Organisatie

Bent u benieuwd naar de organisatie van de bibliotheek? Bijvoorbeeld omdat u wilt solliciteren op een vacature? Op deze pagina vindt u een overzicht van de organisatiestructuur en contactinformatie over leidinggevenden.

Organisatie van de Universiteitsbibliotheek

De organisatiestructuur kent een scheiding van staf- en lijnverantwoordelijkheid en een beperkt aantal hiërarchische niveaus.

In de lijn worden drie sectoren onderscheiden:

 • Publieksdiensten
 • Academische Diensten
 • Collectiediensten

Een aantal stafdiensten ondersteunt en adviseert de lijn:

 • Managementdiensten
 • IT
 • Communicatie
 • Projectmanagement

Organogram

Bekijk hier het organogram (pdf) van de Universiteitsbibliotheek Utrecht.

Bibliothecaris van de universiteit

Sectoren en afdelingen

Sector Academische Diensten

De sector Academische Diensten is verantwoordelijk voor onderzoeks- en onderwijsondersteuning voor faculteiten.

Sectormanager: dr. Dorinne Raaimakers (tevens plaatsvervangend bibliothecaris bij afwezigheid van de bibliothecaris)

Afdelingshoofden: mw. drs. Martine Pronk; dr. Coen Wilders

Telefoon: 06 24 863 155
Afdelingshoofd

Sector Publieksdiensten

Onder de sector Publieksdiensten vallen de afdelingen Publieksdiensten Binnenstad en Publieksdiensten Utrecht Science Park.

Het werkterrein omvat dienstverlening in en ontwikkeling van de bibliotheekruimten.

Interim sectormanager: dhr. Diederik Gussekloo

Elke afdeling heeft per locatie een eigen afdelingshoofd:  

 • Publieksdiensten Utrecht Science Park: dhr. J. van Soest
 • Publieksdiensten Binnenstad: mw. C.N.M. van der Heijden
Telefoon: 06 38 039 779
Sectormanager
Afdelingshoofd

Sector Collectiediensten

De sector Collectiediensten is verantwoordelijk voor diensten rondom de collecties die via de universiteitsbibliotheek toegankelijk zijn, zowel fysiek als digitaal.

Sectormanager: mw. M.J. van der Zouwen MA

Afdelingen:

 • Metadata & Acquisitie: verwerking en formele ontsluiting van fysieke documenten en digitale informatiebronnen.
  Afdelingshoofden: dhr. drs. C.E. Zandbergen en mw. J.M.S. Renkema
 • Collectiebeheer: bewaring, conservering en beschikbaarstelling van de collecties in het depot. Doorstroom (overplaatsing van materiaal uit open opstelling naar het depot), digitalisering van Bijzondere Collecties en beheer van het Digitaal Depot.
  Afdelingshoofd: mw. M. Witkamp

Staftaken

 Naast de bovenstaande diensten en afdelingen zijn er interne staftaken die de hele organisatie van de universiteitsbibliotheek ondersteunen:

 • IT (Informatiemanagement, regie, IT-ontwikkeling en -beheer)
 • Projectmanagement
 • Communicatie
 • Managementdiensten
 • Control
 • Demandmanagement Facilitair
 • Overige (HR, geleverd vanuit HR-UU en HR-FSW, en Informatiebeveiliging geleverd vanuit ITS)

Woordvoerder Universiteitsbibliotheek Utrecht

Telefoon: 06 10 107 800
Communicatieadviseur