Wetenschappelijk personeel
Hoogleraar
Universitair hoofddocent
Postdoc onderzoeker
Assistent in opleiding (aio)
Universitair docent
Universitair docent
Universitair docent
Hoogleraar
Hoogleraar
Hoogleraar
Hoogleraar
Universitair docent
Universitair hoofddocent
Assistent in opleiding (aio)
Onderzoeker
Promovendus
Promovendus
Universitair docent
Geassocieerd onderzoeker
Assistent in opleiding (aio)
Universitair hoofddocent
Promovendus
Hoogleraar
Vicedecaan
Hoofd departement
Hoogleraar
Hoogleraar
Hoogleraar
Postdoc onderzoeker
Promovendus
Docent
Docent
Docent
Junior docent onderzoeker
Hoogleraar
Hoogleraar
Hoogleraar
Universitair hoofddocent
Universitair docent
Universitair docent
Universitair docent
Postdoc onderzoeker
Universitair docent
Universitair docent
Postdoc onderzoeker
Universitair hoofddocent
Hoogleraar
Directeur onderzoekinstituut
Universitair docent
Universitair docent
Universitair hoofddocent
Junior universitair docent
Ondersteunend personeel
Secretaresse
Medewerker studentenzaken
Secretaresse
Secretaresse
Stagiair(e)
Coördinator secretariaat