Aanvragen en lenen bij andere bibliotheken

Als een boek of tijdschrift niet beschikbaar is in de Universiteitsbibliotheek, kunt u in Worldcat zien of u het via een andere bibliotheek in Nederland en buitenland kunt lenen of inzien.

Via Universiteitsbibliotheek Utrecht lenen uit andere bibliotheken

U kunt tegen betaling materiaal uit andere bibliotheken aanvragen en lenen via de Universiteitsbibliotheek Utrecht. U hebt hiervoor een geldig Solis-id en geldige lenerspas nodig. De factuur krijgt u nadat het aangevraagde boek of artikel is geleverd.

Aanvragen uit bibliotheken in Nederland en buitenland

Materiaal van andere bibliotheken vraagt u in WorldCat aan. Onder Availability vindt u bij Libraries Worldwide de knop Interlibrary request.

IBL aanvraag in Worldcat

Als u hierop klikt, ziet u een aanvraagscherm.

  • Bent u nog niet ingelogd met uw Solis-id van de Universiteit Utrecht dan moet u zich alsnog aanmelden op een inlogscherm.
  • In het aanvraagscherm kiest u bij Patron type of u student, medewerker Universiteit Utrecht, medewerker UMC of een overige gebruiker bent. In het veld Internal bill dient u als medewerker van de Universiteit Utrecht of UMC een WBS nummer of UMC kostenplaats op te geven wanneer u wenst dat uw departement of divisie de kosten van de aanvraag vergoedt.
  • U kunt het aanvraagscherm eventueel nog aanvullen met bibliografische gegevens en opmerkingen. 
  • Nadat u akkoord bent gegaan met de voorwaarden, klikt u op u op submit request.

U komt in uw Worldcat-portal en krijgt de bevestiging van uw aanvraag met aanvraagnummer. U ziet in uw portal tevens het overzicht van uw andere aanvragen. Het overzicht van uw aanvragen en de voortgang van uw aanvragen kunt u benaderen via het portal

Soms wordt materiaal uit het buitenland alleen beschikbaar gesteld voor inzage. U kunt het materiaal dan inzien in de leeszaal Bijzondere Collecties in de Universiteitsbibliotheek Utrecht Science Park.

Kosten

Lenen en kopieën/scans uit collecties andere bibliotheken  
Leen uit binnenlandse bibliotheek, per band € 6,50
Leen uit buitenlandse bibliotheek, per band € 17,00
A4 artikel Kopie papier/digitaal uit binnenlandse bibliotheek 
 
€ 6,50
A3 artikel Kopie papier/digitaal uit binnenlandse bibliotheek 
 
€ 13,00
Kopie A4 papier/digitaal uit buitenlandse bibliotheek 1-10 pagina's € 12,00
Kopie A4 papier/digitaal uit buitenlandse bibliotheek 11-20 pagina's € 21,00
Kopie A4 papier/digitaal uit buitenlandse bibliotheek 21-30 pagina's € 30,00
Kopie A4 papier/digitaal uit buitenlandse bibliotheek 31-40 pagina's € 39,00
Kopie/scan boek Nader te bepalen

Kosteloos of met korting lenen bij andere bibliotheken

Als student of medewerker van de Universiteit Utrecht kunt u kosteloos lenen bij alle andere Nederlandse universiteitsbibliotheken en bij de bibliotheek van de Hogeschool Utrecht. U haalt het gereserveerde materiaal daar af. 
Studenten van de Universiteit Utrecht krijgen 50% korting op het lidmaatschap van de Koninklijke Bibliotheek.