Materiaal van andere bibliotheken lenen

Boeken of tijdschriften die niet in bezit van de Universiteitsbibliotheek Utrecht zijn kunt u via ons lenen van een andere Nederlandse of buitenlandse bibliotheek. Soms kunt u het materiaal alleen inzien op een van onze locaties.
U vraagt het materiaal aan via WorldCat, met een Interlibrary Request. Hier zijn kosten aan verbonden.

Om materiaal van een andere bibliotheek aan te vragen heeft u een geldige lenerspas en (gast)Solis-id nodig.
Nadat uw aanvraag geleverd is, ontvangt u een factuur.

Let op:
Soms mag u materiaal uit het buitenland niet mee naar huis nemen, maar is het alleen beschikbaar ter inzage. U kunt het komen inzien in de leeszaal Bijzondere Collecties in de Universiteitsbibliotheek Utrecht Science Park.

Materiaal aanvragen met Interlibrary Request

In WorldCat vindt u onder Availability en Libraries Worldwide de knop Interlibrary Request.

IBL aanvraag in Worldcat

NB:
Het systeem bepaalt naar welke bibliotheek de aanvraag wordt gestuurd. U kunt dit proces niet beïnvloeden.

Werkwijze: aanvragen met Interlibrary Request
  • Kies [Interlibrary Request] om naar het aanvraagscherm te gaan

Als u niet bent ingelogd dan verschijnt eerst het inlogscherm.

  • Log in met uw Solis-id en wachtwoord

Logt u voor de eerste keer in? Dan verschijnt er een verzoek van het Online Computer Library Center (OCLC) om uw gegevens te delen.

  • Ga akkoord met het doorsturen van uw gegevens naar het OCLC

Het aanvraagscherm opent nu in een nieuw venster. De meeste gegevens voor de aanvraag zijn al ingevuld. Enkele gegevens moet u nog toevoegen.

  • Vul onder Book Request Form eventueel de bibliografische gegevens aan
  • Kies onder My address and contact information bij Patron type* de optie die van toepassing is (student, medewerker Universiteit Utrecht, medewerker UMC Utrecht of overige gebruiker)

Bent u medewerker van de Universiteit Utrecht of van het UMC? Dan kunt u in het veld Internal bill aangeven dat uw departement de kosten van de aanvraag vergoedt.

  • Vul eventueel een WBS-nummer of UMC kostenplaats in
  • Vink I Accept* aan om de voorwaarden te accepteren
  • Bevestig uw aanvraag met [Submit request/Aanvraag verzenden]

In uw Worldcat-portal ziet u nu de bevestiging van uw aanvraag met aanvraagnummer.

Kosten van interbibliothecair leenverkeer

Aan het naar Utrecht laten verzenden van materiaal uit andere bibliotheken zijn kosten verbonden. Raadpleeg hiervoor de prijslijst.

Reglement

U bent gehouden aan het IBL-reglement.

Kosteloos of met korting lenen bij andere bibliotheken

Als student of medewerker van de Universiteit Utrecht kunt u zonder extra kosten lid worden van alle andere Nederlandse universiteitsbibliotheken en de bibliotheek van de Hogeschool Utrecht.
Studenten van de Universiteit Utrecht krijgen 50% korting op het lidmaatschap van de Koninklijke Bibliotheek.