Contactpersonen per vakgebied

Bètawetenschappen
Telefoon: 061 819 6744
Vakspecialist Bèta
Informatie-/collectiespecialist
Telefoon: 062 360 6406
Informatie-/collectiespecialist
Telefoon: 062 486 3352
Informatie-/collectiespecialist
Telefoon: 064 108 4808
Vakspecialist Geneeskunde
Vakspecialist Bèta
Bijzondere collecties
Diergeneeskunde
Telefoon: 030 253 4604
Informatie-/collectiespecialist
Telefoon: 068 345 6023
Informatie-/collectiespecialist
Geesteswetenschappen
Telefoon: 064 446 4444
Vakspecialist Geesteswetenschappen
Telefoon: 061 326 3742
Vakspecialist Geesteswetenschappen
Telefoon: 062 486 5987
Vakspecialist Geesteswetenschappen
Vakspecialist Geesteswetenschappen
Telefoon: 064 108 4618
Vakspecialist Geesteswetenschappen
Vakspecialist Geesteswetenschappen
Geneeskunde
Telefoon: 062 486 5724
Informatie-/collectiespecialist
Telefoon: 062 360 6406
Informatie-/collectiespecialist
Telefoon: 064 108 4808
Vakspecialist Geneeskunde
Vakspecialist Bèta
Geowetenschappen
Telefoon: 062 486 5967
Vakspecialist Geowetenschappen
Rechten, Economie, Bestuur en Organisatie
Telefoon: 062 486 3151
Vakspecialist REBO
Vakspecialist REBO
Telefoon: 062 486 3149
Informatie-/collectiespecialist
Sociale wetenschappen
Telefoon: 062 486 5993
Vakspecialist Sociale Wetenschappen
Telefoon: 062 486 5991
Vakspecialist Sociale Wetenschappen