Online toegang voor gasten

Als gast heeft u in de Universiteitsbibliotheek toegang tot digitale wetenschappelijke bronnen. Vanaf andere locaties heeft u geen toegang.

Inlogcode

Als u in de bibliotheek bent, krijgt u toegang tot de zoeksystemen. U vraagt hiervoor een inlogcode / gast-Solis-id aan bij de servicebalie, op vertoon van een geldig legitimatiebewijs. Deze code is een jaar geldig. Wilt u vooraf vanaf huis een gastaccount aanvragen? Vul dan het formulier in.

Met een inlogcode kunt u:

  • Inloggen op uw laptop of tablet. 
  • Online bronnen en zoeksystemen raadplegen.
  • Alle printfaciliteiten van de UU gebruiken.
  • Het wifi-netwerk Eduroam gebruiken (als u niet via uw eigen onderwijsinstelling al Eduroam heeft).

Open access bronnen

Buiten de bibliotheek heeft u enkel toegang tot open access bestanden en tijdschriften.

Voor overige bronnen, zoals e-books, heeft u geen toegang als u niet op een van de locaties van de bibliotheek bent.

Eduroam

Als het account van uw eigen onderwijsinstelling toegang geeft tot het wifi-netwerk Eduroam, kunt u in de gebouwen van de Universiteitsbibliotheek Utrecht onze online bronnen en zoeksystemen raadplegen op uw eigen laptop of tablet.

Geen toegang buiten locaties van de Universiteit Utrecht

Als gast heeft u buiten locaties van de Universiteit Utrecht geen toegang tot (niet open-access) publicaties en e-books.