Bent u benieuwd naar de organisatie van de bibliotheek? Bijvoorbeeld omdat u wilt solliciteren op een vacature? Op deze pagina vindt u een overzicht van de organisatiestructuur en contactinformatie over alle leidinggevenden.

Organisatie van de Universiteitsbibliotheek

De organisatiestructuur kent een scheiding van staf- en lijnverantwoordelijkheid en een beperkt aantal hiërarchische niveaus.

In de lijn worden drie sectoren onderscheiden:

 • Publieksdiensten
 • Ondersteunende Bibliotheekdiensten
 • Innovatie & Ontwikkeling

Een aantal stafmedewerkers ondersteunen en adviseren de lijn: 

 • de communicatieadviseur;
 • de controller;
 • de demand manager facilitaire zaken;
 • de HR-adviseur.

Organogram

Organogram (Engels, pdf)

Bibliothecaris van de universiteit

Telefoon: 030 253 6502

Sectoren en afdelingen

Sector Publieksdiensten

Onder de sector Publieksdiensten vallen de afdeling Publieksdiensten en de afdeling Informatie & Marketing.

 • Publieksdiensten: beschikbaarstelling van de collecties (uitlenen en innemen), het leeszaalbeheer en de klantenservice.
 • Informatie & Marketing: specialistische informatievragen, PR, marketinginformatie, publieksvoorlichting en accountmanagement.

Sectormanager: mw. dr. T.H.J.M. Raaimakers. Elke afdeling heeft per locatie een eigen afdelingshoofd:  

 • Publieksdiensten Uithof: dhr. J. van Soest; Publieksdiensten Binnenstad: mw. M.J.W. Witkamp;
 • Informatie en Marketing Uithof: mw. M. Pronk; Informatie en Marketing Binnenstad: dhr. Drs. A. Smeels.
Telefoon: 062 486 3147
Sectormanager
Telefoon: 062 486 3133
Afdelingshoofd
Telefoon: 061 424 4057
Afdelingshoofd
Telefoon: 062 486 3146
Afdelingshoofd
Telefoon: 064 042 2354
Afdelingshoofd

Sector Ondersteunende Bibliotheekdiensten

De sector Ondersteunende Bibliotheekdiensten is verantwoordelijk voor een adequate en efficiënte uitvoering van de bibliotheektechnische processen en voor management- en beleidsondersteuning, alsmede de financiële en personele administraties.

Sectormanager, tevens afdelingshoofd Managementondersteuning: mw. M.C. van den Bosch.

Afdelingen:

 • Documentverwerking: acquisitie, verwerking en formele ontsluiting van fysieke documenten en digitale informatiebronnen. Afdelingshoofd: mw. ing. M. van der Harst
 • Collectiebeheer: bewaring, conservering en beschikbaarstelling van de collecties in het depot. Doorstroom (overplaatsing van materiaal uit open opstelling naar het depot), digitalisering van Bijzondere Collecties en beheer van het Digitaal Depot. Afdelingshoofd: dhr. J. van Kooten Niekerk
 • Managementondersteuning: managementassistentie, beleidsondersteuning, financiële en personele administraties.
Telefoon: 068 322 1314
Sectormanager
Telefoon: 062 486 5974
Afdelingshoofd
Telefoon: 061 272 7136
Afdelingshoofd

Sector Innovatie & Ontwikkeling

De sector Innovatie en Ontwikkeling is verantwoordelijk voor de projectmatige innovatie binnen de Universiteitsbibliotheek Utrecht. De sector formuleert het beleid ten aanzien van innovatie en is verantwoordelijk voor het initiëren, testen en managen van omvangrijke en complexe vernieuwingsprojecten.

De uitvoering van de projecten vindt plaats in nauwe samenwerking met de andere sectoren; de resultaten worden na afronding van het project ingepast in de reguliere activiteiten van de betrokken sectoren. De sector I&O ondersteunt tevens de gehele bibliotheek op het gebied van bibliotheekspecifieke applicaties en apparatuur en is verantwoordelijk voor het funtioneel en technisch beheer daarvan.

De sector kent drie teams:

 • Innovatie, o.l.v. dhr. A.G. Smeels
 • Ontwikkeling, o.l.v. dhr. F.H.J. van der Heijden
 • ICT Beheer, o.l.v. dhr. F.H.J. van der Heijden
Telefoon: 061 424 4057
Afdelingshoofd
Telefoon: 062 486 5745
Afdelingshoofd

Stafmedewerkers

Telefoon: 064 412 2860
Communicatieadviseur
Telefoon: 062 486 6001
Controller
Controller
Telefoon: 030 253 5489
HR adviseur