Voor onderzoekers

Als onderzoeker aan de Universiteit Utrecht publiceert u. Op deze pagina vindt u informatie over auteursrecht voor onderzoekers. 

Afspraken met uitgevers

Wilt u uw werk publiceren? U kunt zich laten adviseren door de Research Support Officer van uw faculteit voordat u een overeenkomst sluit met een uitgever.

Elke uitgever hanteert zijn eigen overeenkomst waardoor de rechten die u behoudt verschillen. Uitgevers van wetenschappelijke tijdschriften zullen voor publicatie verlangen dat auteurs het auteursrecht overdragen dan wel een licentie verstrekken. Enkele van de belangrijkste rechten die u zou moeten behouden, voordat u een overeenkomst heeft getekend, zijn de volgende:

  • Het recht om een artikel te hergebruiken in het onderwijs en onderzoek binnen de Universiteit Utrecht
  • Het recht om een artikel te herschrijven en aan te passen
  • Het recht om het artikel te verspreiden onder uw vakgenoten
  • Het recht om het artikel te laten opnemen in UU Repository

Creative Commons

Creative Commons biedt auteurs, kunstenaars, wetenschappers, docenten en alle andere creatieve makers de vrijheid om op een flexibele manier met hun auteursrechten om te gaan. Met een keuze uit zes beschikbare standaardlicenties kan bepaald worden in welke mate een werk verder verspreid mag worden, en onder welke voorwaarden.

Auteursrecht en onderzoeksdata

De definitie van (onderzoeks)data is zeer ruim. Het kan gaan over iedere verzameling van literaire, artistieke, muzikale of andersoortige werken, of enig ander materiaal, zoals tekst, geluid, beeld, cijfers, feiten, gegevens. Onderzoeksdata kunnen auteursrechtelijk beschermde werken omvatten, als die werken zelf origineel zijn.

Bij hergebruik van (ruwe) onderzoeksdata is het belangrijk te weten wat de juridische status is van het materiaal. Soms is toestemming van de maker vereist, maar soms ook niet. Wellicht zijn er andere rechthebbenden van de data, of zijn er andere wettelijke bepalingen van toepassing in geval van privacygevoelige informatie.

Op de site van Research Data management vindt u uitgebreide informatie over het beheren en delen van onderzoeksdata (datamanagement). Relevante wet- en regelgeving omtrent onderzoeksdata kunt u raadplegen via de gids Policies, codes of conduct and laws (Engelstalig).

Databankenrecht

Databankenrecht is net als het auteursrecht een intellectueel eigendomsrecht. Of een databank beschermd is of niet hangt af van het feit of de databank het resultaat is van een aanmerkelijke investering. Dus of er geld, tijd en moeite in zijn geinvesteerd. Het is dan niet toegestaan om zonder toestemming grote delen van die databank over te nemen of op te vragen. De producent van een databank heeft het exclusieve recht op de exploitatie daarvan.

Geografische informatie (uit landkaarten) kan databankrechtelijk beschermd zijn. Ook databanken met juridische informatie komen voor bescherming in aanmerking.

Octrooien

Onderzoekers van de Universiteit Utrecht die een octrooieerbare uitvinding hebben gedaan of op basis van intellectueel eigendom van de Universiteit Utrecht een bedrijf willen starten kunnen voor advies en begeleiding terecht bij de facultaire Research Support Offices. De Utrecht Holdings beheren en exploiteren alle octrooien van de Universiteit Utrecht.