Lenerspas

Met een lenerspas kun je materiaal lenen bij de Universiteitsbibliotheek Utrecht.
Wil je niet lenen, maar alleen ter plaatse materiaal inzien? Dit kan met de gratis leeszaalpas.

Lenerspas aanvragen

Je vraagt een lenerspas aan door je in te schrijven bij een van de locaties van de Universiteitsbibliotheek. Ben je niet verbonden aan de Universiteit Utrecht? Dan heb je een gast-Solis-id nodig. Die kun je van tevoren aanvragen door het invullen van dit formulier. Bij het inschrijven is persoonslegitimatie verplicht. Met je Solis-id kun je in WorldCat materiaal aanvragen en verlengen.

Studenten en medewerkers van de Universiteit Utrecht zijn automatisch ingeschreven bij de bibliotheek. Zij kunnen lenen door de lenerspas in de MyUU-app te gebruiken, of door een pas aan te vragen bij een van de servicebalies.

Verder is inschrijven gratis voor:

 • medewerkers van het UMC Utrecht;
 • voor studenten en medewerkers van andere Nederlandse universiteiten en aan Nederlandse universiteiten gelieerde instanties;
 • studenten en medewerkers van Hogeschool Utrecht, Hogeschool voor de Kunsten Utrecht, Marnix academie, Humanistisch Vormingsonderwijs (HVO) en Hoger Onderwijs voor Ouderen (HOVO);
 • medewerkers van de Koninklijke Bibliotheek, de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) en de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO);
 • scholieren voortgezet onderwijs en ROC-studenten van scholen in de provincie Utrecht;
 • Utrechtse alumni die een vriendenpas bezitten;
 • houders van een U-pas.

Neem bij inschrijving je legitimatiebewijs mee en een bewijs dat je voldoet aan de voorwaarden (zoals een collegekaart of schoolpas).  

Anderen kunnen zich voor €50 per jaar laten inschrijven voor een lenerspas van de Universiteitsbibliotheek Utrecht.

Geldigheidsduur en verlengen

 • Voor studenten van de Universiteit Utrecht wordt de geldigheid van de bibliotheekpas per studiejaar automatisch verlengd.
 • Een lidmaatschap voor UU-medewerkers is voor de duur van het dienstverband geldig.
 • Een lidmaatschap voor andere gebruikers is één jaar geldig.

Je vraagt verlenging van je lenerspas aan bij een van de balies van de Universiteitsbibliotheek Utrecht:

 • medewerkers van de Universiteit Utrecht op vertoon van een geldige persoonslegitimatie;
 • studenten Hogeschool Utrecht en studenten van alle Nederlandse universiteiten op vertoon van hun collegekaart van het lopende studiejaar en een geldige persoonslegitimatie;
 • alumni op vertoon van hun vriendenpas van het lopende kalenderjaar en een geldige persoonslegitimatie;
 • andere gebruikers met een gratis pas op vertoon van een geldige persoonslegitimatie;

Verlengen betaald lidmaatschap

Op vertoon van een geldige persoonslegitimatie verleng (en betaal) je aan de balie je betaalde lidmaatschap. Voor je de lenerspas verlengt, moet je eerst je gast-Solis-id verlengen.