Dr. Susanne Burri
s.burri@uu.nl
Gegenereerd op 2017-11-18 18:29:49


Profiel

Susanne Burri is sinds 1993 verbonden aan de Faculteit Recht, Economie, Bestuur en Organisatie, Departement Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Utrecht, sinds januari 2008 als Universitair hoofddocent.  Ze maakt deel uit van de afdeling Staatrecht, Bestuursrecht en Rechtstheorie en participeert in het onderzoeksprogramma Familie en recht. Ze is sinds 2007 coördinator van het Europees Netwerk van Juridische Deskundigen op het terrein van Gendergelijkheid van de Europese Commissie.

Strategische thema's / focusgebieden
Betrokken bij de opleiding(en)
Wetenschappelijke expertises
Gegenereerd op 2017-11-18 18:29:49
Curriculum vitae

Susanne Burri heeft een carrière in het vormingswerk op plaatselijk en landelijk niveau gecombineerd met een deeltijdstudie rechten aan de Universiteit Utrecht. Ze is in 1992 afgestudeerd en heeft dat jaar verschillende vakken (o.a. sociaal recht en jeugdrecht) gedoceerd bij de Leidse Hogeschool. Sinds januari 1993 is ze verbonden aan het Departement Rechtsgeleerdheid van de UU, waar ze in 2000 is gepromoveerd. In haar proefschrift Tijd delen. Deeltijd, gelijkheid en gender in Europees- en nationaalrechtelijkperspectief analyseert ze de conceptualisering en codificatie van het gelijkheidsbeginsel in relatie tot deeltijdarbeid in het Europees, Nederlands en internationaal recht, met bijzondere aandacht voor het concept van indirecte discriminatie. Ze is van 2001 tot 2005 lid geweest van de redactie van de Oordelenbundel van de Commissie Gelijke Behandeling, in 2004 en 2005 was ze verantwoordelijk voor de eindredactie van deze bundel. Ze heeft twee keer een onderzoeksprijs van de Rechtenfaculteit gekregen voor excellent onderzoek in de perioden 2001-2004 en 2006-2007.

In 2006 werd ze assistent coördinator van het Europees Netwerk van Juridische Deskundigen op het terrein van Gendergelijkheid van de Europese Commissie. Sinds 2007 is ze Professor Sacha Prechal opgevolgd als coördinator van dit netwerk waarin experts uit 33 verschillende landen participeren (zie http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/tools/legal-experts/index_en.htm). Ze is co-auteur van verschillende publicaties van dit netwerk en lid van de redactie van het tweejaarlijks European Gender Equality Law Review (zie  http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/document/index_en.htm#h2-9). Ze combineert deze coördinatiefunctie met het geven van onderwijs en lezingen, het verrichten van (derde geldstroom) onderzoek en deelname aan een (Nuffic) project in Colombia (FEGES). Sinds 2013 is ze verbonden aan de onderzoeksgroep Familie en recht, waarbij ze o.a. onderzoek verricht over thema’s als het gelijkheidsbeginsel en arbeid en zorg (zie http://www.ucerf.nl/activiteiten/). Ze publiceert in het Nederlands, Engels en Frans.

Opleidingen

  • 2000   Universiteit Utrecht, Proefschrift, Promotoren: Prof. dr. J.E. Goldschmidt en Prof. dr. D. Curtin, doctorstitel
  • 1993  T.M.C. Asser Instituut, Den Haag, Postdoctorale cursus Internationaal en Europees recht, met succes afgerond
  • 1992 Universiteit Utrecht, Rechtsgeleerdheid, Nederlands recht, afstudeerrichtingen Internationaal, Europees en Sociaal recht, Meestertitel behaald
  • 1983 Voortgezette Opleiding Sociaal-Agogische Beroepsarbeid Hogeschool Amsterdam, sectie sociaal cultureel werk, diploma behaald
  • 1978 Sociale Academie Den Elzent Eindhoven, afstudeerrichting sociaal cultureel werk, diploma behaald
  • 1973 Eindexamen Maturité fédérale, Genève, Zwitserland
Gegenereerd op 2017-11-18 18:29:49
Alle publicaties
  2017 - Conference
Burri, S.D. (11-04-2017) Chair UCERF symposium Utrecht (11-04-2017) UCERF symposium, Utrecht, chair of a part of the symposium
  2017 - Workshop, seminar, course
Burri, S.D. (06-07-2017) Participant ILO Regulating for Decent Work Conference Geneva (03-07-2017) Participation in ILO Regulating for Decent Work Conference, Geneva
  2017 - Invited talk
Burri, S.D. (04-09-2017) Invited speaker Committee on Women’s Rights and Gender Equality of the European Parliament Committee on Women’s Rights and Gender Equality of the European Parliament, Brussels, Workshop ‘Increasing women’s participation in the labour market’, Presentation on ‘Measures to address challenges of work-life balance in the Member States’
Burri, S.D. (16-06-2017) Invited speaker Berkeley Equality and Non-discrimination Study Group Dublin (14-06-2017 - 16-06-2017) Comparative approaches to equality and non-discrimination in EU law
Burri, S.D. (21-09-2017) Invited speaker International Society for Labour and Social Security Law, XII European Regional Congress Prague (21-09-2017 - 22-09-2017) International Society for Labour and Social Security Law, XII European Regional Congress, Prague, Presentation in Session 3: Work-life Balance ‘Work-life balance measures: recent EU developments and the Ditch approach’
Burri, S.D. (05-07-2017) Invited speaker ILO Regulating for Decent Work Conference Geneva (03-07-2017) On-call work in the Netherlands
Burri, S.D. (02-03-2017) Invited speaker Meeting Draft Committee Recommendation to combat sexism Paris (02-03-2017 - 03-03-2017) The link between equality, sexism and violence against women
  2016 - Artikelen
Burri, S.D. (2016). Actualités. Revue de Droit Comparé du Travail et de la Sécurité Sociale, 2016 (1), (pp. 160-161) (2 p.).
  2016 - Boekdelen / hoofdstukken
Veldman, A.G. & Burri, S.D. (2016). Flexibele arbeid. In F.J.L. Pennings & S.S.M. Peters (Eds.), Europees Arbeidsrecht (pp. 223-248) (25 p.). Deventer: Wolters Kluwer.
Veldman, A.G. & Burri, S.D. (2016). Gelijke behandeling als grondrecht. In F.J.L. Pennings & S.S.M. Peters (Eds.), Europees Arbeidsrecht (pp. 151-222) (71 p.). Deventer: Wolters Kluwer.
  2016 - Conference
Burri, S.D. (24-11-2016) Member of programme committee Internal meeting of the European network of legal experts in gender equality and non-discrimination Brussels (24-11-2016)
Burri, S.D. (25-11-2016) Member of programme committee Legal seminar of the European network of legal experts in gender equality and non-discrimination Brussels (25-11-2016)
  2016 - Invited talk
Burri, S.D. () Invited speaker University Montesquieu – Bordeaux IV (COMPTRASEC) Cours de droit comparé (Master 1): le droit néerlandais
Burri, S.D. (12-11-2016) Invited speaker American Bar Association, 10th Annual Meeting Labor and Employment Conference Chicago (10-11-2016 - 12-11-2016) Participation in panel of experts
Burri, S.D. () Invited speaker University Montesquieu – Bordeaux IV (COMPTRASEC) Recherche droit du travail et de la protection sociale (Master 2) : Présentation générale sur le droit social néerlandais
  2015 - Artikelen
Burri, Susanne (2015). Care in Family Relations - The Case of Surrogacy Leave. European Journal of Law Reform, 17 (2), (pp. 271-281) (10 p.).
  2015 - Boekdelen / hoofdstukken
Burri, Susanne (2015). Challenging Perspectives on Work/Life Balance Issues in EU and Dutch Law. In T. Addabbo, W. Bromwich, T.M. Fabbri & I. Senatori (Eds.), "Labour And Social Rights. An Evolving Scenario”, Proceedings of the Twelfth International Conference in Commemoration of Prof Marco Biagi (pp. 155-190). Turin: Giappichelli.
Burri, Susanne (2015). Equal treatment: The EU approach. In F. Pennings & G. Vonk (Eds.), Research Handbook on European Social Security Law (pp. 231-256) (25 p.). Cheltenham: Edward Elgar Publishing.
van den Brink, M., Burri, S.D. & Goldschmidt, J.E. (2015). Introduction. In Marjolein van den Brink, Susanne Burri & Jenny Goldschmidt (Eds.), Equality and human rights: nothing but trouble? Liber amicorum Titia Loenen (pp. 1-18). Utrecht: SIM/Universiteit Utrecht.
Burri, Susanne (2015). Parents who want to reconcile work and care: which equality under EU law?. In Marjolein van den Brink, Susanne Burri & Jenny Goldschmidt (Eds.), Equality and human rights: nothing but trouble? Liber amicorum Titia Loenen (pp. 261-277). Utrecht: SIM/Universiteit Utrecht.
Burri, Susanne & Hertter, S.E. (2015). Zorg voor de werknemer-mantelzorger: Een vergelijking van verlofregelingen in het Europese, Duitse en Nederlandse recht. In K. Boele-Woelki & S. Burri (Eds.), De rol van de staat in familierelaties: meer of minder? (pp. 73-135). Den Haag: Boom Juridische Uitgevers.
  2015 - Boekredactie
Boele-Woelki, K. & Burri, S.D. (2015). De rol van de staat in familierelaties: meer of minder?. (182 p.). Den Haag: Boom Juridische Uitgevers.
van den Brink, M., Burri, S.D. & Goldschmidt, J.E. (2015). Equality and human rights: nothing but trouble? Liber amicorum Titia Loenen. (414 p.). Utrecht: SIM/Universiteit Utrecht.
  2015 - Rapporten
Burri, S.D. (2015). Gender equality in employment and occupation. European Implementation Assessment. ANNEX I, Legal aspects and direct and indirect discrimination. (100 p.). Brussels: European Parliamentary Research Service Ex-Post Impact Assessment Unit March 2015 – PE 547.552 , Research paper on the implementation of Directive 2006/54/EC with a focus on the application of the directive and on the concepts of direct and indirect discrimination.
  2015 - Workshop, seminar, course
Burri, S.D. (24-11-2015) Participant Legal Seminar of the European network of legal experts in gender equality and non-discrimination Brussels (24-11-2015) EU Commission (DG Justice and Consumers), Utrecht University, Human European Consultancy (HEC) and Migration Policy Group (MPG)
  2015 - Invited talk
Burri, S.D. (23-04-2015) Invited speaker Gender Seminar (23-04-2015) EU legislation and case law on positive action measures: limits and potentials
Burri, S.D. (23-11-2015) Invited speaker Internal meeting of the European network of legal experts in gender equality and non-discrimination Utrecht (23-11-2015) Event organised by Utrecht University and Human European Consultancy (HEC)
Burri, S.D. (27-03-2015) Invited speaker Artikel 1-lezing (04-04-2014) Gelijkheid in het EU-recht: meerwaarde en beperkingen voor Nederland
Burri, S.D. (05-02-2015) Invited speaker Equal is not enough Antwerp (04-02-2015 - 06-02-2015) Legal approaches to work/life balance in EU and Dutch law: assumptions, limits and potentials
Burri, S.D. (31-03-2015) Invited speaker Presentation of the Report: Implementation of Directive 2006/54/EC with a focus on the application of the directive and on the concepts of direct and indirect discrimination (31-03-2015)
Burri, S.D. (23-02-2015) Invited speaker EU gender equality law, Seminar for Legal Practiticioners Trier (23-02-2015 - 24-02-2015) Reconciliation of work and family life: Protective measures for pregnant workers, Maternity leave, Parental leave
Burri, S.D. (03-05-2015) Invited speaker American Bar Association, Section of Labor and Employment Law, International Labor & Employment Law Committee, Midyear Meeting Barcelona (03-05-2015 - 07-05-2015) The principle of equal pay between men and women in EU law
  2014 - Artikelen
Burri, Susanne (2014). Discriminatie bij de arbeid bestrijden: ja! Maar hoe? Een bespreking van het SER-advies Discriminatie werkt niet!. Tijdschrift Recht en Arbeid, 2014 (12), (pp. 9-12).
Burri, Susanne (2014). Draagmoederschap en verlof - De arresten C.D. en Z. over zwangerschaps-en bevallingsverlof van wensmoeders. Nederlands Tijdschrift voor Europees recht, 2014 (9), (pp. 312-318).
Burri, Susanne (2014). Pays-Bas. Revue de Droit Comparé du Travail et de la Sécurité Sociale, 1, (pp. 158-159).
Burri, Susanne & Aune, H. (2014). Sex Discrimination in Relation to Part-Time and Fixed-Term Work. European Gender Equality Law Review (1), (pp. 11-21).
  2014 - Boekdelen / hoofdstukken
Burri, Susanne (2014). Bewijs van discriminatie, Inleiding. In E. Cremers-Hartmann (Eds.), Betogen voor Recht en Verandering (pp. 155-158) (4 p.). Deventer: Kluwer.
Burri, S.D. (2014). EU-rechtspraak over zorg in familierelaties: een zorgenkind?. In K. Boele-Woelki (Eds.), Actuele ontwikkelingen in het familierecht (pp. 57-68) (12 p.). Nijmegen: Ars Aequi Libri.
  2014 - Boekredactie
Burri, Susanne & van Eijken, Hanneke (2014). European Network of Legal Experts in the Field of Gender Equality, Gender Equality Law in 33 European Countries. How are EU rules transposed into national law?. (280 p.). European Union.
  2014 - Rapporten
Burri, Susanne (2014). EU Gender Equality Law, Update 2013. (48 p.). European Union.
Burri, Susanne (2014). Executive summary, in: Burri, S.D. & van Eijken, H. (eds.), European Network of Legal Experts in the Field of Gender Equality, Gender Equality Law in 33 European Countries. How are EU rules transposed into national law?. (40 p.). European Union.
  2014 - Workshop, seminar, course
Burri, S.D. (10-07-2014) Participant Japanese delegation, Utrecht, Legal Framework of Labour Market and Equal Treatment in the Netherlands Utrecht (10-07-2014) Legal Framework of Labour Market and Equal Treatment in the Netherlands
  2014 - Invited talk
Burri, S.D. (03-06-2014) Invited speaker Lezing en voorzitterschap middagsessies (Europäische Rechtsakademie Trier) (03-01-2014) Current reflections on EU gender equality law, Motherhood versus parenthood in the case law of the CJEU
Burri, S.D. (10-04-2014) Invited speaker UCERF symposium (Utrecht) (10-01-2014) EU-rechtspraak over zorg in familierelaties
Burri, S.D. (13-11-2014) Invited speaker Women Human Rights Institute Lecture ‘Using the EU legislation and mechanisms for enforcement of the principle of equal treatment and trends in the case law’
Burri, S.D. (27-09-2014) Invited speaker Opposition Sessions European Social Security Law Groningen (27-09-2014) Opposition Sessions European Social Security Law, Elgar research handbook, Comments on Chapter Free Movement of Students and Coordination of Student Financial Aid
Burri, S.D. (26-06-2014) Invited speaker Paneldiscussie presentatie boek Betogen voor Recht en Verandering Eva Cremers-Hartman, bewijslast. Leiden (26-06-2014)
Burri, S.D. (16-04-2014) Invited speaker Workshop Institutions for Equality, Inclusion and Social Mobility Utrecht University (16-01-2014) Referee
Burri, S.D. (19-03-2014) Invited speaker Twelfth international conference in commemoration of Marco Biagi: Employment and social rights: an evolving scenario Marco Biagi Foundation, Modena (19-01-2014)
Burri, S.D. (02-09-2014) Invited speaker UCERF expertmeeting Utrecht (02-09-2014) UCERF expertmeeting, Universiteit Utrecht, met Susanne Heeger-Hertter, Zorg voor de werknemer-mantelzorger: Een vergelijking van verlofregelingen in het Europese, Duitse en Nederlandse recht.
  2013 - Artikelen
Burri, S.D. (2013). Pays-Bas. Revue de Droit Comparé du Travail et de la Sécurité Sociale, 11, (pp. 124-125) (2 p.).
Burri, S.D. (2013). The Netherlands. Revue de Droit Comparé du Travail et de la Sécurité Sociale, 3, (pp. 160-161) (146 p.).
  2013 - Boekdelen / hoofdstukken
Veldman, A.G. & Burri, S.D. (2013). Gelijke behandeling (en bescherming bij flexibele arbeid). In S.S.M. Peters & R.M. Belzer (Eds.), Inleiding Europees Arbeidsrecht (pp. 149-226) (78 p.). Deventer: Kluwer.
  2013 - Rapporten
Senden, L.A.J. & Burri, S.D. (2013). Advice European Parliament on the gender quota-proposal of the European Commission (COM (2012) 614 final 14.11.2012); report (I) initial findings and report (II) the appropriateness of Article 157(3) as the legal basis. (23 p.). European Commission.
Masselot, A., Caracciolo Di Torella, E. & Burri, S.D. (2013). European Network of Legal Experts in the Field of Gender Equality, Fighting Discrimination on the Grounds of Pregnancy, Maternity and Parenthood. The application of EU and national law in practice in 33 countries. (318 p.). European Commission.
Burri, S.D. & Aune, H. (2013). European Network of Legal Experts in the Field of Gender Equality, Sex Discrimination in Relation to Part-Time and Fixed-Term Work. The application of EU and national law in practice in 33 European countries. (368 p.). European Commission.
Burri, Susanne (2013). The EU Legal Framework: Equal Pay – Scope, definitions and case law, Equinet, Equal Pay for Equal Work and Work of Equal Value: the Experience of Equality Bodies. A Equinet Report on Gender Equality. (9 p.). Brussels: Equinet .
  2013 - Workshop, seminar, course
Burri, S.D. (29-11-2013) Organiser Equality law: What kind of equality? (29-11-2013) Co-organized a legal seminar with 150 attendees. Responsible for the organization of two workshops.
  2013 - Invited talk
Burri, S.D. (27-06-2013) Invited speaker Conference of Equinet (European Network of Equality Bodies) , Gender Equality in the Labour Market: the role of Equality Bodies Brussels (27-01-2013)
Burri, S.D. (18-09-2013) Invited speaker Conference of Equinet (European Network of Equality Bodies), Gender Equality Training on Equal Pay Lissabon (18-01-2013) Equal Pay
Burri, S.D. (28-11-2013) Invited speaker Internal meeting of the European Network of Legal Experts in the Field of Gender Equality Brussels (28-01-2013) Gender Equality Law in 33 European Countries
Burri, S.D. (26-02-2013) Invited speaker College Rechten van de Mens Ontwikkelingen in het EU gelijke behandelingsrecht
Burri, S.D. (26-02-2013) Invited speaker Interne scholing van het College voor de Rechten van de Mens (Utrecht) (26-01-2013) Recente ontwikkelingen in het Unierecht op het terrein van gelijke behandeling
Burri, S.D. (07-11-2013) Invited speaker Lezing (Hamburg University) (07-01-2013) Reconciliation of working and family life in EU law and the Netherlands
Burri, S.D. (28-11-2013) Invited speaker Internal meeting of the European Network of Legal Experts in the Field of Gender Equality Brussels (28-01-2013) Sex Discrimination in Relation to Part-Time and Fixed-Term work. The application of EU and national law in practice in 33 European countries
  2012 - Artikelen
Burri, S.D. (2012). Pays-Bas. Bulletin de droit comparé du travail et de la sécurité sociale, 2, (pp. 119-120) (2 p.).
  2012 - Rapporten
  2012 - Invited talk
Burri, S.D. (12-02-2012) Keynote speaker Le droit de l’UE sur l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes dans la pratique. Séminaire pour les juristes practiciens Trier (05-04-2011) Conciliation entre vie professionnelle et vie privée : congé parental, congé maternité etc.
Burri, S.D. (15-10-2012) Invited speaker SURRF Gelijke behandeling in Europees perspectief
Burri, S.D. (10-12-2012) Invited speaker Le droit de l’UE sur l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes dans la pratique. Séminaire pour les juristes practiciens Trier (05-04-2011) Prouver la discrimination à la lumière des affaires Kelly et Meister
Burri, S.D. (19-01-2012) Invited speaker Commissie gelijke behandeling Recente ontwikkelingen in het Europees Gemeenschapsrecht op het terrein van gelijke behandeling
  2012 - Membership of committee
Burri, S.D. (12-11-2012) Member Expert meeting Parlementair Vrouwenoverleg Tweede Kamer (Event) Ontwikkelingen in het EU-recht op het terrein van gendergelijkheid<br/><br/>Lezing
  2012 - Membership of network
Burri, S.D. (07-02-2012) Member Nuffic (External organisation) Strengthening human resource development in land administration<br/><br/>Deelname als arbeidsrecht expert, CUNOC, Quetzaltenango, Guatemala
  2011 - Artikelen
Burri, S.D. (2011). Kroniek gelijke behandeling in het Unierecht. Nederlands Tijdschrift voor Europees recht, 4, (pp. 139-148) (10 p.).
Burri, S.D. (2011). Pays-Bas. Bulletin de droit comparé du travail et de la sécurité sociale, (pp. 306-311) (6 p.).
  2011 - Boekdelen / hoofdstukken
Burri, S.D. (2011). Coherent Codification? A case study in EU equal treatment legislation’. In L. Besselink, F. Pennings & S. Prechal (Eds.), The Eclipse of Legality Principle in Europe, European Monographs 75 (pp. 109-124) (16 p.). Alphen aan den Rijn: Wolters Kluwer Law & Business.
Burri, S.D. (2011). La conciliation de la vie professionnelle, privée et familiale. L’approche juridique de l’Union européenne’. In F. Milewski & H. Périvier (Eds.), Les discriminations entre les femmes et les hommes (pp. 253-280) (28 p.). Paris: Presses de Sciences Po.
Burri, S.D. (2011). Promises of an Intersectional Approach in Practice? The Dutch Equal Treatment Commission’s case law’. In D. Schiek & A. Lawson (Eds.), European Non-Discrimination Law and Intersectionality. Investigating the triangle of racial, gender and disability discrimination (pp. 97-110) (14 p.). Farnham: Ashgate Publishing Limited.
  2011 - Rapporten
  2011 - Invited talk
Burri, S.D. (05-04-2011) Keynote speaker Le droit de l’UE sur l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes dans la pratique. Séminaire pour les juristes practiciens Trier (05-04-2011) Conciliation entre vie professionnelle et vie privée: congé parental, congé maternité etc.
Burri, S.D. (24-11-2011) Invited speaker Women Human Rights Institute Equality between men and women. Gender roles
Burri, S.D. (24-11-2011) Invited speaker Women Human Rights Institute EU law and discrimination. Employment law
  2011 - Membership of committee
Burri, S.D. (2011) Member Commissie Levensloop (External organisation) Lid
Burri, S.D. (2011) Member tijdschrift European Gender Equality Law Review. (External organisation) Redacteur
  2010 - Artikelen
Burri, S.D. (2010). La conciliation de la vie professionnelle, privée et familiale. L'approche juridique de l'Union euopéenne. Revue de l'OFCE, 114 (2010), (pp. 213-236) (24 p.).
Burri, S.D. (2010). Le point sur la conciliation entre la vie professionnelle et la vie privée dans le droit communautaire. ERA Forum, 2010 (Juli), (pp. 111-127) (17 p.).
  2010 - Boekdelen / hoofdstukken
Burri, S.D. (2010). Sotgiu. In T.W.B. Beukers, H.J. van Harten & S. Prechal (Eds.), Het recht van de Europese Unie in 50 klassieke arresten (pp. 72-77) (6 p.). Den Haag: Boom Juridische Uitgevers.
  2010 - Rapporten
Burri, S.D., foubert, P. & Numhauser-Henning, a. (2010). The gender pay gap in Europe form a legal perspective (including 33 country reports). (280 p.). brussel: European Commission Directorate General for employment, social affairs and equel opportunities.
  2010 - Invited talk
Burri, S.D. (07-12-2010) Keynote speaker Le droit de l’UE sur l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes dans la pratique. Séminaire pour les juristes practiciens Trier (05-04-2011) Conciliation entre vie professionnelle et vie privée: congé parental, congé maternité etc.
Burri, S.D. (09-03-2010) Keynote speaker Le droit de l’UE sur l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes dans la pratique. Séminaire pour les juristes practiciens Trier (05-04-2011) Conciliation entre vie professionnelle et vie privée: congé parental, congé maternité etc.
Burri, S.D. (23-03-2010) Invited speaker Vereniging voor Vrouw en Recht Recent developments in EU equal treatment law
Burri, S.D. (11-03-2010) Invited speaker Commissie gelijke behandeling Recente ontwikkelingen in het Europees Gemeenschapsrecht op het terrein van gelijke behandeling
  2009 - Artikelen
Prechal, A. & Burri, S.D. (2009). EU Rules on Gender Equality: How are they transposed into national law?. Luxembourg: Office for Official Publications of the European Union (2009).
Burri, S.D. (2009). Pays-Bas. Bulletin de droit comparé et de la sécurité sociale (2009), (pp. 321-330) (9 p.).
  2009 - Boeken
Burri, S.D. & Schiek, D. (2009). Multiple Discrimination in EU Law. Opportunities for legal responses to intersectional gender discrimination?, European Commission Directorate General for Employment, Social Affaires and Equal Opportunities, Unit G/2. EU: European Commission.
Burri, S.D. & McColgan, A. (2009). Sex Discrimination in the Access to and Supply of Goods and Services and the Transposition of Directive 2004/113/EC, European Commission Directorate General for Employment, Social Affaires and Equal Opportunities, Unit G/2. EU: European Commission.
Burri, S.D. & Prechal, A. (2009). The Transposition of the Recast Directive 2006/54/EC, European Commission Directorate General for Employment, Social Affaires and Equal Opportunities. EU: European Commission.
  2009 - Boekdelen / hoofdstukken
Burri, S.D. (2009). Discriminatie en het einde van de dienstbetrekking. Hoe ver reikt de rechtsbescherming tegen onderscheid op grond van godsdienst, ras en geslacht?. In M.S. Houwerzijl & S.S.M. Peters (Eds.), Onderneming, werknemer en einde van de dienstbetrekking, Serie Onderneming en Recht Deel 50 (pp. 445-458) (13 p.). Deveter: Kluwer.
Burri, S.D. (2009). EU Anti-Discrimination Law: Historical Development and Main Concepts. In Y. Li & J. Goldschmidt (Eds.), Taking Employment Discrimination Seriously: Chinese and European Perspectives (pp. 209-238) (29 p.). Leiden/Boston: Martinus Nijhoff Publishers.
Burri, S.D. (2009). Évolutions des relations entre emploi et protection sociale aux Pays-Bas. In Ph. Auvergnon (Eds.), Emploi et protection sociale: de nouvelles relations? (pp. 169-196) (27 p.). Pessac: Presses Universitaires des Bordeaux.
Burri, S.D. (2009). Gender and the Renewed Social Agenda in the EU. In P.G. Xuereb (Eds.), Issues in Social Policy: A New Agenda, The Jean Monnet Seminar Series, Malta European Studies Association (pp. 1-9) (9 p.). Malta: University of Malta.
Burri, S.D. (2009). The Netherlands. Precarious employment in a context of flexicurity. In L. Vosko, M. McDonald & I. Campbell (Eds.), Gender and the Contours of Precarious Employment: Developing Common Understandings Across Space, Scale and Social Location (pp. 127-142) (15 p.). London en New York: Routledge Cavendish.
Burri, S.D. (2009). Zorg met toekomst. Naar een evenwichtigere verdeling van arbeid en zorg tussen mannen en vrouwen in Nederland?. In M. Wijers & M. de Boer (Eds.), Vrouw en recht. De beweging, de mensen, de issues (pp. 55-59) (5 p.). Amsterdam: Amsterdam University Press.
  2009 - Rapporten
Prechal, A. & Burri, S.D. (2009). Gender Equality in 30 European Countries, 2009 update - European network of legal experts in the field of gender equality. (198 p.). Luxemburg: European Commission Directorate General for Employment, Social Affaires and Equal Opportunities, Unit G/2.
  2009 - Invited talk
Burri, S.D. (14-09-2009) Invited speaker Seminar Equality in Times of Crisis Giessbach (14-09-2009) ‘Lookism’, lecture (with Dr. Marjolein van den Brink)
Burri, S.D. (26-11-2009) Invited speaker Expert meeting OFCE Centre de recherche en économie, Sciences Po (26-11-2009) Aspects légaux de la réconciliation de la vie professionnelle, vie privée et familiale en Europe
Burri, S.D. (08-12-2009) Keynote speaker Le droit de l'UE sur l'égalité de tratement entre les femmes et les hommes dans la pratique. Séminaire pour les membres de la magistrature (08-12-2009) Conciliation entre vie professionnelle et vie privée: congé parental, congé maternité etc.
Burri, S.D. (26-06-2009) Keynote speaker Seminar of the Malta European Studies Association (26-06-2009) Gender and the Renewed Social Agenda in the EU
Burri, S.D. (23-03-2009) Invited speaker SECMEL Second Conference on Multidimensional Equality Law (23-03-2009) Multiple Discrimination and Intersectionality in Dutch Law
Burri, S.D. (08-12-2009) Keynote speaker Le droit de l'UE sur l'égalité de tratement entre les femmes et les hommes dans la pratique. Séminaire pour les membres de la magistrature (08-12-2009) The access to and supply of goods and services
  2009 - Visiting an external academic institution
Burri, S.D. (19-06-2009) Visiting researcher Commissie gelijke behandeling Lookism<br/><br/>Lecture (with Dr. Marjolein van den Brink), Seminar on equal treatment
  2008 - Artikelen
Burri, S.D. (2008). Overuren en overwerktoeslagen van deeltijders; a “continuing story” of een nieuwe wending? Het arrest Voβ in het licht van Helmig en Elsner. Nederlands Tijdschrift voor Europees recht, 6 (2008), (pp. 159-164) (5 p.).
Burri, S.D. (2008). Rechtspraakoverzicht gelijke behandeling. Selectie van rechterlijke uitspraken en oordelen van de Commissie gelijke behandeling, december 2006 tot en met december 2007. Sociaal Maandblad Arbeid, 3 (2008), (pp. 151-158) (7 p.).
  2008 - Boeken
Burri, S.D. & Prechal, A. (2008). EU Gender Equality Law, 1e druk. (27 p.). Luxemburg: Office for Official Publications of the European Communities.
  2008 - Boekdelen / hoofdstukken
Burri, S.D. & Prechal, A. (2008). Comparative Approaches to Gender Equality and Non-Discrimination within Europe. In D. Schiek & V. Chege (Eds.), European Non-Discrimination Law: Comparative Perspectives on Multidimensional Equality Law (pp. 215-247) (32 p.). Londen/New York: Routledge Cavendish.
van den Brink, M., Burri, S.D., Goldschmidt, J.E. & Loenen, M.L.P. (2008). European equality law or: loosing sight of the wood for the trees. In F. Pennings, Y. Konijn & A. Veldman (Eds.), Social responsibility in labour relations. European and Comparative Perspectives (pp. 353-371) (18 p.). Wolters Kluwer.
Burri, S.D. (2008). The Position of the European Court of Justice with Respect to the Enforcement of Human Rights. In I. Boerefijn & J.E. Goldschmidt (Eds.), Changing Perceptions of Sovereignty and Human Rights. Essays in Honour of Cees Flinterman (pp. 311-326) (15 p.). Antwerpen: Intersentia.
Burri, S.D. (2008). Un regard critique sur l’approche de genre en droit du travail communautaire. In P. Auvergnon (Eds.), Genre et droit social (pp. 53-71) (18 p.). Bordeaux: Presses Universitaires de Bordeaux.
  2008 - Rapporten
Burri, S.D. (2008). Legal Approaches to some Aspects of the Reconciliation of Work, Private and Family Life in Thirty European Countries. (168 p.). European Commission.
  2008 - Invited talk
Burri, S.D. (25-11-2008) Invited speaker Legal Seminar on the implementation of EU law on equal opportunities and anti-discrimination: How to address discrimination across all grounds and share experience between different grounds of discrimination (25-11-2008)
Burri, S.D. (08-12-2008) Keynote speaker Les directives anti-discrimination 2000/43 et 2000/78 en pratique Trier (08-12-2008 - 09-12-2008) Les discriminations fondées sur l’âge
Burri, S.D. (08-02-2008) Keynote speaker Symposium on Participation of self-employed women in the labour market Utrecht (08-02-2008) Participation of self-employed women on the labour market
Burri, S.D. (14-04-2008) Invited speaker Expert meeting ‘Les Commissions d’égalité en France et aux Pays-Bas’ Bordeaux (14-04-2008) The Dutch Equal Treatment Commission
  2007 - Artikelen
Burri, S.D. (2007). Rechtspraakoverzicht gelijke behandeling. Selectie van rechterlijke uitspraken en oordelen van de Commissie gelijke behandeling. Sociaal Maandblad Arbeid, 2007 (1), (pp. 16-22) (6 p.).
  2007 - Boekdelen / hoofdstukken
Burri, S.D. & Cremers-Hartman, E. (2007). Geslacht. In J.H Gerards, B.P Vermeulen & P.J.J Zoontjens (Eds.), Gelijke behandeling: oordelen en commentaar 2006 (pp. 59-78) (20 p.). Nijmegen: Wolf Legal Publishers.
Burri, S.D. (2007). Le dialogue social aux Pays-Bas. In P. Martin (Eds.), Le dialogue social, modèle de régulation juridique en Europe (pp. 225-247) (23 p.). Bordeaux: Presses Universitaires de Bordeaux.
Burri, S.D. (2007). Pays-Bas. Bulletin de droit comparé du travail et de la sécurité sociale 2006 (pp. 284-289) (6 p.). Bordeaux: Comptrasec UMR CNRS Université Montesquieu- Bordeaux IV.
Burri, S.D. (2007). Un regard critique sur l’approche de genre en droit du travail communautaire. In P. Auvergnon (Eds.), Genre et droit social. Actes du séminaire international de droit comparé du travail, des relations professionnelles et de la sécurité sociale (pp. 47-64) (18 p.). Bordeaux: Comptrasec.
  2007 - Rapporten
Burri, S.D. & Prechal, A. (2007). Bulletin Legal Issues in Gender Equality no 1/2007. (55 p.). European Commission.
Burri, S.D. & Prechal, A. (2007). Bulletin Legal Issues in Gender Equality no 2/2007. (61 p.). European Commission.
Prechal, A. & Burri, S.D. (2007). General Report on Developments in EU Gender Equality Law, June 2006 – May 2007. European Commission, Directorate-General for Employment, Social Affairs and Equal Opportunities.
Prechal, A. & Burri, S.D. (2007). Legal Aspects of the Gender Pay Gap. (98 p.). European Commission.
Burri, S.D., Prechal, A. & Masselot, A. (2007). Report on Pregnancy, Maternity, Parental and Paternity Rights. (126 p.). European Commission.
  2007 - Conference
Burri, S.D. (05-03-2007) Participant Le dialogue social aux Pays-Bas Amsterdam (05-03-2007) Le dialogue social aux Pays-Bas, un aperçu historique et tendances actuelles
  2007 - Invited talk
Burri, S.D. (12-05-2007) Invited speaker First European Conference on Multidimensional Equality Law - developing multidisciplinary perspectives Oldenburg (11-05-2007 - 12-05-2007) ‘Different Approaches to Equality and Non-Discrimination in Europe'; Lecture (with Sacha Prechal)
Burri, S.D. (26-03-2007) Keynote speaker Conference on anti-discrimination in employment Beijing (26-03-2007 - 29-03-2007) ‘Historical development of EU anti-discrimination law’ and ‘Two cases on equal treatment at work’
Burri, S.D. () Keynote speaker Séminaire international Bordeaux (01-07-2007) Emploi et protection sociale aux Pays-Bas
Burri, S.D. (12-11-2007) Invited speaker Women Human Rights Institute EU legislation and case law relating to gender equality
Burri, S.D. (12-11-2007) Invited speaker Women Human Rights Institute 'General introduction to European law and non-discrimination law’ and ‘EU legislation and case law relating to gender equality’
Burri, S.D. (23-11-2007) Keynote speaker Nederlands-Belgisch promovendi seminar, Hugo Sinzheimer Instituut, Amsterdam (23-11-2007)
Burri, S.D. (06-12-2007) Invited speaker Commissie gelijke behandeling Post-academic course on equal treatment in the EU
Burri, S.D. (07-06-2007) Invited speaker Commissie gelijke behandeling Post-academic course on equal treatment in the EU
Burri, S.D. (31-08-2007) Keynote speaker Docentendag Sociaal Recht Utrecht (31-08-2007) The transposition of the Framework Directive 2000/78 on equal treatment in employment
Burri, S.D. (02-11-2007) Keynote speaker Workshop Precarious Employment in Comparative Perspective: Sharing Insights, Developing Common Understandings Toronto (02-11-2007)
  2006 - Boekdelen / hoofdstukken
Burri, S.D. (2006). bijdrage over Arbeid en zorg in Flexibele arbeidsrelaties, Kluwer losbladig. Kluwer losbladig
Burri, S.D. (2006). Flexibility and Security, Working Time, and Work-Family Policies. In J. Fudge & R. Owens (Eds.), Precarious Work, Women and the New Economy (pp. 307-327) (21 p.). Oxford: Hart Publishing.
Burri, S.D. (2006). Women in Academia in the Netherlands- bridging the gap?. In R. Blanpain & A. Numhauser-Henning (Eds.), Women in Academia and Equality Law. Aiming High-Falling Short? (pp. 147-169) (23 p.). The Hague: Kluwer Law International.
  2006 - Invited talk
Burri, S.D. (15-09-2006) Invited speaker Law and Gender Studies, Law as a Driving Force or an Impediment to the Transformation of Gender Relations Zürich (15-09-2006 - 16-09-2006) Achievements and shortcomings of Work-Family policies in the Netherlands
Burri, S.D. (13-07-2006) Keynote speaker Séminaire international, Genre et droit social/Gender and social law Bordeaux (13-06-2006) L’approche du genre en droit communautaire
Burri, S.D. (04-04-2006) Invited speaker Women Human Rights Institute Using the EU mechanisms for the Protection of Women’s Rights
  2005 - Artikelen
Burri, S.D. (2005). Actualités juridiques internationales. Les Pays-Bas. Bulletin de droit comparé du travail et de la sécurité sociale, IV, (pp. 298-305) (8 p.).
Burri, S.D. & Dorssemont, F.P.A. (2005). The Transposition of the Race Directive (2000/43/EC) and the Framework Directive on Equal Treatment in Employment (2000/78/EC) into Dutch and Belgian Law. At the Crossroads between an Open and Closed Avenue fur Justifying Unequal Treatment. International Journal of Comparative Labour Law and Industrial Relations, 21 (4), (pp. 537-570) (34 p.).
  2005 - Boekdelen / hoofdstukken
Burri, S.D. (2005). Arbeid en zorg. Flexibele arbeidsrelaties (losbl.) Deventer: Kluwer.
Burri, S.D. & Cremers-Hartman, E. (2005). Geslacht. In S.D. Burri & et al. (Eds.), Gelijke behandeling: oordelen en commentaar 2004 (pp. 33-52) (20 p.). Deventer: Kluwer.
Burri, S.D. (2005). Working Time Adjustment Policies in the Netherlands. In A. Hegewisch & et al. (Eds.), Working Time for Working Families: Europe and the United States (pp. 55-78) (24 p.). Washington: Friedrich-Egbert-Stiftung, Contributions to a Program of the Washington Office of the Friedrich Ebert Foundation in Cooperation with the Work Life Law Program at American University Washington College of Law and the Hans Böckler Foundation.
  2005 - Invited talk
Burri, S.D. (08-03-2005) Invited speaker Vrouwen in de Wetenschap Leiden (08-03-2005) Arbeid en Zorg in Nederland. Enkele beschouwingen over knelpunten, beleid en wetgeving
Burri, S.D. (16-11-2005) Invited speaker PAO course Dutch Equal Treatment Law Nijmegen (16-11-2005) Equal Treatment
Burri, S.D. (23-09-2005) Keynote speaker Le dialogue social, modèle de régulation juridique en Europe? Bordeaux (23-09-2005) Le dialogue social aux Pays-Bas
Burri, S.D. (13-01-2005) Invited speaker Université Européenne du Travail Les équilibres flexi-sécurité aux Pays-Bas
Burri, S.D. (25-10-2005) Keynote speaker Lutte contre la discrimination: Les directives de 2000 sur l’égalité de traitement Trier (25-10-2005)
Burri, S.D. (20-02-2005) Invited speaker Bulgarian Research Foundation Recent Case Law of the European Court of Justice on Equal Treatment of Men and Women in the European Union
  2005 - Membership of network
Burri, S.D. () Member Nuffic (External organisation) Strengthening human resource development in land administration<br/><br/>Deelname als arbeidsrecht expert, CUNOC, Quetzaltenango, Guatemala
  2004 - Artikelen
Burri, S.D. (2004). Aanpassing van de arbeidsduur: evaluatie en rechtspraak. Sociaal Maandblad Arbeid, (pp. 502-512) (11 p.).
Burri, S.D. (2004). Bijdrage over Arbeid en Zorg. Flexibele arbeidsrelaties
Burri, S.D. (2004). Pays-Bas. Bulletin de droit comparé du travail et de la sécurité sociale, (pp. 246-253) (8 p.).
  2004 - Boeken
Burri, S.D. (2004). Gelijke behandeling m/v. (239 p.). Den Haag: SDU.
  2004 - Boekdelen / hoofdstukken
Burri, S.D. & Cremers, E. (2004). Geslacht. In D.J.B. Wolff (Eds.), Gelijke behandeling: oordelen en commentaar 2003 (pp. 33-56) (381 p.). Deventer: Kluwer.
Burri, S.D. & Jaspers, A.Ph.C.M. (2004). La durée du travail aux Pays-Bas: marier la flexibilité de la durée du travail et la sécurité, une gageure impossible?. In I. Daugareigh & P. Isiart (Eds.), P. Leçons d'une reduction de la durée du travail (pp. 187-201) (265 p.). Pessac: Maison des Sciences de l'Homme d'Aquitaine.
  2004 - Invited talk
Burri, S.D. (16-11-2004) Invited speaker Radboud University Nijmegen Contribution on ‘Equal Treatment’ during post-academic course on Labour Law
Burri, S.D. (24-03-2004) Invited speaker Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Ressort Arnhem Equal Treatment
Burri, S.D. (02-12-2004) Invited speaker Women in Academia and Equality Law. Aiming high - Falling short? Lund (02-12-2004 - 03-12-2004) Nationaal rapporteur voor Nederland
Burri, S.D. (01-07-2004) Invited speaker Expert meeting on ‘Precarious Work, Women and the New Economy: the Challenge to Legal Norms’ Oñati (01-07-2004) Precarious Work in the Netherlands
Burri, S.D. (18-11-2004) Invited speaker Progressive Implementation: New Developments in European Union Gender Equality Law Leiden (18-11-2004 - 20-11-2004)
Burri, S.D. (07-06-2004) Keynote speaker Working Time for Working Families: Europe and the United States Washington DC (07-06-2004)
  2003 - Artikelen
Burri, S.D. & Konijn, Y. (2003). Implementatie van de EG-richtlijn over de instelling van een algemeen kader voor gelijke behandeling in arbeid en beroep. Een tussenstand. Nemesis - Tijdschrift voor Vrouwen en Recht, 1, (pp. 23-27) (5 p.).
Burri, S.D. (2003). Werk aan de winkel. Nemesis - Tijdschrift voor Vrouwen en Recht, 5/6, (pp. 139-142) (4 p.).
Burri, S.D., Ophitz, H.C. & Veldman, A.G. (2003). Work-family policies on working time put into practice. A comparison of Dutch and German Case Law on Working Time Adjustement. International Journal of Comparative Labour Law and Industrial Relations, 19 (3), (pp. 321-346) (26 p.).
  2003 - Boekdelen / hoofdstukken
Burri, S.D. (2003). Arbeid en zorg. Flexibele arbeidsrelaties (losbl.) Deventer: Kluwer.
Burri, S.D. & Ascher-Vonk, I.P. (2003). Geslacht. In D.J.B. de Wollf (Eds.), Gelijke behandeling: oordelen en commentaar 2002 (pp. 27-50) (24 p.). Deventer: Kluwer.
  2003 - Artikelen in bundels / proceedings
Burri, S.D. (23-06-2003). Indirect Discrimination in Pay and Working Conditions: The Application of a Potentially Dynamic Concept. In Janet Cormack (Eds.), Equal Pay and Working Conditions. Towards the Uniform and Dynamic Implementation of EU Anti-discrimination Law: The Role of Specialized Bodies (pp. 28-41) (92 p.). Report of the third experts¿ meeting, hosted by the Dutch Equal Treatment Commission.
  2003 - Invited talk
Burri, S.D. (04-11-2003) Invited speaker PAO course Dutch Equal Treatment Law Nijmegen (16-11-2005) Equal Treatment
Burri, S.D. (23-06-2003) Invited speaker Commissie gelijke behandeling Indirect discrimination
Burri, S.D. (03-12-2003) Invited speaker Expert meeting OFCE Centre de recherche en économie, Sciences Po (26-11-2009) Parental Leave in the Netherlands
Burri, S.D. (23-06-2003) Invited speaker Vermande Studiedagen Amsterdam (12-06-2003) Part-time Work
Burri, S.D. (21-11-2003) Keynote speaker Conference of the Turkish Ministry of Social Affairs Ankara (21-11-2003) Part-Time Work in Europe
  2002 - Artikelen
Burri, S.D. (2002). Transposition de la directive sur le CDD aux Pays-Bas. Liaisons sociales Europe, 66, (pp. 5-5) (1 p.).
  2002 - Boekdelen / hoofdstukken
Burri, S.D. & Asscher-Vonk, I.P. (2002). Geslacht. In D.J.B. de Wolff (Eds.), Gelijke behandeling: oordelen en commentaar 2001 (pp. 27-48) (22 p.). Deventer: Kluwer.
  2002 - Rapporten
Burri, S.D. (2002). De Woa in de praktijk. Utrecht: Universiteit Utrecht, Onderzoeksverslag ten behoeve van de evaluatie van de Wet verbod van onderscheid naar arbeidsduur.
  2002 - Invited talk
Burri, S.D. (17-05-2002) Invited speaker Liasons Sociales Europe Course on Dutch labour law
Burri, S.D. (06-12-2002) Keynote speaker Séminaire de recherche européen: Leçons d’une réduction de la durée du travail Bordeaux (06-12-2002)
Burri, S.D. (12-12-2002) Keynote speaker Nederlandse Vereniging voor Arbeidsrecht The Hague (12-12-2002) Work/life balance
  2001 - Artikelen
Burri, S.D. (2001). Bouwstenen voor gelijke behandeling. Sociaal Maandblad Arbeid, (pp. 434-443) (10 p.).
Burri, S.D. (2001). Emploi des femmes dans les universités. Liaisons sociales Europe, 27, (pp. 12-12) (1 p.).
Burri, S.D. (2001). Emploi des handicapés. Liaisons sociales Europe, 29, (pp. 7-8) (2 p.).
Burri, S.D. (2001). En ze zorgden nog lang en gelukkig. Van deeltijdbeleid naar levensloopbaanbeleid. Nemesis - Tijdschrift voor Vrouwen en Recht, (pp. 70-78) (9 p.).
Burri, S.D. (2001). Inaptitude au travail et chômage. Liaisons sociales Europe, 34, (pp. 11-11) (1 p.).
Burri, S.D. (2001). Loi sur la conciliation entre la vie privée et la vie professionnellle. Liaisons sociales Europe, 33, (pp. 6-7) (2 p.).
Burri, S.D. (2001). Maladie. Liaisons sociales Europe, 38, (pp. 11-12) (2 p.).
Burri, S.D. (2001). Part-time Work in the Netherlands. Towards Policies on Differentation of Working Time During One's Lifetime?. Europäisches Arbeits- und Sozialrecht, (pp. 208-217) (10 p.).
Burri, S.D. (2001). Plein emploi. Liaisons sociales Europe, 27, (pp. 11-11) (1 p.).
Burri, S.D. (2001). Toepassing van de Wet aanpassing arbeidsduur. Nemesis - Tijdschrift voor Vrouwen en Recht, (pp. 133-137) (5 p.). De eerste vonnissen.
Burri, S.D. (2001). Vie privée et vie professionelle. Liaisons sociales Europe, 25, (pp. 4-5) (2 p.).
  2001 - Invited talk
Burri, S.D. (10-11-2001) Keynote speaker EIAS (Europäisches und Internationales Arbeits- und Sozialrecht Arbeitsgruppe im Deutschen Arbeitsgerichtverband) Münster (10-11-2001)
  2000 - Artikelen
Konijn, Y. & Burri, S.D. (2000). Arbeidsrecht met verstand?!. Nemesis - Tijdschrift voor Vrouwen en Recht, (pp. 150-158) (9 p.).
Burri, S.D. & Konijn, Y. (2000). Arbeidsrecht met verstand?! Kroniek Arbeidsrecht. Nemesis - Tijdschrift voor Vrouwen en Recht, 5, (pp. 150-158) (9 p.).
Burri, S.D. (2000). Charge de la preuve et discrimination homme-femme. Liaisons sociales Europe, 6, (pp. 7-7) (1 p.).
Burri, S.D. (2000). Congé parental. Liaisons sociales Europe, 15, (pp. 8-8) (1 p.).
Burri, S.D. (2000). Congés payés. Liaisons sociales Europe, 15, (pp. 7-8) (2 p.).
Burri, S.D. (2000). Incitation à l'inactivité. Liaisons sociales Europe, 2, (pp. 7-7) (1 p.).
Burri, S.D. (2000). Législation sur le temps de travail à la carte. Liaisons sociales Europe, 4, (pp. 5-5) (1 p.).
Burri, S.D. (2000). Les salariés agés devront travailler plus longtemps. Liaisons sociales Europe, 6, (pp. 7-7) (1 p.).
Burri, S.D. (2000). Pays-Bas: loi sur l'adaptation du temps de travail. Futuribles: studies in conjecture, (pp. 78-79) (2 p.).
Burri, S.D. (2000). Project de loi contre les disciminations selon l'âge. Liaisons sociales Europe, 1, (pp. 7-7) (1 p.).
Burri, S.D. & Konijn, Y. (2000). Recht op aanpassing van de arbeidsduur. Nemesis - Tijdschrift voor Vrouwen en Recht, 5, (pp. 20-22) (3 p.).
Burri, S.D. (2000). Réforme de la Sécurité sociale. Liaisons sociales Europe, 8, (pp. 7-7) (1 p.).
  2000 - Invited talk
Burri, S.D. (12-09-2000) Keynote speaker Working Group on Women and Law, Clara Wichmann Instituut Utrecht (12-09-2000) Deeltijdarbeid en Wet aanpassing arbeidsduur
Burri, S.D. (23-06-2000) Keynote speaker Strategic Thinking for the Millennium, Women and Law London (23-06-2000 - 25-06-2000) Part-time work: the Dutch approach
^ naar boven
Gegenereerd op 2017-11-18 18:29:51

Susanne Burri verricht onderzoek op het terrein van Europees, Nederlands en Internationaal recht in het bijzonder over het gelijkheidsbeginsel, arbeid en zorg,  flexibele arbeidsrelaties en familie en recht. Ze publiceert in het Netherlands, Engels en Frans.

Gegenereerd op 2017-11-18 18:29:51

Susanne Burri geeft de volgende cursussen in de bachelor: Rechtstheorie (een optioneel verplicht contextvak) in het Nederlands en International and European law and Women in het Engels. Ze is de coördinator van deze twee vakken. Ze geeft drie cursussen in masters International and European family law (master privaatrecht, afstudeerrichting familierecht); Caput Equality law in the EU (master European law) and Caput Arbeid en verlof (master Onderneming en recht). Ze geeft ook in-company cursussen over gelijke behandeling in het EU-recht.

Gegenereerd op 2017-11-18 18:29:51
Volledige naam
Dr. S.D. Burri Contactgegevens
Achter Sint Pieter

Achter Sint Pieter 200
Kamer 2.20
3512 HT  UTRECHT

Telefoonnummer direct 030 253 7965
Telefoonnummer afdeling 030 253 7072
E-mail
s.burri@uu.nl
Fax 030 253 7067
Gegenereerd op 2017-11-18 18:29:51
Laatst bijgewerkt op 31-10-2017