Voor sommige vakken zijn er collegeplanken in de Universiteitsbibliotheek binnenstad. Meer informatie over collegeplanken vindt u hier. 

Collegeplanken Universiteitsbibliotheek binnenstad

Als docent kunt u voor uw college een collegeplank laten inrichten. De bibliotheek plaatst de boeken bij elkaar voor de duur van het college (Geesteswetenschappen) of het collegejaar (Recht, Economie, Bestuur en Organisatie). De boeken mogen niet worden uitgeleend, zodat meer studenten met deze boeken kunnen werken. De collegeplanken van Recht, Economie, Bestuur en Organisatie worden door de bibliotheekmedewerkers samengesteld aan de hand van de verplichte te bestuderen literatuur. Collegeplanken Geesteswetenschappen worden gemaakt op verzoek van docenten. Vraag een collegeplank aan via het aanvraagformulier

Waar vind ik collegeplanken Recht, Economie, Bestuur en Organisatie?

De collegeplanken van Recht, Economie, Bestuur en Organisatie bevinden zich in aan de Driftzijde, op de eerste verdieping in kast A1.07, geordend per collectie. In de catalogus zijn de boeken te herkennen aan het nummer van de vindplaats met hierbij het woord collegeplank.

collegeplank JB in catalogus

Waar vind ik collegeplanken Geesteswetenschappen?

De collegeplanken Geesteswetenschappen staan nabij de kopieerapparaten op de begane grond in de Keizerstraat. Het is via de catalogus mogelijk op te zoeken welke boeken er op de collegeplanken staan. Vul in bij zoekterm: UBBTC en bij manier van zoeken: zoeken in alle velden.  Alternatief  is bij zoekterm: UBBTC (gevolgd door) naam collegeplank en bij manier van zoeken: vindplaats.

UB collegeplank Geesteswetenschappen in catalogus

Er is een overzicht waarin gezocht kan worden op naam van het college en docent om zo het juiste kast- en planknummer te vinden.

Regels en afspraken collegeplanken

  • De boeken moeten uitleenbaar zijn. Tijdschriften en woordenboeken kunnen niet op een collegeplank worden gezet.
  • Bibliotheekboeken die via het InterBibliothecair Leenverkeer (IBL) zijn aangevraagd kunnen niet op een collegeplank worden geplaatst.
  • Na de afgesproken einddatum ruimen bibliotheekmedewerkers de collegeplank op.

Aanvullende regels en afspraken collegeplanken Geesteswetenschappen

  • U vraagt een collegeplank aan via het webformulier aanvraag collegeplank of aan de servicebalie.
  • U levert de boeken af bij de servicebalie. U kunt boeken ook aanvragen via de catalogus. In het veld Eventueel aanvullende informatie vermeldt u dat het aangevraagde boek bestemd is voor de collegeplank.
  • Privé-boeken worden alleen geplaatst na overleg met de docent. De bibliotheek is niet aansprakelijk voor verlies of beschadiging van op de collegeplanken geplaatste privématerialen.
  • Het materiaal dat niet via de catalogus kan worden geregistreerd, wordt apart genoteerd.
  • Een deelnemer aan het college kan een boek van een collegeplank uitsluitend lenen met schriftelijke toestemming van de docent. Het betreffende boek wordt dan definitief van de collegeplank gehaald.
  • De docent is verantwoordelijk voor het gebruik van de collegeplanken.