Lenerspas

Met een lenerspas kunt u materiaal lenen bij de Universiteitsbibliotheek Utrecht.
Wilt u niet lenen, maar alleen ter plaatse materiaal inzien? Dit kan met de gratis leeszaalpas.

Lenerspas aanvragen

U kunt een lenerspas aanvragen door u te laten inschrijven bij een van de locaties van de Universiteitsbibliotheek. U moet vóóraf een gast-Solis-id aanvragen. Bij het inschrijven is persoonslegitimatie verplicht.

Studenten van de Universiteit Utrecht zijn automatisch ingeschreven bij de bibliotheek. Zij kunnen lenen door de lenerspas in de MyUU-app te gebruiken, of door een pas aan te vragen bij een van de servicebalies.

Verder is inschrijven gratis voor:

 • medewerkers van de Universiteit Utrecht en UMC Utrecht, en voor studenten en medewerkers van andere Nederlandse universiteiten en aan Nederlandse universiteiten gelieerde instanties (niet UU-studenten op vertoon van collegekaart en bewijs van inschrijving)
 • studenten en medewerkers van Hogeschool Utrecht, Hogeschool voor de Kunsten Utrecht, Marnix academie, Humanistisch Vormingsonderwijs (HVO) en Hoger Onderwijs voor Ouderen (HOVO)
 • medewerkers van de Koninklijke Bibliotheek, de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) en de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO)
 • scholieren voortgezet onderwijs en ROC-studenten van scholen in de provincie Utrecht (op vertoon van hun schoolpas)
 • Utrechtse alumni die een vriendenpas bezitten
 • houders van een U-pas

Anderen kunnen zich voor 50 euro per jaar laten inschrijven voor een lenerspas van de Universiteitsbibliotheek Utrecht.

Geldigheidsduur en verlengen

 • Voor studenten van de Universiteit Utrecht wordt de geldigheid van de bibliotheekpas per studiejaar automatisch verlengd.
 • Een lidmaatschap voor UU-medewerkers is drie jaar geldig.
 • Een lidmaatschap voor andere gebruikers is één jaar geldig.

U kunt verlenging van de lenerspas aanvragen bij een van de balies van de Universiteitsbibliotheek Utrecht:

 • medewerkers van de Universiteit Utrecht op vertoon van een geldige persoonslegitimatie
 • studenten Hogeschool Utrecht en studenten van alle Nederlandse universiteiten op vertoon van hun collegekaart van het lopende studiejaar en een geldige persoonslegitimatie
 • alumni op vertoon van hun vriendenpas van het lopende kalenderjaar en een geldige persoonslegitimatie
 • andere gebruikers met een gratis pas op vertoon van een geldige persoonslegitimatie

Verlengen betaald lidmaatschap

Tegen het eind van de geldigheidsperiode van uw lenerspas ontvangt u een herinnering per e-mail of brief. Hierin staat hoe u het bedrag van 50 euro kunt betalen, waarmee u uw lidmaatschap voor een jaar verlengt.
Op vertoon van een geldige persoonslegitimatie kunt u ook aan de balie verlengen en betalen.

Materiaal aanvragen en verlengen

Als u in WorldCat materiaal aanvraagt of de leentermijn verlengt, heeft u een Solis-id of UMC-account nodig.