Masterprogramma's

Het departement Rechtsgeleerdheid biedt ruim 10 masterprogramma's aan, waarvan een deel Engelstalig. Iemand die een van deze masters heeft afgerond, mag de titel Master of Laws (LLM) voeren.

De meeste masterprogramma's duren 1 jaar. Legal Research is een 2-jarig masterprogramma, gericht op onderzoek met ruimte voor verdieping. Sommige masters zijn interdisciplinair opgezet binnen de faculteit Recht, Economie, Bestuur en Organisatie, zoals European Governance.

Vergelijk alle masterprogramma's van Rechtsgeleerdheid op www.uu.nl/masters.