Amendement Taverne

Open access publiceren is een speerpunt van de Universiteit Utrecht. Onderzoek moet zo breed mogelijk beschikbaar zijn voor andere onderzoekers, maar ook voor de maatschappij. Immers, veel onderzoek wordt met publieke middelen gefinancierd.

Er zijn verschillende opties om direct open access te publiceren, maar het kan ook voorkomen dat dit in eerste instantie niet mogelijk is. Bijvoorbeeld omdat er niet voldoende budget is om de APC-kosten te betalen, of omdat het gaat om een hoofdstuk in een boek. Om ook deze publicaties vrij beschikbaar te maken kan er gebruik gemaakt worden van het Taverne amendement op de auteurswet.

Taverne Amendement

In de auteurswet is het artikel 25fa opgenomen, ook wel het amendement “Taverne” genoemd, naar toenmalig kamerlid Joost Taverne. Op grond van dit artikel kunnen onderzoekers de gepubliceerde versie van hun wetenschappelijke publicaties open access beschikbaar maken na verloop van een redelijke termijn na de eerste publicatie. Nederlandse universiteiten hebben afgesproken dat deze termijn zes maanden is. Dit geldt ook als de uitgever zelf een langer embargo hanteert.

Via de Universiteitsbibliotheek Utrecht kunnen onderzoekers van de UU en het UMC Utrecht gebruik maken van het amendement.

Hoe werkt het?

Allereerst is het belangrijk om aan de voorwaarden te voldoen:

  • De publicatie is geheel of gedeeltelijk met Nederlandse publieke middelen bekostigd.
  • De maker(s) heeft/hebben een dienstverband bij de Universiteit Utrecht of het UMC Utrecht; de makers kunnen zowel auteurs als co-auteurs zijn.
  • Het betreft een ‘kort werk van wetenschap’; hieronder vallen zowel wetenschappelijke artikelen als hoofdstukken in een ‘edited collection’.

Vervolgens meld je je aan voor de regeling via de bibliotheek. Je ondertekent hiervoor een licentieovereenkomst. Met het aangaan van de licentieovereenkomst geef je toestemming aan de universiteitsbibliotheek om alle publicaties die je hebt geregistreerd in Pure open access beschikbaar te maken, voor zover ze dat nog niet zijn. Je gaat de overeenkomst aan als medewerker van de Universiteit Utrecht of van het UMC Utrecht. Er zijn dus twee verschillende overeenkomsten, één voor medewerkers van de UU en één voor die van het UMC Utrecht.

Publicaties van UU auteurs worden automatisch open access gemaakt

Vanaf 1 januari 2024 maakt de universiteitsbibliotheek korte wetenschappelijke werken van onderzoekers van de Universiteit Utrecht automatisch open access beschikbaar. Dit geldt voor nieuwe werken en met terugwerkende kracht voor werken tot 2015. Auteurs van de UU kunnen ervoor kiezen om bepaalde werken of al hun werken uit te sluiten van de regeling. Deze opt-outregeling geldt nog niet voor auteurs van het UMCU. Zij kunnen de licentieovereenkomst tekenen om hun werk open access te maken. Je kunt de regeling hier inzien.

Heb je vragen? Bekijk de Veelgestelde vragen of neem contact op met de bibliotheek via bibliotheek.publishingsupport@uu.nl.

Ben je verbonden aan het UMC Utrecht, let dan op: op dit moment wordt een technische aanpassing gedaan waardoor publicaties in Pure UMC via de Utrecht University Repository gepubliceerd kunnen worden. Deze koppeling is nog niet gereed, maar je kunt wel alvast de licentieovereenkomst als onderzoeker van het UMC tekenen. Jouw publicaties worden dan op een later moment gepubliceerd. Je krijgt hiervan bericht.

De publicaties worden opgenomen in de Utrecht University Repository. Houd er wel rekening mee dat de publicaties niet meteen zichtbaar zijn omdat er na het ondertekenen van de licentieovereenkomst nog een aantal administratieve handelingen door de bibliotheek gedaan moeten worden. Ook wordt er eventueel een embargo ingesteld als de periode van zes maanden na publicatie nog niet verstreken is.

De publicaties zijn vindbaar via Google Scholar en WorldCat. Het is natuurlijk ook mogelijk om zelf een link te delen.

Vragen vanuit de uitgever

Het kan voorkomen dat uitgevers vragen hebben over jouw gebruik van het amendement. De bibliotheek helpt je hierbij, en neemt de communicatie van je over als dat nodig is.

Vragen?

Heb je vragen, twijfels of opmerkingen, neem dan contact op met de bibliotheek.

Contactformulier (Solis-ID)
E-mail