Zoekstrategie

Een zoekstrategie is een manier van informatie zoeken, gericht op het efficiënt en effectief vinden van informatie die u nodig hebt om een onderzoeksvraag te beantwoorden.

Met een zoekstrategie gaat u systematisch te werk. Door gericht te zoeken krijgt u gericht resultaat en bent u minder tijd kwijt met het lezen van irrelevant materiaal.

Effectieve zoekstrategie

Voor een effectieve zoekstrategie stelt u uzelf 4 vragen:

 1. Wat zoek ik?
  • Over welk onderwerp zoekt u informatie?
  • In welk type document kunt u die informatie vinden?
 2. Waar zoek ik?
  1. Kies de meest geschikte databank/catalogus/website, etc.; dat is afhankelijk van het antwoord op vraag 1a en 1b. De bibliotheek geeft per vakgebied toegang tot zoeksystemen.
 3. Hoe zoek ik?
  • ​​​​Zoek efficiënt: gebruik relevante zoektermen en benut de functionaliteit van databank/zoeksysteem etc.
  • Er zijn verschillende zoekmethodes. De bibliografische (met zoektermen zoeken in wetenschappelijke zoeksystemen) en de sneeuwbalmethode (uitgaan van iets wat u al hebt) zijn de belangrijkste. Hoe u deze methodes precies kunt inzetten hangt af van de mogelijkheden die het zoeksysteem biedt.
 4. Hoe selecteer/beoordeel ik?
  • Geeft de gevonden informatie antwoord op uw onderzoeks(deel)vraag en;
  • Is de kwaliteit van deze informatie goed?

Beoordelen van zoekresultaat

Bronnen die u hebt gevonden moet u voor gebruik evalueren op relevantie en wetenschappelijkheid om de betrouwbaarheid van uw tekst te verhogen. Hier zijn verschillende methoden en hulpmiddelen voor die u vindt op de pagina bronnen evalueren

Meer informatie over zoekstrategieën