Citeren & parafraseren

Bij wetenschappelijk schrijven, maakt u bijna altijd gebruik van werk van anderen. Het is belangrijk correct te verwijzen naar bronnen die u aanhaalt. Informatie over citeren vindt u op deze pagina.

Wat is citeren?

Citeren is het letterlijk overnemen van een tekst uit een publicatie.

Voorwaarden citeren

Citeren is toegestaan, mits aan alle onderstaande voorwaarden is voldaan:

 • De bron is op de juiste manier vermeld;
 • Het citaat is letterlijk (onvertaald) overgenomen;
 • Het begin en einde van het citaat is duidelijk aangegeven (bijv. met aanhalingstekens).
 • Het citaat is relevant voor uw betoog en het mag slechts een klein onderdeel uitmaken van het werk. Ter verfraaiing van uw werk mag dus niet.

Waarvoor gebruik ik citaten?

Een citaat gebruikt u om een punt te verduidelijken, of als u de oorspronkelijke formulering van een ander wilt analyseren.

Waar moet ik op letten bij citeren?

U mag een citaat niet gebruiken als vervanging van eigen tekst. Een verslag mag dus nooit bestaan uit aan elkaar geplakte citaten. Dat is plagiaat, ook als u wél naar de bron verwijst!

Let er bij citeren op dat u het citaat niet uit de originele context haalt. Als het citaat bijvoorbeeld ironisch bedoeld is, moet dat duidelijk blijken. U moet dus altijd citeren in overeenstemming met de bedoeling van de oorspronkelijke auteur.

Hoeveel mag ik citeren?

Hoeveel u precies mag citeren is afhankelijk van het doel van het citaat en de lengte van de brontekst. Soms is één regel voldoende, een andere keer is een hele alinea nodig. Als vuistregel kunt u aanhouden: voor elke geciteerde regel, zelf twee regels schrijven waarin het citaat wordt behandeld.

Wat is parafraseren?

Parafraseren is het in eigen woorden weergeven van ideeën uit een bron. Dit kunt u bijvoorbeeld doen als de oorspronkelijke passage lang of ingewikkeld is. Parafraseren is toegestaan, mits u aan de volgende voorwaarden voldoet:

 • Vermeld de bron op de juiste wijze;
 • Geef duidelijk aan wat uw eigen ideeën zijn en wat u heeft overgenomen.

Bij parafraseren is het belangrijk dat u de ideeën van de ander in eigen woorden omschrijft. Alleen een paar woorden veranderen, of de zinsvolgorde omgooien, is niet voldoende. Dat wordt als plagiaat beschouwd. U kunt de tekst van de ander dan beter letterlijk citeren en uw eigen ideeën daarop laten volgen.

Hoe moet ik citeren & parafraseren?

U moet altijd bronnen vermelden. Hoe u de gebruikte literatuur noteert, hangt af van de citatiestijl die u kiest of moet gebruiken. 

Bekende citatiestijlen zijn:

Tips citeren

 1. Of u nu wel of niet een formele set van citeerregels hanteert, uitgangspunt is altijd
  • Volledigheid: noteer in de bibliografie alle informatie die u nodig heeft om de bron (in de gebruikte versie/editie) te vinden
  • Eenduidigheid & consistentie: noteer dezelfde soorten bronnen op consequente wijze
 2. Houd u aan de aanbevolen citatiestijl
 3. Maak (als u veel citeert) gebruik van een literatuurmanagementtool zoals RefWorks, Endnote, Zotero, Papers of Mendeley; dat bespaart tijd

Meer informatie over citeren