Wilt u een wetenschappelijk artikel publiceren of een scriptie of proefschrift aanleveren? U kunt dan te maken krijgen met zaken als open access, auteursrecht en impactfactor. Al deze punten komen hier aan bod.

Open access

Open access (OA) biedt u vrije, digitale toegang tot resultaten van wetenschappelijk onderzoek. De Universiteitsbibliotheek:

Wat is de impactfactor van het tijdschrift waarin ik wil publiceren?

Deze informatie vindt u in de Journal Citation Reports. Impact factors zeggen retrospectief iets over het gemiddeld aantal keren dat artikelen in een tijdschrift geciteerd worden in de eerste twee jaar na publicatie. Achter de gemiddelde waarde van de impact factor gaat vaak wel een grote variatie schuil. Impact factors gaan over citaties, een aspect van impact, en dus niet over kwaliteit. Veel nieuwere tijdschriften, tijdschriften in de geesteswetenschappen en niet-Engelstalige tijdschriften hebben (nog) geen impact factor.

Hoe kom ik erachter of mijn artikel geciteerd wordt?

Citatiegegevens van uw artikel vindt u in

Auteursrecht

Als u publiceert krijgt u te maken met auteursrecht bijvoorbeeld als u ander werk wilt citeren. Informatie over auteursrecht voor studenten, docenten en onderzoekers vindt u op het Auteursrechtinformatiepunt.

Scriptie uploaden

Scripties en onderzoeksverslagen van de meeste opleidingen van de Universiteit Utrecht worden opgenomen in het digitaal scriptiearchief van de Universiteitsbibliotheek. Er zijn regels voor het aanleveren van scripties en de openbaarheid van scripties. Bekijk de uitgebreide informatie over scripties uploaden.