Collegeplanken Universiteitsbibliotheek Uithof

Een docent of student-assistent kan voor zijn of haar (werk)college een collegeplank laten inrichten. De bibliotheek plaatst dan voor de duur van het college een aantal boeken die normaal gesproken uitleenbaar zijn bij elkaar. In deze periode worden de boeken niet uitgeleend, zodat meer studenten met deze boeken kunnen werken.

Waar vindt u de collegeplanken?

De collegeplanken bevinden zich op de eerste verdieping van de Universiteitsbibliotheek Uithof, in kastnummer 4 achter de servicebalie (naast de leestafel, links achterin bij het raam).

Hoe werkt het aanvragen van collegeplanken?

1. U vraagt een collegeplank aan via het webformulier aanvraag collegeplank.

2. U levert de boeken die voor een collegeplank bestemd zijn in bij de Centrale Balie op de eerste verdieping. Hierbij geldt:

o De boeken moeten uitleenbaar zijn. Tijdschriften en woordenboeken kunnen niet op een collegeplank worden gezet.

o Bibliotheekboeken die via het InterBibliothecair Leenverkeer (IBL) zijn aangevraagd kunnen niet op een collegeplank worden geplaatst.

3. De boeken op de collegeplank worden opgenomen in een zogenaamde tijdelijke collectie. De boeken kunnen dan niet worden uitgeleend en in de catalogus is duidelijk dat het boek op een collegeplank staat.

4. Het materiaal dat niet via de catalogus kan worden geregistreerd, wordt op een aparte lijst genoteerd. Deze lijst wordt bij de Centrale Balie bewaard.

5. De naam van het college, de namen van de docent en/of student-assistent en de begin- en eind-datum van de collegeplank worden op een formuliertje ingevuld en aan de betreffende plank bevestigd.

6. Een deelnemer aan het college kan een boek van een collegeplank uitsluitend lenen met schriftelijke toestemming van de docent. Het betreffende boek wordt dan definitief van de collegeplank gehaald.

7. Na de afgesproken einddatum ruimen bibliotheekmedewerkers de collegeplank op.

8. Boeken op de collegeplank worden tegen diefstal beveiligd. De bibliotheek is niet aansprakelijk voor verlies of beschadiging van op de collegeplanken geplaatste privématerialen.

9. Privé-boeken worden alleen geplaatst na overleg met de docent.

10. Docent(en) en/of student-assistent(en) zijn verantwoordelijk voor het gebruik van de collegeplanken.