Lenerspas

Met een lenerspas kunt u materiaal lenen bij de Universiteitsbibliotheek Utrecht.
Wilt u niet lenen, maar alleen ter plaatse materiaal inzien? Dit kan met de gratis leeszaalpas.

Lenerspas aanvragen

U kunt een lenerspas aanvragen door u te laten inschrijven bij een van de locaties van de Universiteitsbibliotheek. Met uw Solis-id kunt u in Worldcat materiaal aanvragen en verlengen. Bent u niet verbonden aan de Universiteit Utrecht? Dan heeft u een gast-Solis-id nodig. Bij het inschrijven is persoonslegitimatie verplicht.

Studenten van de Universiteit Utrecht zijn automatisch ingeschreven bij de bibliotheek. Zij kunnen lenen door de lenerspas in de MyUU-app te gebruiken, of door een pas aan te vragen bij een van de servicebalies.

Verder is inschrijven gratis voor:

 • medewerkers van de Universiteit Utrecht en UMC Utrecht.
 • voor studenten en medewerkers van andere Nederlandse universiteiten en aan Nederlandse universiteiten gelieerde instanties.
 • studenten en medewerkers van Hogeschool Utrecht, Hogeschool voor de Kunsten Utrecht, Marnix academie, Humanistisch Vormingsonderwijs (HVO) en Hoger Onderwijs voor Ouderen (HOVO).
 • medewerkers van de Koninklijke Bibliotheek, de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) en de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO).
 • scholieren voortgezet onderwijs en ROC-studenten van scholen in de provincie Utrecht.
 • Utrechtse alumni die een vriendenpas bezitten.
 • houders van een U-pas.

Neem om u in te laten schrijven uw legitimatiebewijs en een bewijs van dat u voldoet aan de voorwaarden mee (zoals een collegekaart of schoolpas).  

Anderen kunnen zich voor 50 euro per jaar laten inschrijven voor een lenerspas van de Universiteitsbibliotheek Utrecht.

Geldigheidsduur en verlengen

 • Voor studenten van de Universiteit Utrecht wordt de geldigheid van de bibliotheekpas per studiejaar automatisch verlengd.
 • Een lidmaatschap voor UU-medewerkers is voor de duur van het dienstverband geldig.
 • Een lidmaatschap voor andere gebruikers is één jaar geldig.

U kunt verlenging van de lenerspas aanvragen bij een van de balies van de Universiteitsbibliotheek Utrecht:

 • medewerkers van de Universiteit Utrecht op vertoon van een geldige persoonslegitimatie.
 • studenten Hogeschool Utrecht en studenten van alle Nederlandse universiteiten op vertoon van hun collegekaart van het lopende studiejaar en een geldige persoonslegitimatie.
 • alumni op vertoon van hun vriendenpas van het lopende kalenderjaar en een geldige persoonslegitimatie.
 • andere gebruikers met een gratis pas op vertoon van een geldige persoonslegitimatie.

Verlengen betaald lidmaatschap

Op vertoon van een geldige persoonslegitimatie kunt u aan de balie verlengen uw betaalde lidmaatschap verlengen en betalen.