Organisatie

Bent u benieuwd naar de organisatie van de bibliotheek? Bijvoorbeeld omdat u wilt solliciteren op een vacature? Op deze pagina vindt u een overzicht van de organisatiestructuur en contactinformatie over leidinggevenden.

Organisatie van de Universiteitsbibliotheek

De organisatiestructuur kent een scheiding van staf- en lijnverantwoordelijkheid en een beperkt aantal hiërarchische niveaus.

In de lijn worden drie sectoren onderscheiden:

 • Publieksdiensten
 • Academische Diensten
 • Collectiediensten

Organogram

Bekijk hier het organogram (pdf) van de Universiteitsbibliotheek Utrecht.

Bibliothecaris van de universiteit

Sectoren en afdelingen

Sector Academische Diensten

De sector Academische Diensten is verantwoordelijk voor onderzoeks- en onderwijsondersteuning voor faculteiten.

Sectormanager: mw. drs. Martine Pronk 

Afdelingshoofd: dhr. dr. Coen Wilders

Afdelingshoofd: mw. drs. Kim Bergmans

Sector Publieksdiensten

Onder de sector Publieksdiensten vallen de afdelingen Publieksdiensten Binnenstad en Publieksdiensten Utrecht Science Park.

Het werkterrein omvat dienstverlening in en ontwikkeling van de bibliotheekruimten.

Sectormanager: dhr. mr. Diederik Gussekloo

Elke afdeling heeft per locatie een eigen afdelingshoofd:  

 • Publieksdiensten Utrecht Science Park: dhr. J. van Soest
 • Publieksdiensten Binnenstad: mw. C.N.M. van der Heijden

Sector Collectiediensten

De sector Collectiediensten is verantwoordelijk voor diensten rondom de collecties die via de universiteitsbibliotheek toegankelijk zijn, zowel fysiek als digitaal.

Sectormanager: mw. M.J. van der Zouwen MA

Afdelingen:

 • Metadata & Acquisitie: verwerking en formele ontsluiting van fysieke documenten en digitale informatiebronnen.
  Afdelingshoofden: dhr. drs. C.E. Zandbergen en mw. dr. ir. J.M.S. Renkema
 • Collectiebeheer: bewaring, conservering en beschikbaarstelling van de collecties in het depot. Doorstroom (overplaatsing van materiaal uit open opstelling naar het depot), digitalisering van Bijzondere Collecties en beheer van het Digitaal Depot.
  Afdelingshoofd: mw. M. Witkamp

Secretariaat

Telefoonnummer: 030-253 6400

E-mail: ubu.secretariaat@uu.nl

Medewerkers:

Thanja Schoterman: 06 41 602 905

Marja van der Linden: 06 41 084 571

Ouafae Saber: 06 48 070 641

 

Stafdiensten

Naast de bovenstaande diensten en afdelingen zijn er interne staftaken die de hele organisatie van de universiteitsbibliotheek ondersteunen:

 • Informatiemanagement
 • Projectmanagement
 • Communicatie
 • Managementdiensten
 • Control
 • Demandmanagement Facilitair
 • Overige (HR, geleverd vanuit HR-UU en HR-FSW, en Informatiebeveiliging geleverd vanuit ITS)
 • IT (regie, IT-ontwikkeling en -beheer). Afdelingshoofd: dhr. F. van der Heijden.

Woordvoerder Universiteitsbibliotheek Utrecht