Materiaal van andere bibliotheken lenen

Boeken of tijdschriften die niet in bezit van de Universiteitsbibliotheek Utrecht zijn kunt u via ons lenen van een andere Nederlandse of buitenlandse bibliotheek. Soms kunt u het materiaal alleen inzien op een van onze locaties.
U vraagt het materiaal aan via WorldCat, met een Interlibrary Request. Hier zijn kosten aan verbonden.

Om materiaal van een andere bibliotheek aan te vragen heeft u een geldige lenerspas en (gast)Solis-id nodig.
Nadat uw aanvraag geleverd is, ontvangt u een factuur.

Let op:
Soms mag u materiaal uit het buitenland niet mee naar huis nemen, maar is het alleen beschikbaar ter inzage. U kunt het komen inzien in de leeszaal Bijzondere Collecties in de Universiteitsbibliotheek Utrecht Science Park.

Materiaal aanvragen met Interlibrary Request

In WorldCat vindt u onder Availability en Libraries Worldwide de knop Interlibrary Request.

IBL aanvraag in Worldcat

NB:
Het systeem bepaalt naar welke bibliotheek de aanvraag wordt gestuurd. U kunt dit proces niet beïnvloeden.

Werkwijze: aanvragen met Interlibrary Request
  • Kies [Interlibrary Request] om naar het aanvraagscherm te gaan

Als u niet bent ingelogd dan verschijnt eerst het inlogscherm.

  • Log in met uw Solis-id en wachtwoord

Logt u voor de eerste keer in? Dan verschijnt er een verzoek van het Online Computer Library Center (OCLC) om uw gegevens te delen.

  • Ga akkoord met het doorsturen van uw gegevens naar het OCLC

Het aanvraagscherm opent nu in een nieuw venster. De meeste gegevens voor de aanvraag zijn al ingevuld. Enkele gegevens moet u nog toevoegen.

  • Vul onder Book Request Form eventueel de bibliografische gegevens aan
  • Kies onder My address and contact information bij Patron type* de optie die van toepassing is (student, medewerker Universiteit Utrecht, medewerker UMC Utrecht of overige gebruiker)

Bent u medewerker van de Universiteit Utrecht of van het UMC? Dan kunt u in het veld Internal bill aangeven dat uw departement de kosten van de aanvraag vergoedt.

  • Vul eventueel een WBS-nummer of UMC kostenplaats in
  • Vink I Accept* aan om de voorwaarden te accepteren
  • Bevestig uw aanvraag met [Submit request/Aanvraag verzenden]

In uw Worldcat-portal ziet u nu de bevestiging van uw aanvraag met aanvraagnummer.

Kosten van interbibliothecair leenverkeer

Aan het naar Utrecht laten verzenden van materiaal uit andere bibliotheken zijn kosten verbonden. Raadpleeg hiervoor de prijslijst.

Medewerkers van de Universiteit Utrecht en het Universitair Medisch Centrum Utrecht kunnen bij de aanvraag aangeven dat hun departement de kosten van de aanvraag vergoedt.
Zie hiervoor de bovenstaande werkwijze.

Reglement

U bent gehouden aan het IBL-reglement.

Kosteloos of met korting lenen bij andere bibliotheken

Als student of medewerker van de Universiteit Utrecht kunt u zonder extra kosten lid worden van alle andere Nederlandse universiteitsbibliotheken en de bibliotheek van de Hogeschool Utrecht.
Studenten van de Universiteit Utrecht krijgen 50% korting op het lidmaatschap van de Koninklijke Bibliotheek.