Duits

De gedrukte boeken van de collectie Duits zijn verdeeld in een algemene rubriek met woordenboeken en naslagwerken, een rubriek met Duitse taalkunde en een rubriek met Duitse letterkunde. In deze laatste rubriek is het materiaal grotendeels chronologisch ingedeeld.

Vakspecialist

De vakspecialisten helpen je met toegang tot literatuur en zoeksystemen, (systematisch) zoeken, en aanschafverzoeken.

Daarnaast bieden zij je ook advies en ondersteuning bij onderzoek en onderwijs, zoals bij: open accessopen scienceresearch data management en digital humanities.

Contact

Neem contact op met onze vakspecialisten via het contactformulier of e-mail.

Naar het contactformulier op uu.topdesk.net (Solis-ID)
Stuur ons een e-mail via bibliotheek.vakspecialisten@uu.nl

Hoe zoek ik in de collectie?

Waar vind ik de collectie?

Je vindt de collectie in de Universiteitsbibliotheek Binnenstad.

Aanschafwens?

Je kunt een aanschafwens indienen via dit formulier op formdesk.com.