Ik word Vriend

Vriendenpas 2019
De Vriendenpas (voorheen alumnipas)

Als Vriend ondersteunt u met uw bijdrage het Utrechts Universiteitsfonds.
Word nu Vriend.

Als student kun je ook Vriend van het Universiteitsfonds worden. Je wordt dan Studentvriend voor een lager tarief en steunt daarmee je eigen studentenleven.

Uw bijdrage maakt het mogelijk
Al 128 jaar vormen Vrienden van het Universiteitsfonds de basis van onze activiteiten. Dankzij onze Vrienden verlenen wij subsidies en prijzen aan studenten en kunnen wij blijven bouwen aan een bloeiende universitaire gemeenschap waar alumni onlosmakelijk deel van uitmaken. Uw Vriendenbijdrage wordt dus goed besteed!

De Vriendenpas
De alumnipas wordt vanaf 2016 de Vriendenpas genoemd. Als Vriend ontvangt u de Vriendenpas. Hiermee kunt u van aantrekkelijke kortingen profiteren!

Als student heb je de Vriendenpas niet nodig om in aanmerking te komen voor subsidie of korting. Betrokken organisaties kunnen bij ons opvragen of je Vriend bent van het Universiteitsfonds. Studenten ontvangen dan ook geen pas als ze studentvriend worden. 

Betaling jaarbijdrage
De minimum bijdrage voor Vrienden is €30,- per jaar. Daarnaast kunt u een extra gift doen bij het afsluiten van uw Vriendschap. We zijn altijd blij met een extra bijdrage, omdat we dan nog meer mogelijk kunnen maken voor studenten en een bloeiend Utrechts academisch klimaat. 

Via de website uu-alumni.nl/vriend machtigt u ons om het door u gekozen bedrag één keer per jaar van uw rekening af te schrijven. Zodra u Vriend wordt, schrijven wij dit bedrag binnen twee maanden na uw aanmelding van uw rekening af. Uw Vriendschap loopt vanaf dat moment per kalenderjaar. Voor studentvrienden loopt de studentvriendschap per academisch jaar. 

U kunt er niet meer voor kiezen om uw bijdrage zelf over te maken.

Opzeggen/beëindigen Vriendschap
Voor het opzeggen van uw machtiging kunt u ons bereiken via ons telefoonnummer 030-253 8025. Wij verwerken uw opzegging dan direct. Houdt u hierbij rekening met een opzegtermijn van een maand. Voor studentvrienden geldt ook een opzegtermijn van een maand.

Stuurt u toch liever een brief (aan: Utrechts Universiteitsfonds, postbus 80125, 3508 TC, Utrecht) of e-mail (ufonds@uu.nl) vermeld dan altijd uw naam, volledige adresgegevens, rekeningnummer en reden van opzegging. Alle opzeggingen worden door ons per mail bevestigd.

Heeft u een financiële reden om uw vriendschap op te zeggen, weet dan dat ieder bedrag welkom is. U kunt ook overwegen om uw vriendschap om te zetten in een donatie. Neemt u hiervoor vrijblijvend contact op met ons bureau.