Scripties

Sinds 2005 worden de meeste scripties van de Universiteit Utrecht digitaal bewaard; enkele faculteiten zijn pas later overgegaan op digitale opslag.
In een aantal gevallen zijn nog scripties op papier te vinden.

Digitale scripties

Scripties op papier

 • Diergeneeskunde
  Scripties ouder dan 2006: zie http://vetportal.library.uu.nl/ > Gedrukte collecties Diergeneeskunde.
 • Rechtsgeleerheid
  • Scripties Rechtsgeleerdheid werden tot 2010 op papier gepubliceerd en zijn op te zoeken in WorldCat op auteur en/of titel, of via Zoek in alle velden op scriptie of doctoraalscriptie.
 • Geowetenschappen / Sociale Wetenschappen
  Voor resp. 2009 en 2007 werden scripties op papier gepubliceerd; de meeste hiervan zijn niet meer aanwezig.
  In enkele gevallen kunnen nog scripties van vóór 2009 resp. 2007 te vinden zijn; deze zijn op te zoeken in WorldCat op auteur en/of titel.

Verder zoeken