Diamond open access

De universiteit gaat partijen ondersteunen die geen kosten voor open access berekenen aan auteurs of lezers van publicaties (diamond open access). Dit zijn niet alleen tijdschriften en platformen, maar ook de (open) infrastructuur waarvan zij afhankelijk zijn. 

Het ondersteunen van diamond open access initiatieven past binnen het open access beleid van de Universiteit Utrecht. Hiermee maakt de universiteit het onderzoekers zo gemakkelijk mogelijk om open access te publiceren met aandacht voor een verantwoorde besteding van publieke middelen.

Financiering van open access diensten

Op dit moment financiert de bibliotheek al belangrijke open access diensten, zoals de Directory of Open Access Journals en de Directory of Open Access Books. Diverse partijen publiceren open access tijdschriften en boeken zonder kosten aan auteurs te bereken en zij zijn hierbij afhankelijk van financiële steun van academische instellingen. Een eerste stap die de Universiteitsbibliotheek Utrecht zet in de ondersteuning van deze initiatieven is het afsluiten van zogenaamde Subscribe to Open (S2O) overeenkomsten.

Subscribe to Open: van abonnee naar donateur

Het afsluiten van Subscribe to Open (S2O) deals is een manier waarop de bibliotheek bestaande tijdschriften kan ondersteunen bij het overstappen op een diamond open access model. Bij S2O deals maken uitgevers bestaande tijdschriften volledig open access, zonder kosten aan auteurs te berekenen. Om dit mogelijk te maken moeten bibliotheken toezeggen dezelfde abonnementskosten te blijven betalen als voorheen. De bibliotheek verandert als het ware van abonnee in donateur van het tijdschrift.

Op dit moment ondersteunt de universiteitsbibliotheek vier Subscribe to Open initiatieven:

Meer weten?

Meer informatie over diamond open access:

Specifieke vragen over diamond open access kun je mailen naar bibliotheek.publishingsupport@uu.nl