Lenerspas

Met een lenerspas kunt u materiaal lenen bij de Universiteitsbibliotheek Utrecht. Lees hier alles over deze bibliotheekpas.

Lenerspas aanvragen

U kunt een lenerspas aanvragen door u in te laten inschrijven bij een van de locaties van de Universiteitsbibliotheek. Bij het aanvragen is persoons- en adreslegitimatie verplicht.

Inschrijven is gratis voor:

  • Studenten en medewerkers van de Universiteit Utrecht, UMC Utrecht, en van andere aan Nederlandse universiteiten gelieerde instanties;
  • Studenten en medewerkers van alle Nederlandse universiteiten (studenten op vertoon van collegekaart en bewijs van inschrijving), Hogeschool Utrecht, Hogeschool voor de Kunsten Utrecht, Marnix academie, Humanistisch Vormingsonderwijs (HVO) en Hoger Onderwijs voor Ouderen (HOVO);
  • Medewerkers van de Koninklijke Bibliotheek, de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) en de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO);
  • Scholieren voortgezet onderwijs en ROC-studenten uit de provincie Utrecht;
  • Utrechtse alumni die een vriendenpas bezitten;
  • Houders van een U-pas.

Anderen kunnen zich voor € 50,-- per jaar laten inschrijven voor een lenerspas van de Universiteitsbibliotheek Utrecht.

Lenerspas verlengen

Voor studenten van de Universiteit Utrecht wordt de geldigheid van de bibliotheekpas per studiejaar automatisch geregeld. Een lidmaatschap voor UU medewerkers is drie jaar geldig. Een lidmaatschap voor andere gebruikers is één jaar geldig.

U kunt verlenging aanvragen bij de balies van de verschillende locaties van de Universiteitsbibliotheek Utrecht:

  • Medewerkers van de Universiteit Utrecht op vertoon van een geldige persoons- en adreslegitimatie;
  • Hogeschoolstudenten Utrecht en studenten van alle Nederlandse universiteiten op vertoon van hun collegekaart van het lopende studiejaar en een geldige persoons- en adreslegitimatie;
  • Alumni op vertoon van hun vriendenpas van het lopende kalenderjaar en een geldige persoons- en adreslegitimatie;
  • Andere gebruikers met een gratis pas op vertoon van een geldige persoons- en adreslegitimatie.

Personen die betalen voor de bibliotheekpas krijgen tegen het einde van de geldigheidsperiode een herinneringsbrief thuisgestuurd, maar kunnen op vertoon van een geldige persoons- en adreslegitimatie ook aan de balie verlengen en betalen.