Organisatie

Benieuwd naar de organisatie van de bibliotheek? Bijvoorbeeld omdat je wilt solliciteren op een vacature? Op deze pagina vind je een overzicht van de organisatiestructuur en contactinformatie over leidinggevenden.

Organisatie van de Universiteitsbibliotheek

De organisatiestructuur kent een scheiding van staf- en lijnverantwoordelijkheid en een beperkt aantal hiërarchische niveaus.

In de lijn worden drie sectoren onderscheiden:

 • Publieksdiensten
 • Academische Diensten
 • Collectiediensten

Organogram

Bekijk hier het organogram (pdf) van de Universiteitsbibliotheek Utrecht.

Bibliothecaris van de universiteit

Sectoren en afdelingen

Sector Academische Diensten

De sector Academische Diensten is verantwoordelijk voor onderzoeks- en onderwijsondersteuning voor faculteiten.

Sectormanager: drs. Martine Pronk 

Afdelingshoofd: drs. Kim Bergmans

Afdelingshoofd: dr. Sven Raeymaekers

Afdelingshoofd: Wenneke Meerstadt, MA

Sector Publieksdiensten

Onder de sector Publieksdiensten valt de afdeling Publieksdiensten Universiteitsbibliotheek Utrecht.

Het werkterrein omvat dienstverlening in, en ontwikkeling van, de bibliotheekruimten in de universiteitsbibliotheek in de binnenstad en de universiteitsbibliotheek op het Science Park.

 Afdelingshoofd: C.N.M. van der Heijden

Sector Collectiediensten

De sector Collectiediensten is verantwoordelijk voor diensten rondom de collecties die via de universiteitsbibliotheek toegankelijk zijn, zowel fysiek als digitaal.

Sectormanager: M.J. van der Zouwen MA

Afdelingen:

 • Metadata & Acquisitie: verwerking en formele ontsluiting van fysieke documenten en digitale informatiebronnen.
  Afdelingshoofden: drs. C.E. Zandbergen en dr. ir. J.M.S. Renkema
 • Collectiebeheer: bewaring, conservering en beschikbaarstelling van de collecties in het depot. Doorstroom (overplaatsing van materiaal uit open opstelling naar het depot), digitalisering van Bijzondere Collecties en beheer van het Digitaal Depot.
   

Secretariaat

Telefoonnummer: 030-253 6400

E-mail: ubu.secretariaat@uu.nl

Medewerkers:

Stafdiensten

Naast de bovenstaande diensten en afdelingen zijn er interne staftaken die de hele organisatie van de universiteitsbibliotheek ondersteunen:

 • Informatiemanagement
 • Projectmanagement
 • Communicatie. Afdelingshoofd: A. Grooters
 • Managementdiensten
 • Control
 • Demandmanagement Facilitair
 • Overige (HR, geleverd vanuit HR-UU en HR-FSW, en Informatiebeveiliging geleverd vanuit ITS)
 • IT (regie, IT-ontwikkeling en -beheer). Afdelingshoofd: F. van der Heijden.

Woordvoerder Universiteitsbibliotheek Utrecht