Medewerkers Staatsrecht, Bestuursrecht en Rechtstheorie

Wetenschappelijk personeel
Hoogleraar
Universitair hoofddocent
Promovendus
Universitair docent
Universitair docent
Universitair docent
Universitair docent
Onderzoeker
Universitair docent
Universitair docent
Universitair hoofddocent
Promovendus
Docent
Hoogleraar
Hoofd departement
Promovendus
Docent
Promovendus
Universitair docent
Postdoc onderzoeker
Onderzoeker
Universitair docent
Promovendus
Hoogleraar
Vicedecaan
Universitair docent
Universitair hoofddocent
Postdoc onderzoeker
Onderzoeker
Universitair docent
Universitair docent
Docent-onderzoeker
Docent
Universitair docent
Universitair hoofddocent
Promovendus
Junior universitair docent
Ondersteunend personeel
Secretaris
Coördinator bedrijfsvoering