Zoekstrategie

Gebruik een zoekstrategie om efficiënt en effectief de informatie te vinden die je nodig hebt om je onderzoeksvraag te beantwoorden.

Voor een effectieve zoekstrategie stel je jezelf vier vragen:

  1. Wat zoek ik?​
  2. Waar zoek ik?
  3. Hoe zoek ik?
  4. Hoe selecteer/beoordeel ik? 

1. Wat zoek ik?

Over welk onderwerp zoek je informatie? Welke zoekvraag kun je hierbij formuleren en welke zoektermen passen hierbij? 

Heb je een idee over in welk type publicatie je die informatie kunt vinden? Op de pagina Type publicaties vind je meer over het zoeken naar verschillende publicatietypen. 

2. Waar zoek ik?

Afhankelijk van wat je zoekt, bepaal je waar je gaat zoeken. Kies de meest geschikte databank/catalogus/website voor je zoekvraag. Kijk hiervoor bij Zoeksystemen of kies een zoeksysteem via de Zoeksystemen per vakgebied.

Kijk voor meer informatie over waar je kunt zoeken in de LibGuide Zoekstrategie.

3. Hoe zoek ik?

Zoek efficiënt en gebruik relevante zoektermen in de juiste combinatie (bijvoorbeeld met behulp van de operatoren AND/OR). In de Libguide Zoekstrategie lees je meer over het gebruik en combineren van zoektermen. 

Er zijn verschillende zoekmethodes. Met de bibliografische methode zoek je met zoektermen in wetenschappelijke zoeksystemen. Bij sneeuwbalzoeken en citatiezoeken ga je uit van een publicatie die je al hebt. Je gaat terug in de tijd door te zoeken via de referenties en vooruit in de tijd door te zoeken via citaties. Of en hoe je deze methodes precies kunt inzetten hangt af van de mogelijkheden die het zoeksysteem biedt. 

Je kunt ook zoeken naar specifieke publicatietypen

4. Hoe selecteer/beoordeel ik?

Ga na: beantwoordt de gevonden informatie je onderzoeks(deel)vraag? En is de kwaliteit van de informatie goed? 

Evalueer gevonden bronnen voor gebruik op relevantie en wetenschappelijkheid om de betrouwbaarheid van je onderzoek te vergroten. Op de pagina Bronnen evalueren en in de Libguide Bronnen evalueren lees je meer over methoden en hulpmiddelen. 

Hoe krijg je toegang?

Na het volgen van een goede zoekstrategie heb je geschikte bronnen gevonden die een antwoord kunnen geven op je onderzoeksvraag. Op de pagina Online toegang lees je hoe je toegang kunt krijgen tot gelicentieerd digitaal materiaal. 

Op de pagina Zoeksystemen uitgelegd vind je informatie over toegang tot het materiaal in veel gebruikte zoeksystemen .

Je kunt ook fysiek materiaal lenen uit de bibliotheek. Je leest hier meer over lenen, aanvragen en reserveren

Hulp nodig?

De bibliotheek biedt online trainingen om te oefenen met zoekstrategie en andere informatievaardigheden. Lees hier meer over de Compass trainingen

Heb je hulp nodig? Neem dan contact op met de bibliotheek.