Scripties

Scripties van studenten aan de Universiteit Utrecht worden geüpload in OSIRIS en gepubliceerd door de Universiteitsbibliotheek.   

De Universiteit Utrecht streeft brede en open kennisdeling na, daarom kunnen studenten bij het uploaden in OSIRIS aangeven of ze akkoord gaan met het openbaar maken van hun scriptie. Kiest een student voor openbare publicatie dan zorgt de universiteitsbibliotheek daarvoor en wordt de scriptie uiteindelijk vindbaar in zoeksystemen zoals Google (Scholar) en WorldCat.  

Aanleveren scripties 

Vindbaarheid scripties

  • Scripties waarvan de studenten in OSIRIS hebben aangegeven dat ze gepubliceerd mogen worden, zijn openbaar en vrij toegankelijk vindbaar via het Utrecht University Student Theses Repository. Gebruik de handleiding om gericht in het repository te zoeken.
  • Scripties zijn ook vindbaar in WorldCat en Google Scholar 
  • Scripties blijven 15 jaar openbaar beschikbaar NB: dit geldt ook voor scripties die voor september 2021 al openbaar stonden. 

Publicatiestatus wijzigen

Heeft u uw scriptie al gepubliceerd en wilt u aanpassingen doen? Neem dan contact op met de bibliotheek via bibliotheek@uu.nl.

Heeft u ervoor gekozen om uw scriptie niet te publiceren of heeft u een embargodatum ingesteld en wilt u dat toch veranderd zien zodat de scriptie wel openbaar wordt gemaakt? Stuur dan een email naar uw faculteit. Vermeld in de mail wat de reden is van de wijziging in de publicatiestatus of embargodatum. Als u samen met een medestudent uw scriptie heeft geschreven, stem dan ook af met de andere auteur(s).

Kijk voor meer informatie op de pagina over uploaden en archiveren van uw scriptie.

Scriptie offline halen

  • Scripties staan voor 15 jaar online, daarna worden ze standaard offline gehaald. 
  • Wie na open publicatie de scriptie offline wil halen, kan een verwijderingsverzoek bij de bibliotheek indienen via het formulier verwijderingsverzoek.

Privacyverklaring  

Contact