Genderstudies

Genderstudies is van origine een interdisciplinair vakgebied. Binnen de diverse collecties zijn er specifieke secties die van belang zijn voor Genderstudies.

Vakspecialist

De vakspecialist helpt je met toegang tot literatuur en zoeksystemen, (systematisch) zoeken, en aanschafverzoeken.

Daarnaast biedt zij je ook advies en ondersteuning bij onderzoek en onderwijs, zoals bij: open accessopen scienceresearch data management en digital humanities.

Contact

Neem contact op met onze vakspecialisten via het contactformulier of e-mail.

Naar het contactformulier op topdesk.net (Solis-ID)
Stuur ons een e-mail via bibliotheek.vakspecialisten@uu.nl

Hoe zoek ik in de collectie?

  • Tips, achtergronden & training in het zoeken naar wetenschappelijke informatie vind je in LibGuides

Enkele collecties hebben specifieke rubrieken die van belang zijn voor Genderstudies.

  • ALG: 02.60 (genderstudies)
  • ALW: 17.75 (literatuurwetenschappelijke benaderingswijzen), hierbinnen: 27 (feministische benaderingswijzen); 29 (postkolonialisme)
  • ATW: 17.21 23 (monolinguale sociolinguistiek: taal en sekse)
  • ETH: sectie B (bio-ethiek) en C (humane bio-ethiek)
  • GES: aspect e (sociale geschiedenis)
  • KUN: 20.03 23 (Methoden en technieken: genderstudies/feministische kunstgeschiedschrijving); 20.10 22 (Kunst en maatschappij: genderstudies/feministische kunstbeoefening)

Waar vind ik de collectie?

De publicaties die voor dit gebied worden aangeschaft staan verspreid over verschillende collecties in de Universiteitsbibliotheek Binnenstad (Geesteswetenschappen), maar ook in de Universiteitsbibliotheek Utrecht Science Park (bij Sociale wetenschappen).

Aanschafwens?

Je kunt een aanschafwens indienen via het dit formulier op formdesk.com.