Missie en beleid

Op deze pagina staat de missie van de bibliotheek en de uitgangspunten waarop het beleid is gebaseerd.

Missie

Onze missie is het bevorderen en innoveren van kennisdeling. Dat doen we door het faciliteren van het vindbaar, toegankelijk, interoperabel en herbruikbaar maken van wetenschappelijke informatie op mondiale schaal, primair ten behoeve van de Utrechtse academische gemeenschap als geheel. Belangrijke uitgangspunten daarbij zijn: open, duurzaam, samenwerking en digitaal.

Beleid

Uitstekende bibliotheekdiensten kenmerken zich door zowel continuïteit als innovatie. Zo garanderen we al meer dan 430 jaar duurzame toegang tot wetenschappelijke kennis, terwijl de vorm en wijze van toegang en (her)gebruik van kennis fundamenteel aan het veranderen is.

Alleen als de bibliotheek haar dienstverlening aanpast en innoveert, houdt ze aansluiting met haar gebruikers. Ze zal steeds vaker taken die continuïteit vereisen samen met andere partijen binnen en buiten de universiteit organiseren. Dat sluit goed aan bij de internationaliseringsagenda van de universiteit en de toenemende internationalisering van onderzoek en onderwijs in het algemeen.

Verder zet de bibliotheek zich in om wetenschappelijke output open access toegankelijk te maken en haar bijzonder materiaal te verduurzamen door het te digitaliseren, waardoor dit academisch erfgoed niet alleen langer mee zal gaan, maar ook meer gebruikt zal worden.

Download het Beleidsplan Universiteitsbibliotheek Utrecht 2022-2025 (PDF, 6MB)