Leeszaalpas

Met een leeszaalpas kunt u niet lenen, maar wel materiaal uit onze collecties aanvragen en inzien bij de Universiteitsbibliotheek Utrecht.

Titels inzien in de bibliotheek

U kunt met een leeszaalpas boeken, tijdschriften en ander materiaal uit onze collecties aanvragen via WorldCat om in te zien in de bibliotheek. Let op: uw leeszaalpas moet gekoppeld zijn aan een gast-Solis-id. Vraag daarnaar bij de balie. U kunt hiermee ook materiaal van de Bijzondere Collecties raadplegen. Wilt u materiaal mee naar huis nemen of materiaal van andere bibliotheken lenen, dan hebt u een lenerspas nodig.

Gratis leeszaalpas

Een leeszaalpas is gratis. U kunt een pas aanvragen bij de servicebalie van de bibliotheek.
Bij het aanvragen is persoonslegitimatie verplicht.