Per vakgebied

Het bezit van de Universiteitsbibliotheek Utrecht bestaat uit circa 40 collecties, ter ondersteuning van de zeven faculteiten. Sommige faculteiten hebben één collectie, zoals de Medische faculteit, andere hebben meerdere collecties, zoals bij de faculteit Geesteswetenschappen.

Collecties van de Universiteitsbibliotheek

Bekijk ook de zoeksystemen per vakgebied.