Wetenschappelijk verantwoord brongebruik

Bij het schrijven van een eigen tekst zul je (bijna) altijd gebruik maken van het werk van anderen. Hoe dat in zijn werk gaat, lees je op deze pagina.

Je mag op verschillende manieren andermans werk in jouw publicaties gebruiken:

  • Citeren: letterlijk overnemen
  • Parafraseren en samenvatten: in eigen woorden weergeven

In alle gevallen moet je de bron vermelden, doe je dit niet dan pleeg je plagiaat.

Citeren

Een citaat is een letterlijke overname van een stuk tekst uit een publicatie. Je gebruikt een citaat om een punt te verduidelijken of om de oorspronkelijke formulering te analyseren.

Citeren is toegestaan, mits aan alle onderstaande voorwaarden is voldaan:

  • De bron is op de juiste manier vermeld
  • Het citaat is letterlijk (ongewijzigd) overgenomen
  • Het begin en einde van het citaat is duidelijk aangegeven (bijv. met aanhalingstekens of het citaat laten inspringen)
  • Het citaat is relevant voor jouw betoog en het mag slechts een klein onderdeel uitmaken van het werk. Het mag niet alleen ter verfraaiing van jouw werk dienen

Parafraseren en samenvatten

Er zijn twee manieren om ideeën uit een publicatie in je eigen woorden weer te geven:

  1. Parafraseren: je behoudt de strekking van een passage uit de oorspronkelijke tekst, zonder die letterlijk over te nemen.
  2. Samenvatten: je geeft een beknopt overzicht van de inhoud van of de ideeën uit (een deel van) een bron. Hierbij geef je de belangrijkste en meest relevante informatie uit die bron in eigen woorden weer.

Parafraseren en samenvatten is toegestaan, mits aan de volgende voorwaarden is voldaan:

  • De bron is op de juiste manier vermeld (ook als het een internetbron is)
  • Er duidelijk aangegeven is wat jouw eigen ideeën zijn en wat je van een ander hebt overgenomen

Citatiestijlen

Of je nu citeert, samenvat of parafraseert, je moet altijd de bron vermelden. Er zijn verschillende stijlen om naar gebruikte literatuur te verwijzen.

Bekende referentiestijlen zijn:

Referentiebeheer

We raden je aan een referentiemanagementtool te gebruiken, als je (veel) bronnen aanhaalt. Hiermee verzamel en orden je de gebruikte bronnen. Je werkt hiermee efficienter en effectiever. Voorbeelden van referentiebeheertools zijn: RefWorks, Endnote, Zotero of Mendeley.

Meer informatie over brongebruik