Web of Science

Web of Science is een multidisciplinair zoeksysteem voor artikelen. Het is ook een citatie-index, waardoor je ziet hoe vaak en door wie een artikel is geciteerd.

Ga naar Web of Science via databanken.library.uu.nl

Wat vind je in Web of Science?

  • Artikelen en reviews voor alle vakgebieden, vanaf 1900. Op het gebied van  Arts & Humanities vanaf 1975;
  • Book reviews;
  • Congresverslagen voor alle vakgebieden, 1990-heden;
  • Alle inhoud van een tijdschrift: editorials, inleidingen van themanummers, in memoriams, ingezonden brieven etc.;
  • Citaties van artikelen;
  • Hoe vaak een auteur geciteerd is en hoe vaak publicaties geciteerd zijn.

Waarvoor gebruik je Web of Science?

  • Het vinden van artikelen, congresverslagen en reviews;
  • Het vinden van en verder zoeken met citaties;
  • Zien hoe vaak en door wie publicaties geciteerd worden.

UBUlink

Je vindt in Web of Science informatie over de (full text) beschikbaarheid van digitale publicaties in de Universiteitsbibliotheek Utrecht met behulp van de UBUlink.