Partners

De samenwerking met onze externe partners richt zich op kennisdeling in de breedste zin van het woord. Organisaties zijn daarnaast geïnteresseerd in vroegtijdig signaleren, kennismaken en aantrekken van jong juridisch talent. De samenwerking met externe partijen leidt tot verschillende activiteiten - met studenten en onderzoekers - in het onderwijs en onderzoek.

De faculteit Recht, Economie, Bestuur en Organisatie kent twee soorten partners: