Missie en beleid

Op deze pagina vindt u de missie van de bibliotheek en de uitgangspunten waarop het beleid is gebaseerd.

Missie

De bibliotheek is een betrouwbare partner voor onderzoekers, docenten en studenten op het terrein van wetenschappelijke informatievoorziening. Wij inspireren tot ontmoeting en kennisuitwisseling. Wij zetten onze deskundigheid in om de wetenschappelijke communicatiecyclus voortdurend te verbeteren. Onze dienstverlening organiseren wij in nauwe samenwerking met andere partijen binnen en buiten de Universiteit Utrecht, waarbij wij de grenzen tussen disciplines overstijgen.

Beleid

Uitstekende bibliotheekdiensten kenmerken zich door zowel continuïteit als innovatie. Zo garanderen we al meer dan 430 jaar duurzame toegang tot wetenschappelijke kennis, terwijl de vorm en wijze van toegang en (her)gebruik van kennis fundamenteel aan het veranderen is. Dit zien we terug in het rapport 'From access to accessibility', dat door de universiteitsbibliotheek gepubliceerd is. Daarin wordt de toekomstige rol van de universiteitsbibliotheek in de wetenschappelijke communicatiecyclus beschreven.

Alleen als de bibliotheek haar dienstverlening aanpast en innoveert, houdt ze aansluiting met haar gebruikers. Ze zal steeds vaker taken die continuïteit vereisen samen met andere partijen binnen en buiten de universiteit organiseren. Dat sluit goed aan bij de internationaliseringsagenda van de universiteit en de toenemende internationalisering van onderzoek en onderwijs in het algemeen.

Hierin staat de wetenschappelijke communicatiecyclus centraal. De bibliotheek biedt professionele ondersteuning bij iedere fase van onderzoek.

cirkel van wetenschappelijke communicatie
De wetenschappelijke communicatiecyclus

Verder zet de bibliotheek zich in om wetenschappelijke output open access toegankelijk te maken en haar bijzonder materiaal te verduurzamen door het te digitaliseren, waardoor dit academisch erfgoed niet alleen langer mee zal gaan, maar ook meer gebruikt zal worden.

Meer informatie over de cirkel van wetenschappelijke communicatie en het beleid van de Universiteitsbibliotheek is te lezen in het strategisch plan 2018-2020.