Organisatie

Benieuwd naar de organisatie van de bibliotheek? Bijvoorbeeld omdat je wilt solliciteren op een vacature? Op deze pagina vind je een overzicht van de organisatiestructuur en contactinformatie over leidinggevenden.

Organisatie van de Universiteitsbibliotheek

De organisatiestructuur kent een scheiding van staf- en lijnverantwoordelijkheid en een beperkt aantal hiërarchische niveaus.

In de lijn worden drie sectoren onderscheiden:

 • Publieksdiensten
 • Academische Diensten
 • Collectiediensten

Organogram

Bekijk het organogram van de Universiteitsbibliotheek Utrecht in een PDF bestand.

Bibliothecaris van de universiteit

Sectoren en afdelingen

Sector Academische Diensten

De sector Academische Diensten is verantwoordelijk voor onderzoeks- en onderwijsondersteuning voor faculteiten.

Sector Publieksdiensten

Onder de sector Publieksdiensten valt de afdeling Publieksdiensten Universiteitsbibliotheek Utrecht.

Het werkterrein omvat dienstverlening in, en ontwikkeling van, de bibliotheekruimten in de universiteitsbibliotheek in de binnenstad en de universiteitsbibliotheek op het Science Park.

  Sector Collectiediensten

  De sector Collectiediensten is verantwoordelijk voor diensten rondom de collecties die via de universiteitsbibliotheek toegankelijk zijn, zowel fysiek als digitaal.

  Afdelingen:

  • Metadata & Acquisitie: verwerking en formele ontsluiting van fysieke documenten en digitale informatiebronnen.
   Afdelingshoofden: drs. C.E. Zandbergen en dr. ir. J.M.S. Renkema
  • Collectiebeheer: bewaring, conservering en beschikbaarstelling van de collecties in het depot. Doorstroom (overplaatsing van materiaal uit open opstelling naar het depot), digitalisering van Bijzondere Collecties en beheer van het Digitaal Depot.
    

  Secretariaat

  Telefoonnummer: 030-253 6400
  E-mail: ubu.secretariaat@uu.nl

   

  Stafdiensten

  Naast de bovenstaande diensten en afdelingen zijn er interne staftaken die de hele organisatie van de universiteitsbibliotheek ondersteunen:

  • Informatiemanagement
  • Projectmanagement
  • Communicatie. Afdelingshoofd: A. Grooters
  • Managementdiensten
  • Control
  • Demandmanagement Facilitair
  • Overige (HR, geleverd vanuit HR-UU en HR-FSW, en Informatiebeveiliging geleverd vanuit ITS)
  • IT (regie, IT-ontwikkeling en -beheer).

   Woordvoerder Universiteitsbibliotheek Utrecht