Amendement Taverne

Op grond van artikel 25fa van de Auteurswet mogen onderzoekers de uitgevers versie van hun wetenschappelijke artikelen open access beschikbaar maken na verloop van een redelijke termijn na de eerste publicatie. Op deze pagina lees je hoe de universiteitsbibliotheek je daarbij helpt.

Je kunt al jouw werk (gepubliceerd vanaf 2015 alsmede toekomstig werk) dat je registreert in Pure open access beschikbaar maken via de 'Taverne-route' onder de volgende voorwaarden:

  • De publicatie is geheel of gedeeltelijk met Nederlandse publieke middelen bekostigd.
  • De maker(s) heeft/hebben een dienstverband bij een Nederlandse universiteit; de makers kunnen zowel auteurs als co-auteurs zijn.
  • Het betreft een kort werk van wetenschap; dit heeft de lengte van een wetenschappelijk artikel of boekhoofdstuk in een ‘edited collection’.

De procedure

Aanmelden

Je meld je aan door het invullen van een online formulier. Omdat deze regeling alleen geldt voor medewerkers van de Universiteit Utrecht, moet je je UU-mailadres opgeven. Na het indienen van de overeenkomst ontvangt u een verificatielink. Na het aanklikken van de verificatielink ontvangt u de licentieovereenkomst per omgaande als pdf-bestand in uw mailbox.

Het formulier vindt u onderaan deze pagina.

Toestemming geven

Met het aangaan van de licentieovereenkomst geef je toestemming aan de universiteitsbibliotheek om alle publicatie(s) die je hebt geregistreerd in Pure open access beschikbaar te maken conform bovenstaande voorwaarden. Wanneer wij geen toegang hebben tot de volledige tekst van jouw werk zullen wij contact met jou opnemen met de vraag of je deze tekst wilt aanleveren.
Lees hier de Privacy verklaring.

Vragen

Krijg je op enig moment vragen over de open access beschikbaarheid van jouw publicaties, bijvoorbeeld vanuit een uitgever, neem dan contact op met de bibliotheek. De universiteit neemt de correspondentie dan van jou over. Ook met alle andere vragen en opmerkingen kun je bij de bibliotheek terecht via bibliotheek.publishingsupport@uu.nl.