Wetenschappelijk personeel
Hoogleraar
Universitair hoofddocent
Postdoc onderzoeker
Promovendus
Assistent in opleiding (aio)
Promovendus
Universitair docent
Universitair docent
Universitair docent
Universitair hoofddocent
Promovendus
Onderzoeker
Universitair hoofddocent
Promovendus
Hoogleraar
Vicedecaan
Hoofd departement
Promovendus
Postdoc onderzoeker
Universitair docent
Universitair docent
Universitair docent
Universitair docent
Universitair hoofddocent
Postdoc onderzoeker
Universitair docent
Universitair docent
Postdoc onderzoeker
Universitair hoofddocent
Universitair docent
Universitair hoofddocent
Junior universitair docent
Ondersteunend personeel
Secretaresse
Coördinator secretariaat