Masterstudenten Diergeneeskunde plaatsen hun onderzoeksverslag in het digitaal scriptiearchief van de Universiteitsbibliotheek. Dit is een verplicht onderdeel van het afstuderen.

Voordat je gaat uploaden

In wat voor formaat lever je je scriptie aan? Wordt de inhoud openbaar toegankelijk? Kijk op de pagina Scriptie uploaden.

Uploaden

Dit doe je op Scripties Online.

Waar moet je bij het uploaden op letten?

 1. Vul bij Type in: Master
 2. Voeg onder Abstract een Engelstalige samenvatting (max. 500 woorden) toe.
  Dit is verplicht, tenzij de begeleider dit onder een embargo wil laten vallen (zie punt 5); in dat geval laat je het vak leeg.
 3. Voeg onder Keywords minimaal 3 en maximaal 10 Engelstalige trefwoorden toe.
 4. Zorg ervoor dat No open access niet aangevinkt is.
 5. Heb je van je stagebegeleider expliciete toestemming gekregen om de inhoud van je onderzoeksverslag met onmiddellijke ingang openbaar te laten maken?
  • Zo ja, laat dan het vakje inzake embargo leeg
  • Zo nee, vul dan de afgesproken embargodatum in. Na die datum is de inhoud vrij toegankelijk.

Waar moet je verder aan denken?

Print een bewijs van uploaden; dit moet je - samen met de beoordeling door de begeleider - inleveren bij Onderwijs & Studentenzaken ter aftekening van de onderzoeksstage.

Vragen?

Neem voor vragen over de procedure in de faculteit contact op met prof.dr. V.P.M.G. Rutten, voorzitter van de Master-onderwijscommissie ‘Onderzoeksstage’.
Andere vragen? bibliotheek@uu.nl