Scripties

Scripties van studenten aan de Universiteit Utrecht worden geüpload in OSIRIS. Masterscripties worden openbaar beschikbaar gemaakt door de Universiteitsbibliotheek. Bachelorscripties worden niet beschikbaar gemaakt.  

De Universiteit Utrecht streeft brede en open kennisdeling na, daarom kunnen studenten bij het uploaden in OSIRIS aangeven of ze akkoord gaan met het openbaar maken van hun masterscriptie. Kiest een student voor openbare publicatie dan zorgt de universiteitsbibliotheek daarvoor en wordt de masterscriptie uiteindelijk vindbaar onder een Creative Commons licentie CC-BY-NC-ND in zoeksystemen zoals Google (Scholar) en WorldCat.  

Aanleveren scripties 

  • Uploaden van een scriptie kan in OSIRIS. Meer informatie over scripties uploaden.
  • Daar kun je ook aangeven of je de masterscriptie openbaar wilt maken. Bachelorscripties zullen niet beschikbaar gemaakt worden.

Vindbaarheid scripties

  • Masterscripties waarvan de studenten in OSIRIS hebben aangegeven dat ze gepubliceerd mogen worden, zijn openbaar en vrij toegankelijk vindbaar via het Utrecht University Student Theses Repository. Gebruik de handleiding om gericht in het repository te zoeken.
  • Masterscripties zijn ook vindbaar in WorldCat en Google Scholar 
  • Masterscripties blijven 15 jaar openbaar beschikbaar NB: dit geldt ook voor scripties die voor september 2021 al openbaar stonden. 

Publicatiestatus wijzigen

Heb je jouw masterscriptie al gepubliceerd en wil je aanpassingen doen? Neem dan contact op met de bibliotheek via bibliotheek@uu.nl.

Heb je ervoor gekozen om jouw masterscriptie niet te publiceren of heb je een embargodatum ingesteld en wil je dat toch veranderd zien zodat de scriptie wel openbaar wordt gemaakt? Stuur dan een email naar jouw faculteit. Vermeld in de mail wat de reden is van de wijziging in de publicatiestatus of embargodatum. Als je samen met een medestudent je scriptie hebt geschreven, stem dan ook af met de andere auteur(s).

Kijk voor meer informatie op de pagina over uploaden en archiveren van je scriptie.

Scriptie offline halen

  • Masterscripties staan voor 15 jaar online, daarna worden ze standaard offline gehaald. 
  • Wie na open publicatie de masterscriptie offline wil halen, kan een verwijderingsverzoek bij de bibliotheek indienen via het formulier Verzoek offline halen scriptie.

Privacyverklaring  

Contact