U doet onderzoek en u wilt literatuur en onderzoeksdata bewaren en organiseren. De Universiteitsbibliotheek biedt een aantal mogelijkheden om dit te doen.

Referentietools

Gebruik een referentietool om gevonden literatuur te bewaren. De vier grote referentietools:

  1. Mendeley
  2. RefWorks
  3. Zotero
  4. Endnote

Attenderingen ontvangen: