In het Montaigne Centrum bundelt de Universiteit Utrecht multidimensionale expertise op het terrein van rechtspleging en conflictoplossing.

Ontwikkelingen zoals Europeanisering, globalisering en individualisering nopen tot een fundamentele heroriëntatie van de rechterlijke professie en het functioneren van het recht als instrument van conflictoplossing.

Onze onderzoekers houden zich vanuit verschillende disciplines bezig met aspecten van rechtspleging en conflictoplossing. De hoofd- en deelthema’s worden bestudeerd vanuit de juridische, rechtstheoretische, sociaal-psychologische en criminologische invalshoek. Het onderzoek van het Montaigne Centrum kenmerkt zich door een sterk bewustzijn van de alledaagse praktijk van rechtspleging en conflictoplossing.

Meer informatie: website Montaigne Centrum