Missie

De bibliotheek is een betrouwbare partner voor onderzoekers, docenten en studenten op het terrein van wetenschappelijke informatievoorziening. Wij inspireren tot ontmoeting en kennisuitwisseling. Wij zetten onze deskundigheid in om de wetenschappelijke communicatiecyclus voortdurend te verbeteren. Onze dienstverlening organiseren wij in nauwe samenwerking met andere partijen binnen en buiten de Universiteit Utrecht, waarbij wij de grenzen tussen disciplines overstijgen.
 

Beleid 2014-2017

Uitstekende bibliotheekdiensten kenmerken zich door zowel continuiteit als innovatie. Zo garanderen we al 430 jaar duurzame toegang tot wetenschappelijke kennis terwijl de vorm en wijze van toegang en (her)gebruik van kennis fundamenteel aan het veranderen is. Alleen als de bibliotheek haar dienstverlening aanpast en innoveert houdt ze aansluiting met haar gebruikers. Ze zal steeds vaker taken die continuïteit vereisen samen met andere partijen binnen en buiten de universiteit organiseren. Dat sluit goed aan bij de internationaliseringsagenda van de universiteit en de toenemende internationalisering van onderzoek en onderwijs in het algemeen.

Hierin staat de cirkel van wetenschappelijke communicatie centraal. De bibliotheek biedt professionele ondersteuning bij iedere fase van onderzoek.

cirkel van wetenschappelijke communicatie
cirkel van wetenschappelijke communicatie

Dat betekent dat de bibliotheek zorgt dat ze de toegang tot wetenschappelijke informatie uitstekend regelt. Daarvoor is geen Utrechtse catalogus per se nodig, maar wel zoeksystemen die publicaties uit de hele wereld vindbaar maken. Daarbij nemen we ook een adviesrol in.

Verder zet de bibliotheek zich in om wetenschappelijke output Open Access toegankelijk te maken en haar bijzonder materiaal te verduurzamen door het te digitaliseren, waardoor dit academisch erfgoed niet alleen langer mee zal gaan, maar ook meer gebruikt zal worden.

Meer informatie over de cirkel van wetenschappelijke communicatie en het beleid van de Universiteitsbibliotheek is te lezen in het beleidsplan 2015-2017.

Jaarverslagen

Eerdere jaarverslagen kunt u opvragen bij het secretariaat door een email te sturen naar bibliotheek@uu.nl.