository. Houd er wel rekening mee dat niet alle publicaties vanaf 2015 direct zichtbaar zijn omdat het open access maken voor een deel handmatig door de bibliotheek gedaan wordt. Ook wordt er eventueel een embargo ingesteld als de periode van zes maanden na publicatie nog niet verstreken is.

De inhoud van de repository is doorzoekbaar via het Netherlands Research Portal, onderdeel van het Europese OpenAire. Alle publicaties in de Utrecht University Repository zijn ook vindbaar via WorldCatGoogle Scholar en BASE.

Vragen vanuit de uitgever

Het kan voorkomen dat uitgevers vragen hebben over jouw gebruik van het amendement. De bibliotheek helpt je hierbij, en neemt de communicatie van je over als dat nodig is.

Opt-out

Het is mogelijk om bepaalde publicaties uit te sluiten van deze regeling (opt-out). Gebruik hiervoor het opt-outformulier voor één publicatie. Je kunt ook al jouw werk uitsluiten via het opt-outformulier voor alle publicaties.

Publicaties van onderzoekers van het UMC Utrecht worden niet automatisch open access gemaakt. Zij kunnen zichzelf wel aanmelden voor de regeling. Je ondertekent hiervoor een licentieovereenkomst. Met het aangaan van de licentieovereenkomst geef je toestemming aan de universiteitsbibliotheek om alle publicaties die je hebt geregistreerd in Pure open access beschikbaar te maken, voor zover ze dat nog niet zijn.

Ben je verbonden aan het UMC Utrecht, let dan op: op dit moment wordt een technische aanpassing gedaan waardoor publicaties in Pure UMC via de Utrecht University Repository gepubliceerd kunnen worden. Deze koppeling is nog niet gereed, maar je kunt wel alvast de licentieovereenkomst als onderzoeker van het UMC tekenen. Jouw publicaties worden dan op een later moment gepubliceerd. Je krijgt hiervan bericht.

Vragen?

Heb je vragen, twijfels of opmerkingen, neem dan contact op met de bibliotheek. Je kunt ook de veelgestelde vragen bekijken.

Contactformulier (Solis-ID)
E-mail