Google Books

Google Books is een zoekmachine met (verwijzingen naar) miljoenen boeken. Je kunt Google Books gebruiken om breed te zoeken naar boeken over onderwerpen waarin je geïnteresseerd bent. 

Zoeken in Google Books (.com)

Gebruik Google Books om:

  • Boeken over onderwerpen te ontdekken, want je zoekt met Google Books in de volledige tekst van boeken.
  • Volledige boeken te lezen als daar geen rechten (meer) op rusten.
  • (Delen van) nieuwere boeken te lezen waar nog wel rechten op zitten en die je elders niet vindt. Soms kun je het benodigde hoofdstuk inzien.  

Google Books heeft een Nederlandse (books.google.nl) en een internationale versie (books.google.com). Er zijn een aantal verschillen tussen deze versies:

  • Ranking: de Nederlandse versie plaatst Nederlandstalige boeken hoger in de resultatenlijst, en andersom! Dit speelt vooral bij het zoeken op eigennamen die in beide talen gelijk zijn;
  • Onderwerpstermen: in de .com versie kunt je ook op subject/onderwerpsterm zoeken;
  • Boekhandellinks: de Nederlandse versie heeft ook links naar Nederlandse boekhandels;
  • Google eBooks: in de Nederlandse versie kun je kiezen om alle boeken te zien of alleen "Google eBooks". Het advies is hier altijd te kiezen voor "any books".

Zoeken in Google Books

Zoeken in Google Books werkt net als zoeken in de Google zoekmachine. Uitgebreide informatie over zoeken en tools vind je in de helpfunctie. Hier kun je ook doorklikken naar advanced search voor uitgebreidere zoekmogelijkheden. 

Van lang niet alle boeken toont Google de gehele tekst of het deel dat je nodig hebt.

Een boek lenen vanuit Google Books

Om een boek vanuit Google Books in handen te krijgen klik je onder 'Get this book in print' indien aanwezig de link 'Find in a library' aan. Je komt dan in WorldCat. Je ziet dan of het boek aanwezig is in de collectie van Universiteitsbibliotheek Utrecht en die van duizenden andere bibliotheken wereldwijd.

Meer weten over boeken zoeken?