Google Books

Google Books is een zoekmachine met (verwijzingen naar) miljoenen boeken. U kunt Google Books gebruiken om breed te zoeken naar boeken over onderwerpen waarin u geïnteresseerd bent. 

Zoeken in Google Books

Gebruik Google Books om:

  • Boeken over onderwerpen te ontdekken, want u zoekt met Google Books in de volledige tekst van boeken.
  • Volledige boeken te lezen als daar geen rechten (meer) op rusten.
  • (Delen van) nieuwere boeken te lezen waar nog wel rechten op zitten en die u elders niet vindt. Soms kunt u het benodigde hoofdstuk inzien.  

Zoeken in Google Books

Zoeken in Google Books werkt net als zoeken in de Google zoekmachine. Uitgebreide informatie over zoeken en tools vindt u in de helpfunctie. Hier kunt u ook doorklikken naar advanced search voor uitgebreidere zoekmogelijkheden. 

Van lang niet alle boeken toont Google de gehele tekst of het deel dat u nodig heeft.

Een boek lenen vanuit Google Books

Om een boek vanuit Google Scholar in handen te krijgen klikt u onder 'Get this book in print' indien aanwezig de link 'Find in a library' aan. U komt dan in WorldCat. U ziet dan of het boek aanwezig is in de collectie van Universiteitsbibliotheek Utrecht en die van duizenden andere bibliotheken wereldwijd. Voor meer opties om boeken in handen te krijgen kijkt u in de LibGuide boeken zoeken.   

Meer weten over Google Books?