Computers

De Universiteitsbibliotheek Utrecht biedt werkplekken met vaste computers aan. Deze service is uitsluitend beschikbaar voor studenten en medewerkers van de Universiteit Utrecht.

Werkplekken met vaste computers

Op zoek naar studieplek met een vaste computer? Kijk op Studyspot om te zien welke plekken met computers vrij zijn, niet alleen voor de bibliotheek maar voor de hele universiteit.

In de Universiteitsbibliotheek Utrecht science Park als in de Universiteitsbibliotheek Binnenstad zijn er een aantal werkplekken met vaste computers. Hieronder ziet u de beschikbare plekken met pc op beide locaties van de bibliotheek.

Uitloggen

  • Log altijd uit als u weggaat, ter voorkoming van misbruik.
  • We vragen u om uit te loggen en uw spullen mee te nemen als u pauze houdt, zodat zoveel mogelijk bezoekers gebruik kunnen maken van de computers.
  • Na een pauze van 20 minuten wordt u automatisch uitgelogd en is de computer beschikbaar voor een ander.

Opslaan

U kunt kiezen uit de volgende mogelijkheden:

  • Als student van de Universiteit Utrecht heeft u overal waar u inlogt toegang tot een U-schijf van 1 GB. Informatie die U niet op de U-schijf opslaat wordt aan het einde van de dag gewist.
  • De computers hebben een tijdelijk geheugen. Dit wordt aan het einde van de dag gewist.
  • U kunt bij de servicebalie van de Universiteitsbibliotheek Utrecht Science Park USB-sticks kopen.

Laptop lenen

Als student, medewerker of alumnus van de Universiteit Utrecht kunt u aan de servicebalie een laptop lenen op vertoon van uw lenerspas. De laptop is alleen in het gebouw te gebruiken en u wordt verzocht de laptop uiterlijk vijftien minuten voor sluitingstijd bij de servicebalie in te leveren.