Wetenschappelijk verantwoord brongebruik

Bij wetenschappelijk schrijven is het belangrijk correct te verwijzen naar bronnen die u gebruikt. Hoe u dit moet doen, leest u op deze pagina.

U mag op drie manieren andermans werk in uw publicaties gebruiken:

 1. Citeren: letterlijk overnemen
 2. Parafraseren: in eigen woorden weergeven
 3. Samenvatten: in eigen woorden weergeven

In alle gevallen moet u de bron vermelden, doet u dit niet dan pleegt u plagiaat.

Citeren

Een citaat is een letterlijke overname van een stuk tekst uit een publicatie. U gebruikt een citaat om een punt te verduidelijken of om de oorspronkelijke formulering te analyseren.

Voorwaarden citeren

Een citaat moet aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • De bron wordt vermekd;
 • Het is een letterlijke (ongewijzigde) overname van een stuk tekst;
 • Het begin en einde van het citaat zijn duidelijk aangegeven (bijv. met aanhalingstekens).
 • Het citaat is relevant voor het betoog en maakt slechts een klein onderdeel uit van uw werk.
  • Vuistregel: schrijf twee regels over het citaat, voor elke geciteerde regel.

In eigen woorden weergeven

Er zijn twee manieren om ideeën uit een publicatie in uw eigen woorden weer te geven:

 1. Parafraseren: u behoudt de strekking van een passage, zonder het letterlijk over te nemen
 2. Samenvatten: een beknopt overzicht van (een deel van) een bron. U geeft de belangrijkste informatie  in eigen woorden weer.

U mag tekst uit bronnen in eigen woorden weergeven onder de volgende voorwaarden:

 • U verwijst naar de bron;
 • U geeft duidelijk aan wat uw eigen ideeën zijn en wat u heeft overgenomen.

Referentiestijlen

Of u nu citeert, samenvat of parafraseert u moet altijd de bron vermelden. Er zijn verschillende stijlen om naar gebruikte literatuur te verwijzen.

Bekende referentiestijlen zijn:

Referentiebeheer

We raden u aan een referentiemanagementtool te gebruiken, als u (veel) bronnen aanhaalt. Hiermee verzamelt en ordent u de gebruikte bronnen. U werkt hiermee efficienter en effectiever. Voorbeelden van referentiebeheertools zijn: RefWorks, Endnote, Zotero of Mendeley.

Meer informatie over brongebruik