Organisatie

Bent u benieuwd naar de organisatie van de bibliotheek? Bijvoorbeeld omdat u wilt solliciteren op een vacature? Op deze pagina vindt u een overzicht van de organisatiestructuur en contactinformatie over leidinggevenden.

Organisatie van de Universiteitsbibliotheek

De organisatiestructuur kent een scheiding van staf- en lijnverantwoordelijkheid en een beperkt aantal hiërarchische niveaus.

In de lijn worden drie sectoren onderscheiden:

 • Publieksdiensten
 • Academische Diensten
 • Collectiediensten

Een aantal stafdiensten ondersteunen en adviseren de lijn:

 • Managementdiensten
 • IT
 • Communicatie
 • Projectmanagement

Organogram

Bekijk hier het organogram (pdf) van de Universiteitsbibliotheek Utrecht.

Bibliothecaris van de universiteit

Sectoren en afdelingen

Sector Academische Diensten

De sector Academische Diensten is verantwoordelijk voor onderzoeks- en onderwijsondersteuning voor faculteiten.

Sectormanager: dr. Dorinne Raaimakers (Tevens plaatsvervangend bibliothecaris bij afwezigheid van de bibliothecaris 

Afdelingshoofden: mw. drs. Martine Pronk; mw. Marianne Renkema

Sector Publieksdiensten

Onder de sector Publieksdiensten vallen de afdelingen Publieksdiensten Binnenstad en Publieksdiensten Utrecht Science Park

Het werkterrein omvat dienstverlening in en ontwikkeling van de bibliotheekruimten.

Interim Sectormanager: dhr. Diederik Gussekloo

Elke afdeling heeft per locatie een eigen afdelingshoofd:  

 • Publieksdiensten Utrecht Science Park: dhr. J. van Soest
 • Publieksdiensten Binnenstad: mw. M.J.W. Witkamp, dhr. P.C. Wilders
Telefoon: 030 253 2644
Beleidsmedewerker
Afdelingshoofd

Sector Collectiediensten

De sector Collectiediensten is verantwoordelijk voor diensten rondom de collecties die via de universiteitsbibliotheek toegankelijk zijn, zowel fysiek als digitaal.

Sectormanager: mw. M.C. van den Bosch.

Afdelingen:

 • Metadata & Acquisitie, verwerking en formele ontsluiting van fysieke documenten en digitale informatiebronnen. Afdelingshoofden: mw. dr. I.M. Werner en dhr. drs. C.E. Zandbergen 
 • Collectiebeheer: bewaring, conservering en beschikbaarstelling van de collecties in het depot. Doorstroom (overplaatsing van materiaal uit open opstelling naar het depot), digitalisering van Bijzondere Collecties en beheer van het Digitaal Depot. Afdelingshoofd: dhr. J. van Kooten Niekerk

Staftaken

 Naast de bovenstaande diensten en afdelingen zijn er interne staftaken die de hele organisatie van de universiteitsbibliotheek ondersteunen:

 •  IT (Informatiemanagement, regie, IT-ontwikkeling en beheer)
 • Projectmanagement
 •  Communicatie
 •  Managementdiensten
 •  Control
 •  Demandmanagement Facilitair
 •  Overige (HR, geleverd vanuit HR-UU en HR-FSW en Informatiebeveiliging geleverd vanuit ITS)

Woordvoerder Universiteitsbibliotheek Utrecht

Telefoon: 06 10 107 800
Communicatieadviseur