Inleveren en verlengen

Aan het eind van de uitleentermijn moet u het geleende materiaal weer inleveren of de uitleentermijn verlengen.

Uitleentermijn

  • De uitleentermijn van het meeste materiaal is 28 dagen.
  • Van bepaald materiaal (bijvoorbeeld uitleenbare tijdschriften, dvd's of testmateriaal) is de termijn korter; 7 of 14 dagen.

Zolang het materiaal dat u heeft geleend niet door iemand anders is gereserveerd kunt u het maximaal een jaar lenen. U moet het dan wel steeds op tijd verlengen.
 

  • Wilt u het na een jaar langer houden? Dan moet u het materiaal aan de servicebalie komen laten zien en kunt u het in principe opnieuw een jaar lang lenen en verlengen.

Als u het geleende materiaal niet op tijd terugbrengt of verlengt, krijgt u een boete.

Inleveren

U gebruikt de inleverautomaat op een van onze locaties om boeken en ander geleend materiaal in te leveren.
Als u materiaal per post terugstuurt moet dit voldoende verpakt en gefrankeerd zijn. Het risico van verzending per post is voor u.

Manieren om te verlengen

U kunt de uitleentermijn van boeken en ander geleend materiaal verlengen: